Чи готова Ваша дитина до школи?

Часто батьки п’ятирічних дітей задають собі питання: чи варто відправляти дитину до школи цього року? Чи можливо, краще зачекати ще один рік? Такі запитання турбують батьків тих діток, які народилися влітку або у вересні-жовтні. Батьки довго вагаються, запитують поради у бабусь та дідусів, нарешті приймають якесь рішення. Іноді вони картають себе за прийняте рішення…

Чи готова Ваша дитина до школи?

Якщо ж серйозно, то психологічна готовність до навчання у школі розглядається як комплексна характеристика дитини, яка розкриває рівні розвитку психологічних якостей, що є найважливішими передумовами для нормального включення до нового соціального середовища і для формування навчальної діяльності. Готовність до шкільного навчання – це бажання і усвідомлення необхідності вчитися, що виникає в результаті соціального дозрівання дитини, появи у неї внутрішніх протиріч, які визначають мотивацію до навчальної діяльності.


Психологи складовими компонентами психологічної готовності дитини до школи визначають:
- мотиваційний (особистісний);

- інтелектуальний;
- емоційно-вольовий.


Мотиваційна готовність
– наявність у дитини бажання вчитися.  Особистісна готовність до школи виявляється у ставленні дитини до школи, вчителів і навчальної діяльності, включає також формування у дітей таких якостей, які допомогли б їм спілкуватися з учителями і однокласниками. На час вступу до школи у дитини повинні бути розвинуті самоконтроль, трудові уміння і навички, вміння спілкуватися з людьми, рольова поведінка.


Інтелектуальна готовність
передбачає наявність у дитини кругозору, запасу конкретних знань. Дитина повинна володіти планомірним та розчленованим сприйняттям, елементами теоретичного ставлення до навчального матеріалу, узагальненими формами мислення і основними логічними операціями, смисловим запам'ятовуванням. Інтелектуальна готовність також передбачає формування у дитини початкових умінь у царині навчальної діяльності, зокрема, уміння виокремити навчальну задачу і перетворити її в самостійну мету діяльності.


Емоційно-вольова готовність
характеризується достатнім рівнем вольового розвитку дитини. Довільність пізнавальної діяльності починає формуватися в старшому дошкільному віці, але до моменту вступу до школи ще не досягає повного розвитку: дитині важко тривалий час зберігати стійку довільну увагу, заучувати значний за обсягом матеріал тощо. Навчання у початковій школі враховує ці особливості дітей і будується так, щоб вимоги до довільності їхньої пізнавальної діяльності зростали поступово, в міру того, як у процесі учіння відбувається її удосконалення.


Якщо Ваша дитина перед вступом до школи знає букви, вміє рахувати та читати – це добре. Але разом з тим, дуже важливо враховувати рівень розвитку всіх компонентів психологічної готовності дитини до школи, адже вступ до школи характеризується змінами соціального оточення, самостійністю та відповідальністю дитини за виконання поставлених перед нею завдань. Дитина повинна мати не лише відповідний рівень розвитку пізнавальних процесів, але й розуміння того, для чого вона має навчатися та вміння контролювати свою емоційно-вольову сферу.


Батькам, які мають сумніви потрібно врахувати всі окреслені вище аспекти та проаналізувати сформованість зазначених компонентів психологічної готовності до навчання в школі у їхніх дітей. Якщо ж батьки й далі вагаються, то варто звернутися до кваліфікованого психолога, який за допомогою діагностичних методів допоможе розібратися у цьому питанні.


І наостанок, головне – любіть своїх дітей, не ставте завищені вимоги до них і дозвольте їм бути самими собою!!! 

Автор: Галина Л.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Інші статті викладача