Контекстуальна синонімія

Одним із основних напрямів лексикологічних досліджень є вивчення слова в його мовному оточенні. Контекстуальна синонімія – один з найменш опрацьованих розділів синонімії.

Труднощі, які виникають при розгляді синонімів як близьких чи подібних за значенням слів, зникають у мовленнєвому вживанні. Потрапляючи у контекст, синонім втрачає деякі компоненти словникового значення і може набувати компонентів значення свого словникового аналога.

Дослідження контекстуальної синонімії вимагає уточнення поняття контекстуального і словникового значень слова. Словникове значення завжди закріплене у мові і зафіксоване у словнику; контекстуальне ж значення не закріплене у мові і виникає лише у певних ситуаціях, тобто лише за умови функціонування даної лексеми у тому чи іншому словесному оточені, тобто контексті.

Сучасне суспільство в багатьох аспектах звільнилося від забобонів та повір’їв минулого, однак, звичайно, не повністю. Досі люди уникають прямого називання дії «помирати», замінюючи це слово на більш прийнятні вирази переміститися з цього простору в той.

Ще Аристотель підкреслював, що в основі будь-якої метафори лежить згорнене або приховане порівняння. По-перше, це подібність різних об’єктів за характером дій, виконуваних ними. Евфемізми, утворені на основі переносного значення лексеми піти, найчастіше вживаються в значенні померти

Метафорична номінація – спосіб евфемізації, в основу якого покладено вживання слів у переносному, а саме метафоричному значенні. Цей спосіб евфемізації є найбільш поширеним і полягає в перенесенні форми мовної категорії з одного об’єкта позначення на інший на основі подібності між цими об’єктами при відображенні у свідомості мовця. Найпоширенішим є рasar a mejor vida (відійти у краще життя) «Estos estadios del fútbol dejaron de existir para pasar a mejor vida», проте є величезна кількість й інших замінників, а саме іспаномовні таблоїди активно використовують такі евфемізми як:

    • la descansa en paz (відпочинок у спокої); 
  • dormir el sueño eterno (спати вічним сном) «Empleados de los baños públicos La Luz.... se llevaron una fuerte impresión al localizar a uno de los usuarios muerto el sábado por la noche. Presumen que se quedó dormido y así pasó al sueño eterno»;
    • hacer el último viaje (побувати в останній подорожі);
  • fallecer (померти у спокої), el fallecimiento (смерть) «Los bomberos alertan del aumento de los fallecidos en incendios en los meses más fríos de 2014, que suben de 64 a 83»;
  • perder la vida (втратити життя).

Аналіз досліджуваного питання показав, що наявні в мовознавстві класифікації збігаються в тому, що подають евфемізацію мовлення як явище лексичного рівня, однак різняться кількістю класифікаційних одиниць, підходами до їх виокремлення та глибиною характеристики. Автор: Вікторія В.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Останні блоги

Изначально условно все методы изучения иностранных языков можно разделить на платные и бесплатные. Совершенно очевидно, что бесплатные способы - это самостоятельная практика. Насколько такой подход будет эффективен зависит от самого человека, а вот сил и времени потратиться просто уйма. Гораздо более верным решением будет проводить занятия с репетитором. Да, этот способ будет чего-то стоить, однако качество и скорость обучения значительно выше.

Автор: Борис К.

На данный момент владение иностранными языками играет большую роль в жизни каждого из нас. Многие работодатели предлагая выгодную вакансию, ставят обязательным условием владение несколькими языками. Чаще всего им является именно английский язык.

Автор: Борис К.

Для того,чтобы стать успешным человеком в современном мире невозможно обойтись без знания английского языка. Быстро и качественно выучить новый язык на курсах тяжело, да и методы обучения мало чем отличаются от школьной программы. Какой же выход из данной ситуации?

Автор: Борис К.

Хімія - нелегкий предмет. Однак це не означає, що її неможливо знати і розуміти. Що ж необхідно для цього? І як здати добре ЗНО з хімії? Деякі думки з цього приводу та поради ви знайдете у нижче наведеній статті.

Автор: Ольга Б.

Ми звикли до того, що є математичний склад розуму (коли домінує ліва півкуля мозку) та гуманітарний (коли домінує права). Ми дуже легко відносимо дітей до конкретного типу мислення: приніс зі школи “двійку” з математики — то це він просто гуманітарій! Звісно, такий розподіл існує, але чи варто привчати дітей до того, що в них тільки один шлях? Чи може вони зможуть знайти щось спільне у різному?

Автор: Оксана С.