IELTS Writing task 1&2

У статті представлені головні граматичні явища, на які завжди варто звертати увагу під час написання есе чи опису графіка.

Усі поради можуть бути використані при самостійному вивченні граматики за допомогою практичних посібників, а також під час додаткових занять з репетитором при підготовці до іспиту. Всі наведені граматичні феномени та правила повинні систематично опрацьовуватися.

Стаття включає в себе пояснення лише головних граматичних явищ, яких насправді існує набагато більше. Якщо ви не впевнені у вживанні одного з граматичних правил, варто проконсультуватися з вчителем.

При підготовці до екзамену, необхідно обов’язково виділяти час на повторення граматики, так як правильне застосування граматики допоможе вам покращити оцінку не тільки для Writing а також і для Speaking. Гарне знання граматики також полегшить вирішення завдань у Reading та Listening секціях.

Іменники (Nouns)

- Неправильне узгодження підмета та присудка (subject/predicate agreement).

Завжди звертайте увагу на число іменника (однина/множина).

E. g My friend calls me every evening.

Vs

My friends call me every evening.

- Складені підмети (compound subjects) найчастіше вживаються в множині.

E.g Tony and I = are (pl.)

- Вставні конструкції та доповнення. Завжди варто визначати яке слово є підметом в реченні для правильного узгодження підмета та присудка.

E.g The milk in the cartons has expired (the milk в даному реченні є підметом, тому дієслово буде вживатися в 3-ій особі однини).

- Неправильне узгодження іменників.

E.g My friend and I have studied hard to become proficient users of English.

(My friend and I = pl, therefore we are proficient userS).

- Неправильне написання деяких форм множини іменників.

Загально відомим є факт утворення множини іменників в англійській мові за допомогою додавання –s. Існують деякі винятки з цього правила, їх називають irregular forms.

E.g ( в даній статті наведені лише кілька прикладів, насправді, список неправильних форм є набагато довшим).

Sg. alumna Pl. alumni

Sg. datum Pl. data

Займенники (Pronouns)

- Помилки у відмінюванні займенників.

Загально відомо, що англійська мова не є синтетичною. Не дивлячись на це, існує 2 відмінки займенників: Nominative (subject), objective (object).

Займенники в реченні можуть виступати як підметами так і додатками.

E.g Larissa invited her and me to the cinema. (objective)

I went to the store yesterday to get a new dress. (nominative)

- Неправильне узгодження займенників.

E.g A student will see his or her mistakes whilst proofreading. (correct)

A student will see their mistakes. (incorrect)

- Неправильне узгодження займенників з дієсловами.

Існують певні категорії займенників, після яких має бути дієслово тільки в однині чи лише в множині.

E.g Sg. Each, someone, anyone, everything… - тільки в однині.

E.g Pl. many, few… - лише в множині.

- Недотримання особи займенників.

E.g One should study hard, if one wants to get a good grade.

Не замінюйте “one” на “we” or “you” or “they”.

Модальні дієслова (Modal verbs)

- Варто пам’ятати, що модальні дієслова в англійській мові можуть мати суб’єктивне значення.

Пам’ятайте, що інфінітивнa частка “to” не вживається після модальних дієслів.

E.g He must leave the country (Він повинен залишити країну) – пряме значення.

Vs

He must have left the country (Він, напевно, залишив країну) – суб’єктивне значення.

- Неправильне вживання “should / might / could” в конструкціях Suppositional mood.

E.g It is necessary that you should come on time. (correct)

I spoke to them so that they might tell me the truth. (correct)

Пасивний стан (Passive voice) 

- Надмірне вживання пасивного стану лише погіршить ваш бал за тест.

Для урізноманітнення граматичних конструкцій пасивного стану можна вживати наступні конструкції:

- модальні дієслова з пасивним інфінітивом (Modal Verb + be + past participle).

E.g It can be seen…

- конструкції, в яких об’єкт активного речення стає суб’єктом пасивного.

E.g. A slight increase of … was reported (instead of: “They reported aslight increase…”).

- Complex subject (an object + an objective complement).

E.g. The numbers are reported to plummet dramatically to/by…

Непряма мова (Reported speech)

- Якщо передаєте непряму мову, замість вживання багатослівних конструкцій або занадто простих конструкцій, вживайте ввідні слова.

Introductory Verbs

Виділяють основні 4 категорії ввідних слів:

1. Verb + to + infinitive

E.g refuse, demand, offer, agree …

2. Verb +sb + Infinitive

E.g ask, allow, encourage …

3. Verb + “ing” form

E.g deny, insist on, accuse of …

4. Verb + that + clause

E.g. Suggest, agree, claim

Examples:

1. E.g I heard her say that. – просте речення рівня А2-В1.

vs

E.g He claimed to have heard her say that. – рівень В2-С1 (вживання “introductory verb” + Perfect infinitive).

2. E.g The scientists were asked to finish their experiments as soon as

possible. – просте речення рівня А2-В1.

vs

E.g. The scientists were urged to finish their experiments. – рівень В2-С1(вживання “introductory verb”in passive voice + Indefinite infinitive).

Деякі “introductory verbs” можуть відноситися до більше ніж однієї категорії.

E.g Suggest

He suggested that I should go out.

Or

She suggested going out.

Герундій (Gerund)

- Неправильне вживання герундія.

Існують певні категорії дієслів, після яких вживається виключно герундій.

E.gavoid, cannot help, delay, fancy, mind, require.

Do you mind opening the window?

- В залежності від того, що слідує після головного дієслова (-ing чи інфінітив), речення будуть мати різне значення.

E.ggo on,mean, regret, stop …

He stopped smoking.
(= He quit smoking) Він покинув курити.

Stop+Gerund = quit doing sth.

He stopped to smoke (= He stopped doing something in order to smoke a cigarette).

Він зупинився для того, щоб покурити.

Stop + inf (stop in order to do sth).

Прийменники (Prepositions)

- Неправильне вживання прийменників.

Існує багато сталих виразів з прийменниками, які потрібно вивчити напам’ять. Сюди належать:

(Список виразів є лише прикладом і не включає у себе всі можливі варіанти.)

Prepositions of time:

E.g On time vs in time.

On time = punctual, not late.

- I’ll meet you at 9:30, so please be on time.

In time = soon enough.

- Will you be home in time for lunch?

Prepositions of place:

E.g in the corner vs at/on the corner.

In the corner - in the corner of a room.

At/on the corner – at/on the corner of the street.

Phrasal verbs:

E.g to blame something ON someone.

<span lang="EN-GB" style="font-siz

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 2 користувачів

Автор: Анна Ч.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Лексичні помилки на ЗНО: Підготовка та запам'ятовування

З цими практичними порадами та стратегіями ви зможете ефективно вивчити лексику та підготуватися до успішного складання ЗНО з української мови.

Автор: Ірина З.

Різниця між синтезатором, акустичним піаніно та MIDI- клавіатурою

Перед тим, як почати займатися фортепіано, дуже багато учнів хочуть придбати інструмент, але не знають різницю між ними і просять допомоги при виборі. Тому хочу трохи обговорити цю тему.

Автор: Юлія А.

Як відрізнити Present Simple від Present Continuous, якщо Ви початківець?

Допомога в розумінв англійської граматики для початківців.

Автор: Юліанна С.

Логопедичні кейси

У даній статті представлено два логопедичні кейси, в яких описано роботу з клієнтами з мовленнєвими порушеннями.

Автор: Марина К.

Чи після 1 заняття з логопедом мовлення буде чітким?

Стаття про прогнозування результату 1 заняття та про те чи потрібно дотримуватися послідовності постановки звуків.

Автор: Марина К.

Інші новини:

Творення і відмінювання прізвищ, імен по батькові в українській мові

Творення і відмінювання прізвищ, імен по батькові в українській мові

01.03.2024

Вчимося рахувати швидко: що таке ментальна арифметика

Вчимося рахувати швидко: що таке ментальна арифметика

28.02.2024

Вивчаємо речення, які ускладнені вставними словами: правопис вставних конструкцій

Вивчаємо речення, які ускладнені вставними словами: правопис вставних конструкцій

27.02.2024

Відмінювання слів в українській мові: важливі відомості про кличний відмінок

Відмінювання слів в українській мові: важливі відомості про кличний відмінок

20.02.2024

;