І. С. Бах – Д. Шостакович: енергетичний потенціал етимологічної інформації. Частина 1

Працюючи над своїм поліфонічним циклом, композитор відчував у сучасному йому XX столітті передбачення І.С. Бахом багатьох характерних явищ духовного протистояння сил, які прагнуть до досконалості у вищих категоріях Життя та сил, що яро опираються цьому. З особливою яскравістю це проявляється в інтонаційно-ладовій сфері, де характерні баховські «мелоінтонації» (Б. Асаф'єв) органічно інкрустовані в неповторно своєрідну музичну мову Д.Шостаковича. В обраному для аналізу циклі звертає увагу, зокрема, на особливу роль зм.4, яка, як відомо, була дуже характерною для «лексичного словника» Баха, символізуючи в його творах почуття глибоких страждань.

У циклі Es-dur Шостаковича зм.4 набуває значення провідної інтонації в темі фуги, де вона становить головне зерно всіх її мотивних одиниць. Спочатку вона виникає на межі першого та другого мотивів у вигляді низхідного ходу від II низького ступеня до VI, далі симетрично відбивається у висхідному напрямку на початку другого мотиву та «співається» у третьому та четвертому мотивних утвореннях. Слід підкреслити, що зм.4 тут органічно поєднується з ламентозною інтонацією, яка виникає внаслідок розв'язання II низького ступеня в тоніку. Д. Шостакович немов підкреслює свідому орієнтацію на первісне семантичне значення цього обороту, властиве йому у творчості Баха.

Звертає увагу поступова кристалізація цього провідного інтонаційного обороту у прелюдії Д. Шостаковича. Перші «натяки» на нього виникають у її другому тематичному елементі (тт. 17-38). Більш рельєфно він проявляється в гармонійній вертикалі заключного розділу прелюдії, де безпосередньо готується тема фуги на рівні так званих «ближніх зв'язків» (А. Чугаєв), властивим багатьом бахівським поліфонічним циклам. У тематичній організації прелюдії та фуги Nº 19 Д. Шостаковича зм. 4 набуває значення своєрідної ладоінтонаційної «нитки Аріадни», поєднуючи обидві частини циклу в змістове ціле, семантичний напрям якого відповідає різному типу «через терни до зірок».

Пояснимо сказане. Відомо, що зм.4 використовується досить часто із символікою хреста у певних темах І. С. Баха, особливо з хоральними витоками, підтвердженими словесним текстом. Звернімо також увагу на інтонацію ч.4 у цьому контексті, так як у тематичному матеріалі циклу Д. Шостаковича ці дві якості квартової інтонації сприяють проведенню духовного сенсу від глибокого страждання до просвітлення. У гематрії Біблії (науці, що вивчає символіку чисел) число 4, крім прямої вказівки на Животворний Хрест, символізує універсальність, повноту земного світу, космосу.

Чиста кварта та зм.4 протилежно екранують одна одну, одночасно розкриваючи різні аспекти символів.

Євангельський хрест по-різному сприймається людиною залежно від усвідомлення цієї ідеї, яка у символах Богослужіння має безліч аспектів, і їх не міг не відчувати І. С. Бах, працюючи над своїми творами. Тому кожен із варіантів втілення ідеї має свою етимологічну глибину та смисловий відтінок. Взагалі, графічний символ хреста у його поєднанні з зм. 4 присутній у багатьох творах Д. Шостаковича у всій своїй багатогранності.

Ми розглядаємо тему фуги ор. 87 Nº 19, де etymon хреста формується системою синергетичних зв'язків, в аспекті теорії «правильності оцінки художнього твору».

У тематичному плетиві основний етимологічний символ «обертається» в графічних лініях своєрідного «семантичного візерунка» і переходить в інший шар твору - в послідовність вищого рівня - в тональний план циклу. У цьому випадку змінюються не тільки акценти теми, а й загальна етимологічна графіка: площина теми стає об'ємної, оскільки формується сфера тонального плану. У нижній точці сфери фокусується основна тональність з її одноіменними та однотерцевими ладотональними зв'язками. Це утворює єдиний вертикальний енергетичний каркас з бемольних і дієзних тональностей циклу (останні розташовуються до вершини силового напруження голограмного хреста). По горизонталі діють силові лінії домінантового та субдомінантового напрямків зі своїми ладотональними супутниками. Окремо стоїть тональність Ces-dur, яка виявляє себе в інтермедії між двома політональними канонами і впливає на появу звучання низьких альтерацій у циклі, а також енгармонічно перемикає однотерцієві та однойменні співвідношення в ладотональному плані циклу.

Отже, основний етимологічний символ другого рівня проявляє себе в ладотональній побудові композиції.

Третій рівень символу спостерігається у системі образно-смислової драматургії зазначеного твору Д. Шостаковича. У теоретичному аналізі op. 87 Nº 19 функціонують дві протилежні думки щодо змісту циклу. Ці думки виражають світоглядну (ідеологічну) та філософську позиції, які програмують їх безпосередній вплив на осмислення духовного змісту циклу та його інтерпретацію у виконанні музики провідного для XX століття композитора, яким був і є Д.Шостакович. Перше належить

А. Должанському і репрезентує досить поширений тип аналізу, де образна сфера прелюдії трактується протистоянням двох світів - минулого (темного, скам'янілого, що відживає свій вік) і майбутнього (молоді життя, що ростуть і міцнішають).

В. Задерацький пропонує докорінно протилежне трактування образної сфери цього циклу.

Протистояння хоралу і монодійного ритмоінтонаційного комплексу породжує такий тип взаємодії, при якому «друга, гротескно-зламана тема зсередини підточує шляхетний і сильний хорал».

На наш погляд, друга концепція знаходить конкретне підтвердження як у музичному тексті, так і в стилістиці творчості Д. Шостаковича. Дослідник музичної семантики останньої симфонії Nº 15, М. Арановський узагальнює особливий тип скерцозних тем у багатьох творах Д. Шостаковича:

"Перед нами не просто така собі "інтонаційна сфера" <..>, але щось більше. Це "інтонаційні лексеми" із певним, фіксованим значенням. <...> вона (скерцозність) постійно балансує на "вістрі ножа" між Добром і Злом <...>. Невинний спочатку образ цієї скерцозності оманливий, <...> неодноразово писалося про неї, як про дволикого Януса" 

Крім вищезгаданого основного етимологічного символу хреста, в середині хоралу формується інтонація групеттоподібного оспівування, яке розвивається в циклі симфонічним методом і починає своє хрестоподібне «обертання» з другої, гротескової, теми прелюдії.

Друга тема має в первісному сенсі характер бешкетно-жартівливий, злегка дражнює впевнене «проходження» спокійного ритму хоралу. Інтонації монодійної теми впроваджуються в ладоінтонаційний комплекс хоралу, спочатку неточно екрануючи основні аспекти «хрестоподібного» групетто і змінюючи забарвлення та напрямок його руху. Далі при кожному прояві хорального руху модійний мотив опускає його все нижче за регістровим та тембровим звучанням. Однак найголовніше проявляється в ладоінтонаційному комплексі хоралу: він з кожною побудовою втрачає початкові акустичні та функціональні зв'язки, набуваючи якостей нестабільності, невпевненості, що передають образне розбалансування психологічно хворого організму.

У цьому контексті слід підкреслити і феноменальний прояв метроритмічного почуття у Д. Шостаковича, що універсально синтезує, аналогічно І. С. Баху, космічні та планетарні пульсації.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Олександр Б.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Ведення логопедичного YouTube каналу з завданнями українською мовою

Ведення YouTube каналу з розвиваючими завданнями українською мовою може принести значні переваги для логопеда, особливо у взаємодії з батьками. Запрошую до перегляду розвивальних відео.

Автор: Марина К.

Онлайн заняття з використанням інтерактивних завдань, ігор та без них

Інтерактивні презентації та завдання відіграють ключову роль у сучасних методиках логопедії, особливо під час онлайн занять.

Автор: Марина К.

Коли очікувати перших результатів від логопедичних занять?

Ця стаття описує, коли можна очікувати перших результатів від логопедичних занять, наголошуючи на унікальності кожної дитини та впливі різних факторів на швидкість прогресу.

Автор: Марина К.

Показникові рівняння

Де можна зустріти, практичне застосування

Автор: Сергій Б.

Множина, її елементи

Різноманітні приклади

Автор: Сергій Б.

Куля та сфера

В чому різниця, приклади, застосування в житті

Автор: Сергій Б.

Інші новини:

;