Отримання освіти є невід'ємною частиною еволюції суспільства. Тому природним є прагнення до розвитку і вдосконалення системи освіти в усьому світі. Для того, щоб її якість відповідала сучасним вимогам, необхідно постійно вдосконалювати концепцію її модернізації, обов'язковою умовою якої має бути наявність реформ.

 

     Науково-технічний прогрес є рушійною силою для розвитку освіти. У наш час існує потреба і водночас дефіцит тих, хто вміє використовувати його надбання. Завдання професійної освіти полягає не у традиційній підготовці і формуванні стандартного комплексу знань і навичок, а в адаптації учня до сучасного світу, що потребує залучення інновацій і освітніх технологій, ключовими характеристиками яких є новизна, практичне використання і можливість комерційної реалізації. Як не дивно, така система не нав’язує учневі погляди викладача чи наукових шкіл, а навпаки, сприяє подальшому саморозвитку студента.

 

      Один із способів втілення цього – дистанційна форма навчання, яка поєднує переваги традиційної та віртуальної освіти. Вона передбачає індивідуальний вибір як самої інформації, так і методів її засвоєння. Водночас, це дозволяє реалізувати «плюси» інтерактивної форми навчання, яка відзначається більшою ефективністю, порівняно з пасивною (традиційною).    

 

     «Новинкою» є освітня технологія case-study. Метою навчання даної технології є формування спеціаліста, здібного до інформаційно-аналітичної роботи прикладного характеру. Сутність її полягає в осмисленні реальної життєвої ситуації(кейса), розв’язання якої потребує певних знань, методів, навичок.

     Існують чудові англомовні сайти, що містять он-лайн анімаційні та інтерактивні вправи, розроблені професійними педагогами та дитячими психологами. Навчання проходить у формі ігор, що дозволяє зацікавити учня, зробити його більш доступним для сприйняття.

 

     Сьогодні комп’ютерні технології можна вважати тим інноваційним способом передачі інформації, який відповідає якісно новому змісту навчання майбутнього юриста, економіста, інженера тощо. Так, серед студентів фізичного, хімічного факультетів чи факультету кібернетики популярним є програмний комплекс  MathCAD , який дозволяє інтегрувати і диференціювати, проводити різноманітні фінансові розрахунки, обробляти експериментальні данні і будувати графіки.    

 

     Однак, наука, як і раніше, вимагає в першу чергу наукової допитливості і високорозвиненого і правильно тренованого розуму. Ніяке найдорожче обладнання не зможе вдосконалити методику навчання без наявності сприятливого «клімату», тобто ініціативних людей, які мають креативні ідеї і бажання працювати на «благо» вітчизняної і світової освіти і спільноти загалом. 

 

Читайте також: Відкрився новий центр дистанційної освіти - Знання Онлайн.

Автор: Катерина