Дистанційне навчання і оцінювання навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Рейтинг:
Детальніше»Всі блоги користувача

Нові форми навчального процесу потребують від вчителів нових практичних навичок. Крім покращення рівня володіння цифровими технологіями для здійснення дистанційної роботи, вчитель також трансформує свої стратегії досягнення навчальної мети кожного уроку, розвитку навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти.

Під час переходу на дистанційну форму навчання (під час пандемії Covid-19) склалася ситуація, коли вчителі різних країн світу "занурилися" не лише в глобальне переопрацювання своїх навчальних матеріалів під дистанційну форму навчання, а і зіткнулися із новими викликами щодо викладатської діяльності, в тому числі достатньо вразливого (також і під час очної форми навчання) процесу оцінювання результатів здобувачів освіти.

Звісно, основна методична підтримка вчителям була надана, але враховуючи багатоваріантність технічного оснащення, індивідуальних особливостей сприйняття інформації, кожен вчитель підбирав і застосовував найбільш прийнятний для роботи з аудиторією інструмент, що надавав можливість відслідковувати успішність навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти і, врешті отримати результат, оцінку. Наприклад, я застосовувала наступні форми контролю: оцінювання шляхом застосування завдань на навчальній платформі; моніторинг і оцінювання за допомогою онлайн тестів різного рівня складності; використовувала хмарні сервіси і створювала за їх допомогою різні, відповідно до теми і аудиторії, перевірочні роботи (відповіді, висловлення думки, пошук рішення на поставлену задачу); комплексне діагностичне оцінювання з метою встановлення рівня засвоєння теми; опитування (індивідуальне, фронтальне, групове, комбіноване). Робота вчителя із аудиторією від 10 здобувачів освіти завжди містить уніфіковані підходи, що спрямовані на врахування групових особливостей, виокремлювати індивідуальні потреби і організовувати індивідуальну роботу в групі дуже складно, і майже не можливо, тому стрес під час оцінювання і оголошення результатів не минучий.

Разом з тим, існує репетиторська діяльність, що, здебільшого спрямована на індивідуальні потреби клієнта, в цій ситуації є достатній, необхідний час на розробку індивідуального формату оцінювання, який у зручній, дружній формі відображає навчально-пізновальну діяльність і, як правило, не є чимось стресовим для здобувача освіти. Виходячи із власного досвіду викладача і репетитора, я зрозуміла, яким чином можна здійснювати репетиторську діяльність і покращити роботу із великою групою.

Основним кроком у створенні дружньої, а не стресової, і разом з тим мотивуючої системи оцінювання на уроці для здобувачів освіти, я розробила систему кореляції балів. Систему, що враховує бонусний бал і результат виконання тесту, письмового завдання, або усної відповіді. Бонусні бали - це результати за різну активність на занятті, вони передають інформацію про "підготованість" здобувача освіти працювати на уроці. Аналіз поточних відповідей і градація рівнів засвоєння матеріалу допомагає розподілити навантаження, яке відчувають здобувачі освіти, подальша візуалізація (або оголошення) результатів стають логічним завершенням заняття. Як правило, якщо здобувач освіти отримує бали впродовж всього заняття, то він одразу розуміє, що остаточний результат залежить саме від нього, від його рівня підготовки до заняття, його уважності і старанності на уроці, учень розуміє, що формує оцінку за тему саме він, а не вчитель, на якого можна образитися у випадку отримання незадовільної оцінки. Як приклад можу привести сегмент методичної розробки (розділ завдань, що спрямовані на отримання бонусних балів, що впливають на сумарну оцінку за заняття) дистанційного заняття за темою "Мішані числа". Відповіді відправляються в чат (текст, фото), або усно (якщо це заняття 1 на 1)

Завдання, відповіді яких що оцінюються від "1" до “3” бонусних бали за правильну відповідь, "0" за помилку:

1) Замість крапок написати слово : ........... - це число, яке складається з однієї, або декількох частин одиниці.

2) Розшифрувати ребус ”З/Н”

3) Наведіть приклади, коли ви поділяли якісь цілий предмет на частини і запишіть відповідний дріб.

4) Наведіть приклад, коли ви залишали собі частину від цілого і предмету і запишіть відповідний дріб.

5) Серед наведених чисел, оберіть найбільше число:

а) 1 , 1/2, 1та 1/2;  б) 5 , 2/5, 5та 2/5,...

6) Усна відповідь на запитання по темі (наприклад: у вигляді якого числа можна записати суму натурального числа та правильного дробу). Наведіть приклади мішаного числа.

7) Яким чином з неправильного дробу можна виділити його цілу та дробову частину?

8) Наведіть приклад перетворення неправильного дробу.

9) Покажіть кроки, що потрібні для роботи із неправильним дробом для перетворення його у мішане число (31/3; 47/5, .....)

10) Чи можна перетворити мішане число у неправильний дріб?

11) Наведіть приклади перетворення ....

Якщо під час заняття здобувач освіти отримує N бонусних бали, то, як правило, цей рівень (бонусний бал) корелює із результатом, який здобувач освіти отримує під час виконання фінального завдання. Основний сенс бонусного балу - забезпечити постійний зв’язок, комунікацію на занятті, вчасну підтримку здобувачу освіти для повноцінного засвоєння матеріалу і надання розуміння про його результативність.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Наталія Р.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Методика навчання CLIL

Теоретичні засади методики CLIL та як підвищити мотивацію до вивчення іноземної мови за допомогою даної методики?

Автор: Аліна С.

Важливість дихання під час тренування

У цій статті розглянемо, чому правильне дихання під час тренування має велике значення і як воно впливає на ефективність фізичних вправ.

Автор: Наталія Ф.

Інтерактивні методи викладання математики: як залучити учнів до активного навчання

Стаття описує інтерактивні методи викладання математики: використання технологій, гейміфікацію, проектне та колаборативне навчання, і їхню роль у залученні учнів до активного навчання.

Автор: Вадим П.

Зробіть вивчення англійської цікавим та захопливим

Пам'ятайте, що вивчення мови - це марафон, а не спринт.

Автор: Юліана Г.

Поєднання кардіо та силових тренувань

Поєднання силових та кардіо тренувань є ефективним підходом для зниження ризиків серцево-судинних захворювань, покращення загального фізичного стану та досягнення гармонійного розвитку тіла.

Автор: Наталія Д.

Порядок прикметників у реченні

Порядок декількох прикметників у речення в англійській мові.

Автор: Вікторія В.

Інші новини:

;