Існує міф, що низька успішність учня викликана, в більшості випадків, або низьким рівнем викладача, або ж високою інтенсивністю навчальної програми, що приводить до зменшення мотивації учня. Саме для компенсації цих факторів батькам доводиться залучати репетиторів.

   Часто можна спостерігати ситуацію : репетитор вже займається з учнем деякий час(скажімо місяць) і начебто все добре, домашні завдання виконані, поточна успішність покращується, але приходить час першої контрольної і виявляється, що рівень знань учня виявився не таким високим яким здавався. Виникає питання : «Чому?».

   За умови, якщо рівень компетентності репетитора не визиває сумнівів, то відповіддю на це питання буде або низька мотивація учня, або недостатня кількість вправ виконаних учнем самостійно. Саме розгляду другої причини і присвячена дана стаття.

 

   Дехто може заперечити необхідність самостійної роботи учня, аргументуючи це тим, що учень виконує шкільні домашні завдання (хоча і з допомогою репетитора) під час додаткових занять і взагалі час присвячений вивченню предмета значно зростає. Але цей аргумент можна просто спростувати, якщо згадати, що під час занять з репетитором учень постійно знаходиться під контролем викладача, який одразу ж вказує на зроблену помилку, а під час контрольної роботи в школі учень залишається сам-на-сам з собою і допомоги чекати ні від кого. Працюючи додатково самостійно, учень отримує безцінну можливість самому виявляти і виправляти допущені помилки.   

 

       Тепер пересвідчившись, що самостійна робота для учнів важлива, можна перейти до рекомендацій репетиторам та батькам.

 

       Репетиторові варто запам'ятати, що після кожного заняття учень повинен отримати чітко сформульоване домашнє завдання. Також репетитор повинен кожного наступного заняття перевіряти правильність і повноту виконаного учнем завдання, і у випадку відсутності самостійної роботи сповістити про це батьків. Основна частина завдань для самостійного опрацювання повинні бути подібними до тих вправ, які були освоєні в школі і під час занять з репетитором. Крім того, учень повинен отримати декілька завдань по вивченій темі, які виходять за рамки розібраних типів завдань (важливо для розвитку самостійності мислення).

 

       Батькам я раджу одразу з'ясувати, чи задає репетитор додаткові завдання додому  після кожного заняття. Якщо ні, рекомендую наполягати на такій практиці. Також батькам бажано контролювати виконання завдань.

 

Читайте також: Безкоштовні відео уроки викладачів Репетиторської школи Букі.

Автор: Дмитро