Інструменталізація гумору при зануренні у іншомовне середовище

Як відомо кожному, хто викладає іноземну мову, влучний жарт чи анекдот, розказаний на початку заняття, з великою ймовірністю, заохотить учнів до навчання і опанування нового матеріалу.

Окрім підвищення цікавості до занять, наведення прикладів жартів, типових  для носіїв мови, яка вивчається, допоможе іноземцю зрозуміти психоментальну сутність мови, латентні аспекти використання лексичного запасу. Головна мета цієї статті - показати на робочих прикладах, як працює сприйняття гумору для опанування іноземної мови і як зробити жарт дієвим інструментом пришвидшення розуміння аспектів іноземної мови.

Гумористична лексика – тема доволі широка для вивчення, тож варто зупинитися на конкретних прикладах, що слугуватимуть ілюстраціями різноманітних лінгвістичних феноменів. Важливий лінгвістичний базис для формування жартів – речення з підтекстом. «Скрита ідея» може бути проігнорована, пропущена або, як найчастіше, трапляється, неправильно проінтерпретована адресатом повідомлення. Зазвичай, ознаки неправильного розуміння імпліцитного смислу інформації виявляються під час відповіді на повідомлення, тобто, реакцією адресата. Невідповідність між змістом спонукального речення, де закладено підтекст, і реченням у відповідь, власне, і формує гумористичну ситуацію. Третє речення, зазвичай, надає пояснення імпліцитного змісту спонукального речення. Структура такого типу жарту часто триступенева.

Приклад:

(1) Заява з імплікацією

“Jim will be in hospital a long time”

(2) Відповідь

“Why, have you seen the doctor?”

(3) Пояснювальне речення

“No, the nurse.”

Незамінними елементами такого жарту завжди виступають речення з підтекстом і речення з поясненням імпліцитного смислу. Семантичний зміст імплікації полягає у викладенні причини, мети або наміру.

Приклад:

“Got a match, Tom?”

“Знайшов сірника, Том?”

“No. But I got a lighter.”

“Ні. Але маю ліхтарика”

“How am I going to pick my teeth with a lighter?”

“Як же мені прочистити поміж зубами ліхтариком?”

Можливий варіант, коли підтекст виявляється за допомогою позитивної/негативної оцінки.

Приклад:

My fourteen-year-old grandson told me that his class was studying Churchill’s History of the English-Speaking Peoples.

“Some of us are going to write him a letter,” he said.

“I’m sure Sir Winson will be pleased,” I commented.

“Well, I don’t know,” he replied. “We’re going to ask him not to write any more books.”

Мій чотирнадцятирічний онук сказав мені, що його клас вивчає Історію англомовних народів Черчиля.

“Деякі з нас збираються написати йому листа” сказав він.

“Я впевнена, сер Вінстона тішитиметься” прокоментувала я.

“Ну, я не знаю”, відповів він. “Ми хочемо просити його не писати більше книжок.”

У наведеному випадку імплікація закладена у дієслові.

Як правило, скрита причина – у тому, чого не очікуєш або найменш очікуєш. Якщо всі можливі причини помістити на шкалу звичаєвості, скрита ідея опиниться десь на протилежній стороні у порівнянні зі звичайним, прийнятним.

Викривлена інтерпретація імплікації може заохочуватися ситуацією:

A distinguished scientist, says Louis Sobol, who probably saw him, was observing the heavens through the huge telescope at the Mt. Wilson Observatory. Suddenly he announced, “It’s going to rain.”

“What makes you think so?” asked his guide.

“Because,” said the astronomer, still peering through the telescope, “my corns hurt.”

Визнаний вчений, каже Луї Собол, який, ймовірно, бачив його, спостерігав за небом через величезний телескоп у обсерваторії Міт Вільсон. Раптом він оголосив: "Буде дощ".

"Що змушує вас так думати?" - запитав його гід.

- Тому що, - сказав астроном, все ще зазираючи у телескоп, - у мене болять мозолі.

Різноманітне вживання імплікації для генерації гумористичних ситуацій можна знайти у простих життєвих ситуаціях, де один з учасників невірно розтлумачив зміст підтексту. Невідповідність між справжнім контекстом речення і контекстом невірно сприйнятим і формує смішні ситуації.

Принцип неочікуваності справжнього значення речення часто спрацьовує за допомогою виразу, що у соціальній інтеракції перетворився на щось, на кшталт, штампу, тобто сприймається стереотипно і потребує такої ж шаблонної відповіді. Наприклад, запитання “Ти знаєш, котра година?” часто сприймається як натяк на пізній час. Хоча ці вирази можуть вживатися, всупереч очікуванням, у прямому смислі.

Приклад:

The young man had been sitting in the drawing room alone with her for a long time and it was getting late. Suddenly, the door opened and her father entered. He coughed a little, cleared his throat, and then said:

“Do you know what time is it?”

The young man arose hurriedly, stammered a few words and in a moment or so was gone.

“Is your young friend an idiot or what?” asked the father of the girl, who stood looking into the mirror.

“Why?” queried the daughter, a trifle irritated.

“Well, I just asked him if he knew the time, because my watch has stopped, and he simply bolted.”

Молодий чоловік довгий час сидів у вітальні наодинці з нею, і вже стало пізно. Раптом двері відчинилися, і ввійшов її батько. Він кашлянув декілька разів, прочистив горло, а потім сказав:

"Ви знаєте котра година?"

Юнак поспішно підвівся, заїкнувшись кількома словами, і за якусь мить зник.

"Твій молодий друг ідіот чи що?" - запитав батько дівчини, яка стояла, дивлячись у дзеркало.

"Чому?" - запитала дочка, трохи роздратовано.

"Ну, я просто запитав його, чи знає він котра година, бо мій годинник зупинився, і він просто втік".

 На противагу попереднім прикладам, де імплікація, хоч і змістовно різна, проте вживається і у спонукальному реченні і передбачається пояснювальним реченням, останній приклад демонструє, навпаки, відсутність підтексту у спонукальному повідомленні і підтвердження цього у поясненні.

Тож, гумор, і англомовний, зокрема, надає великі можливості для глибшого розуміння правил вживання лексики і формування смислу речень.

*У статті використані приклади з PocheptsovG.G. LanguageandHumour.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Світлана Ш.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

8 принципів роботи мовленнєвого терапевта (логопеда) в роботі із СДУГ, РАС, дислексія

Оскільки все більше з’являються запити на роботу із дітьми із СДУГ/РАС/дислексією тощо, в роботі спеціалісти логопеди повинні знати та використовувати принципи підтримки нейрорізноманіття.

Автор: Юлія К.

Схема хімічної реакції є, а з коефіцієнтами повне розчарування?

Перетворимо схему хімічної реакції з відомими продуктами, додавши відповідні коефіціенти

Автор: Анна Г.

Вивчати мову в мовному середовищі чи ні: проблеми з якими можна стикнутися

В статті розглядаються найпоширеніші труднощі, з якими стикаються новачки, які переїжджають в іншу країну з бажанням вивчити мову

Автор: Карина К.

Ефективна підготовка до TOEFL: ключові кроки

Ключові стратегії у підготовці до міжнародного іспиту TOEFL iBT

Автор: Світлана К.

What's the difference between BIG and LARGE, SMALL and LITTLE?

В англійській мові є два прикметника маленький та великий. В цій статті описується загальне правило вживання цих прикметників та їх відмінності.

Автор: Світлана Д.

Інші новини:

Вивчаємо синтаксис: розбираємо речення за членами й робимо його синтаксичний розбір

Вивчаємо синтаксис: розбираємо речення за членами й робимо його синтаксичний розбір

11.02.2024

Готуємося до весняних свят: привітання і сценарії для 8 березня в школі

Готуємося до весняних свят: привітання і сценарії для 8 березня в школі

09.02.2024

Цікаві позакласні заходи до Дня народження Тараса Шевченка

Цікаві позакласні заходи до Дня народження Тараса Шевченка

01.02.2024

Як вступити на дизайн в 2024 році

Як вступити на дизайн в 2024 році

31.01.2024

;