Контекстуальна синонімія

Рейтинг:
Детальніше»Всі блоги користувача

Одним із основних напрямів лексикологічних досліджень є вивчення слова в його мовному оточенні. Контекстуальна синонімія – один з найменш опрацьованих розділів синонімії.

Труднощі, які виникають при розгляді синонімів як близьких чи подібних за значенням слів, зникають у мовленнєвому вживанні. Потрапляючи у контекст, синонім втрачає деякі компоненти словникового значення і може набувати компонентів значення свого словникового аналога.

Дослідження контекстуальної синонімії вимагає уточнення поняття контекстуального і словникового значень слова. Словникове значення завжди закріплене у мові і зафіксоване у словнику; контекстуальне ж значення не закріплене у мові і виникає лише у певних ситуаціях, тобто лише за умови функціонування даної лексеми у тому чи іншому словесному оточені, тобто контексті.

Сучасне суспільство в багатьох аспектах звільнилося від забобонів та повір’їв минулого, однак, звичайно, не повністю. Досі люди уникають прямого називання дії «помирати», замінюючи це слово на більш прийнятні вирази переміститися з цього простору в той.

Ще Аристотель підкреслював, що в основі будь-якої метафори лежить згорнене або приховане порівняння. По-перше, це подібність різних об’єктів за характером дій, виконуваних ними. Евфемізми, утворені на основі переносного значення лексеми піти, найчастіше вживаються в значенні померти

Метафорична номінація – спосіб евфемізації, в основу якого покладено вживання слів у переносному, а саме метафоричному значенні. Цей спосіб евфемізації є найбільш поширеним і полягає в перенесенні форми мовної категорії з одного об’єкта позначення на інший на основі подібності між цими об’єктами при відображенні у свідомості мовця. Найпоширенішим є рasar a mejor vida (відійти у краще життя) «Estos estadios del fútbol dejaron de existir para pasar a mejor vida», проте є величезна кількість й інших замінників, а саме іспаномовні таблоїди активно використовують такі евфемізми як:

    • la descansa en paz (відпочинок у спокої); 
  • dormir el sueño eterno (спати вічним сном) «Empleados de los baños públicos La Luz.... se llevaron una fuerte impresión al localizar a uno de los usuarios muerto el sábado por la noche. Presumen que se quedó dormido y así pasó al sueño eterno»;
    • hacer el último viaje (побувати в останній подорожі);
  • fallecer (померти у спокої), el fallecimiento (смерть) «Los bomberos alertan del aumento de los fallecidos en incendios en los meses más fríos de 2014, que suben de 64 a 83»;
  • perder la vida (втратити життя).

Аналіз досліджуваного питання показав, що наявні в мовознавстві класифікації збігаються в тому, що подають евфемізацію мовлення як явище лексичного рівня, однак різняться кількістю класифікаційних одиниць, підходами до їх виокремлення та глибиною характеристики. Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Вікторія В.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Пам’ятка для читачів німецькомовних текстів

Декілька порад для тих, хто вивчає німецьку мову і стикається з труднощами під час роботи з текстом.

Автор: Ольга П.

Гендерні відмінності у тренуваннях: особливості та рекомендації

Розуміння цих відмінностей може допомогти створити більш ефективні та індивідуалізовані програми тренувань для обох статей.

Автор: Анастасія Ш.

Інтеграція математики з іншими предметами: міждисциплінарні проєкти

Стаття досліджує інтеграцію математики з іншими предметами через міждисциплінарні проєкти, показуючи, як такий підхід розвиває критичне мислення, мотивацію та креативність учнів.

Автор: Вадим П.

Мови програмування

Як вірно, та з чого розпочати, можна собі сказати, або говорити доволі часто.

Автор: Андрій Б.

Здоров'я мозку та біохакінг

Програми для покращення когнітивного, емоційного, фізичного та психологічного здоров'я.

Автор: Наталія Д.

Фітнес-подорожі: поєднання відпочинку і тренувань

У цій статті ми розглянемо, що таке фітнес-подорожі, їх переваги, популярні напрямки та типи програм.

Автор: Наталія Д.

Інші новини:

;