4 способи вживання граматичного часу Present Perfect Continuous в англійській мові

В англійській мові заведено виділяти чотири граматичні часи у теперішньому часі в активному стані:

  • Present Simple (Теперішній простий)
  • Present Continuous (Теперішній тривалий),
  • Present Perfect (Теперішній доконаний)
  • Present Perfect Continuous (Теперішній доконано-тривалий час).

Усі вони різняться своїми особливостями застосування й широко використовуються у повсякденній англійській мові.

Надзвичайно важко охопити усі часи теперішнього часу одразу, тому у даній статті зупинимось на Present Perfect Continuous (Теперішньому доконано-тривалому часі), а саме його формуванні, способах його використання та надамо достатню кількість прикладів для його розуміння.

Передусім, слід зазначити те, як формується час Present Perfect Continuous або, як його називають американці, Present Perfect Progressive. Формування часу здійснюється шляхом додавання до осіб I, we, you, they допоміжного дієслова have та до осіб he, she, it допоміжного дієслова has, а також been з основним дієсловом із закінченням -ing. Наприклад, 

  • They have been working for this company for five years. – Вони вже працюють на цю компанію п’ять років. 
  • He has been studying English since his childhood. – Він вчить англійську з дитинства. 

Слід зазначити, що є дієслова стану (stative verbs), які не вживаються у формі Continuous, наприклад, to own (володіти), to agree (погоджуватися), to belong (належати), to deserve (заслуговувати), to want (хотіти), to promise (обіцяти) тощо. Замість Present Perfect Continuous в цьому випадку слід використовувати Present Perfect. Наприклад, 

  • They have belonged to this organization for years. – Вони належали до цієї організації роки. 

Ключові слова у Present Perfect Continuous є lately (недавно), recently. (нещодавно), all week (увесь тиждень), since yesterday (від вчора), for two years (вже два роки), these years (за останні роки). 

Тепер перейдімо до функціонування Present Perfect Continuous та його чотирьох основних способів використання (посилання на англомовне відео: https://youtu.be/neVn1uf-RJc): 

1. Тривалість від минулого до тепер.

Приклади: 

I have been teaching English for almost 15 years. – Я вже викладаю англійську вже майже 15 років. 

Тобто я розпочав викладати англійську 15 років тому й викладаю до тепер. 

We have been living in Kyiv for 10 years. – Ми живемо в Києві вже 10 років. 

Тобто 10 років тому ми почали жити в Києві й живемо в ньому по цей час. 

2. Дії, які відбулися нещодавно. 

Наприклад, 

You have been training a lot recently. – Ти тренувався багато недавно.

She has been reading fiction lately. – Вона читала художню літературу нещодавно. 

У цих реченнях, дії відбулися нещодавно й недавно закінчилися. Lately та recently – маркери, за якими орієнтуємось в ідентифікації даного способу використання часу. 

3. Дії, які нещодавні закінчилися. 

I’ve been studying all day. I’m exhausted, so I’m going to doze. – Я вчився увесь день. Я виснажений, тому збираюсь подрімати. 

It has been snowing. The road is slippery. – Сніжило. На дорозі слизько. 

У прикладах з контекстів видно, що зовсім нещодавні дії I’ve been studying all day та It has been snowing вилились у наслідки I’m exhausted та the road is slippery. 

4. Тимчасові дії

You’ve been attending the gym for just a week. – Вони відвідують спортзал всього тиждень. 

He has been substituting his boss for the last three days. –Він заміняє свого боса останні три дні. 

Зауважимо, що в цих прикладах зазначено маркери for just a week та for the last week, які вказують на тимчасові дії. 

А як довго ви вчите англійську мову і з якого часу? How long and since when have you been studying English? Залишайте свої коментарі внизу. Автор: Маркіян Т.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Творчість та біографія Миколи Куліша

Микола Гурович Куліш (1892-1937) – український драматург, представник «Розстріляного Відродження».  Народився 18 грудня 1892 року в с. Чаплинка Дніпровського повіту Таврійської…

Автор: Наталія К.

Як зробити так, щоб навчальний матеріал краще запам'ятовувався. Частина ІІ

Поради для покращення пам'яті.

Автор: Марина М.

Як зробити так, щоб навчальний матеріал краще запам'ятовувався. Частина І

Від чого залежить хороша пам'ять та поради для її покращення.

Автор: Марина М.

Популярність англійської мови. Звідки вона береться?

Хоча англійською мовою можна говорити практично скрізь, однак, англійська є лише третьою (після іспанської та китайської) мовою, яка найчастіше використовується у світі. Вона використовується в бізнесі, політиці, мистецтві та науці. Чому так відбувається?

Автор: Галина Б.

Необхідний поріг для самостійного вивчення іноземної мови

Коли Ви можете самостійно вивчати англійську мову? Лише після того, як оволодієте необхідним мінімумом для цього!

Автор: Владислав Ю.