Духовна етимологія музичної творчості та її діалектичні зв'язки із фоносферою і ноосферою Частина 2.

Внутрішній світ композитора, інтерпретатора також налаштовується «камертоном», здатним позбавити багатьох дисгармоній у дусі, душі і щільному тілі. Ним є навколишнє інформаційне поле, яке проникає всюди, яке регулює наш стан, передає найдавніші знання Аюрведи. У Японії тонку форму вібрації слова називають «котодама», або «дух слів», а вимовляючи слова (тобто інтонуючи їх, за теорією Б. Асаф'єва, ми отримуємо здатність змінити нас)

«Вслухаючись очима» серця в потаємну поетику людини-творця, поринаєш у таїнство реалій енергетичних провідників у космічному просторі. З резонансних взаємопроникних явищ, по суті, складається та будується Життя у Всесвіті. «Від серця це виходить і до серця має привести»: «Обніміться, мільйони, в поцілунку злийся, Світло» - залишив Л. Бетховен своє музично-словесне напуття-пророцтво симфонії людству на початку «Missa solemnis» та у фіналі останньої завершеної симфонії.

Звертає увагу той історичний факт, що багато видатних вчених світового значення є музикантами, часто високого рівня розуміння світу мистецтва (Планк, Ейнштейн, Бор, Гейзенберг, Еренфест, Лауе, Френкель; А. П. Бородін). Надалі покладатимемось на поняття «духовне поле» як прояв ноосферної реальності (зокрема, через композиторську творчість), яка, у свою чергу, є проникненням системи фоносфери у діяльність інтерпретатора, слухача, музикознавця. Для цього розмежуємо початковий пошук напрямів музичного і загальнонаукового пізнання, що взаємно перетинаються. У цьому пошуку ми спираємося на філософські, фізико-математичні аспекти як фактори впливу на стиль наукового мислення музикознавця, створення категоріального апарату, включаючи і його літургічне музикознавство. Вважаємо його духовно чільним, що вносить на найтонших рівнях творчої синергії метод Євхаристичного Канону.

Наведемо дані музикознавчої науки. Досліджуючи «Художні принципи музичних стилів», С. Скребков запроваджує метафору до прояву мелодії з акустичної атмосфери акомпанементу. Акордовий ряд, за його спостереженням, насичений («вистилається», «дихає», «підготовляється».) обертональними звуками, серед яких народжуються одухотворені красою мелодії. Очевидно, С. Скребков, за Б. Асаф'євим, - один із першовідкривачів завіси таємниці музичного дійства: «середовище» і «насіння-квітка-плід». Образно змодельована асоціація С. Скребкова набуває відчутних меж «кристалу» мислення: вона стає науково визначеною в новий, рубіжний період XX - XXI століть як ключове у виникненні музичного твору та його джерела - Життя серця композитора. Про це джерело писав І. Ільїн: «<...› людина з співаючим серцем є острів Божий - Його маяк, Його посередник».

В українському музикознавстві XXI століття А. Козаренко представив аналіз феномену музичної мови, в якому для дослідження творчості М. Лисенка, вводяться терміни «знакове поле семантики» та «панзнакове поле, похідне від полів загальноєвропейської та національно-своєрідної семантики» . У понятті «поле» вбачають виробляючу і постійно культивуючу живий процес народження у творі звуко-вібруючу енергію. Доречно нагадати пророчу думку С. Скребкова: «... художнє ціле, з якого складається драматургія твору, наскрізь пронизане живим, трепетним становленням музичної думки - розвитком із протиріч, внаслідок чого музичний твір і виявляється здатним відобразити в собі дійсність, що вічно розвивається».

Р. Орлов у своїй книзі відводить розгляду поняття «слухове поле» окремий розділ. Термін "слухове" відноситься до «суб'єктивних форм, у яких сприймається музична організація, - до тонів у слуховому полі ‹... > до здатності сприйняття структурних елементів та відносин у музичному повідомленні, а «загальний контекст <...› повідомлень у музиці західної традиції задається ‹...› "тоновим полем"». Чутний світ, - пише Р. Орлов про сакральний простір, - глибоко відмінний від світу видимого, і представляється до аналізу наступними компонентами: Коди, Вертикаль, Горизонталь, Глибина, Метрика, Топологія, Тяжіння.

Академік М. Бехтерєва стверджує: «...якийсь відсоток людей продовжує існувати в іншій формі ‹...› чому я не хотіла б давати іншу назву, ніж душа». Р. Силін визначає: "... польова структура - "душа" <...> взаємодіє з іншими полями <...>".

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Олександр Б.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Секретні методи вивчення іноземної мови

У цій статті ми розглянемо три секретних методи, які можуть допомогти вам засвоїти нову мову швидше та ефективніше. Стаття вміщує посилання на платформи та вебсайти, які вам допоможуть в цьому.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Інші новини:

;