Лексичні вирази та питання для переказу Розділу І книги «Albert Einstein» (автор – Sabine Werner) + Вживання Partizip І (Дієприкметник І) в німецькій мові

Розповідь викладена простою мовою і розрахована на рівень А1-А2. Ви можете легко завантажити її на просторах інтернету (на сайті twirpxабо rutracker.org). Після кожного розділу вас чекають цікаві вправи на розуміння тексту та граматики, а всі розділи озвучені носієм мови, що допоможе вам отримати насолоду від знайомства з цією книгою. Поїхали!

Лексичні вирази до розділу I

1. ein zurückgebliebenes (zurück + bleiben) Kind - відстала дитина (назад + залишатися)

2. sich öffnen - відкриватися

3. dergrößtePhysikerderZeit- найвидатніший фізик свого часу

4. schweigsam - мовчазний

5. schüchtern - сором'язливий

6. Erhateinfachnichtszusagen. – Йому просто нема що сказати.

7. Ich bin anderer Meinung. – У мене інша думка з цього приводу.

8. nachdenken (Erdenkteinfachvielnach) – розмірковувати , роздумувати (Він просто багато розмірковує про щось).

9. Rechthaben– мати рацію

10. einglücklichesLebenführen - вести щасливе життя

11. aufmerksam – уважний, уважно

12. sichanfreundenmitDat. – потоваришуват з кимось

13. gefallen - подобатися

14. jüdisch - єврейський

15. dasStudienfach- навчальна дисципліна

16. sich wundern über Akk. - дивуватися

17. das Wissen - знання

18. Er ist anders als die anderen.– Він не такий, як всі.

19. einenVorschlagmachen– робити пропозицію

20. sichkümmernumAkk. – піклуватися про когось/щось

21. beibringen – навчати Akk. (що?) + Dat. (кого?)

22. Das soll genügen. – Цього має бути достатньо.

23. halten von Dat. = denken über Akk. – мати якусь думку про щось

24. Was für eine Frage! – Що за питання!

25. Er ist Feuer und Flamme. = Er ist voll Enthusiasmus. – Він «горить» якоюсь справою.

Питання до розділу I

1. Was denkt Einsteins Großmutter über Einstein-Baby? (Що думає бабуся Ейнштейна про свого маленького онука?)

2. Was sie sagt über seine intellektuellen Fähigkeiten? (Що вона говорить про його інтелектуальні здібності?)

3. Wie ist Albert mit acht? (Яким є Альберт у 8 років?)

4. Hat Alberts Mutter die Hoffnung, dass ihr Sohn nicht dumm ist? (У матері Альберта є надія, що її син не дурний?)

5. Was sagt sie über seine Schweigsamkeit? (Що вона говорить про його мовчання?)

6. Ist Alberts Familie glücklich? Was schreibt der Schriftsteller über ihre Beziehungen? (Сім'я Альберта щаслива? Що письменник пише про їхні стосунки?)

7. Hat Albert Freunde in der Schule? (Чи є у Альберта друзі в школі?)

8. Was kennt Albert mit Onkel Jakob lernen? (Чому навчає Альберта його дядько Якіб?)

9. Die Mathematik ist ein Spiel. Wer sagt das? (Математика - це гра, чиї це слова?)

10. Gefällt die Mathematik Albert? (Чи подобається математика Альберту?)

11. Wer kommt zu Einsteins Haus jede Woche? (Хто приходить щотижня у дім Ейнштейнів?)

12. Wer ist Max Talmey und was macht er mit Albert? (Хто такий Макс Тальмей і що він робить з Альбертом?)

13. Was sagt Max Talmey Alberts Eltern über ihren Sohn? (Що Макс Тальмей каже батькам Альберта про їхнього сина?)

14. Wie fühlt sich Albert, wenn er etwas lernt? (Що відчуває Альберт, коли він вчиться?)

Граматичний коментар

Вживання PartizipІ (Дієприкметник І) в німецькій мові

У книзі про Енштейна ви неодноразово будете помічати дієприкметники, які є доволі поширеним явищем у німецьких реченнях. Нам треба обов’язково познайомитися з ними ближче, щоб бути впевненими, що всі аспекти цієї теми нам зрозумілі.

У німецькій формі є дві форми дієприкметника - PartizipІ та PartizipIІ. Вони виконують у реченні функцію означення (подібно до прикметників) і розрізняються за станами і мають часове значення (подібно до дієслів). Сьогодні ми детальніше зупинимось на дієприкметнику I (PartizipI)

Дієприкметник I (PartizipI) утворюється за наступною схемою:

основа дієслова + суфікс –end / -nd

lesen – lesend (Die lesenden Schüler sitzen in der Bibliothek. – Учні, які читають, сидять у бібліотеці.)

singen – singend (Singend gingen wir nach Hause. – Співаючи йшли ми додому.)

У повній формі PartizipIвідмінюється як прикметник і узгоджується з іменником в роді, числі й відмінку:

Nominativ (Називний відмінок) – einsingendes Mädchen (дівчинка, що співає)

Genetiv(Родовий відмінок) – einessingenden Mädchens (дівчинки, що співає)

Dativ (Давальний відмінок) – einemsingendem Mädchen(дівчинці, що співає)

Akkusativ (Знахідний відмінок) - einsingendes Mädchen (дівчинку, що співає)

PartizipI, як прикметник, може субстантивуватися. Субстантивовані дієприкметники відмінюються як субстантивовані прикметники:

Nominativ– ein Reisender (мандрівник)

Genetiv– eines Reisenden (мандрівника)

Dativ– einem Reisenden (мандрівнику)

Akkusativ– einen Reisenden (мандрівника)

Partizip I маєактивний характер і виражає тривалу незакінчену дію, що відбувається одночасно з основною дією, яка передається присудком. Partizip I вживається у ролі:

  •  означення (узгоджується з іменником і відмінюється як прикметник)

Der eintretende Sommer soll sehr heiß sein. – Літо, що наближається, має бути дуже жарким.

  • обставини способу дії (відповідає на питання «як?», має коротку форму і перекладається дієприслівником)

Arbeitend saßen alle am Tisch. – Працюючи, всі сиділи за столом.

Зверніть увагу! Зворотні дієслова при утворенні PartizipI зберігають займенник sich:

Sichineinem Sanatoriumerholend, machtder Opaeine Kur. - Відпочиваючи в санаторії, дідусь проходить курс лікування.

PartizipI перехідних дієслів у функції означення може вживатись із часткою zu, при цьому він має пасивне значення та означає необхідність або можливість: diezureparierende Spülmaschine= die Spüllmaschine, dierepariertwerdenkann/soll (посудомийна машина, яку можна / необхідно полагодити). Українською мовою ця конструкція перекладається підрядним означальним реченням.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Дар'я М.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Секретні методи вивчення іноземної мови

У цій статті ми розглянемо три секретних методи, які можуть допомогти вам засвоїти нову мову швидше та ефективніше. Стаття вміщує посилання на платформи та вебсайти, які вам допоможуть в цьому.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Інші новини:

;