Лексичні вирази та питання для переказу Розділу ІІ книги «Albert Einstein» (автор – Sabine Werner) + Обставина як другорядний член речення у німецькому синтаксисі

Ми продовжуємо знайомство з книгою про Ейнштейна. Завдяки цим матеріалам у репетитора є нагода провести повноцінне заняття, яке буде насичене повсякденною лексикою та, безсумнівно, новими фактами про життя відомого фізика всіх часів.

Лексичні вирази до розділу ІІ

1. die Geige - скрипка

2. die staatliche Schule - державна школа

3. derKlassenbeste - найкращий в класі учень

4. dieGeschichte - історія

5.stören – заважати

6. der/dieGleichaltrige (gleich + der Alter) - одноліток (однаковий + вік)

7. dieOrdnung - порядок

8. Es ist wahr. Це правда.

9. sich langweilen mit Dat. - нудьгувати, томитися

10. Mir ist das egal. - Мені все одно.

11. das Unternehmen - підприємцтво

12. anfangen - починати

13. sichfühlenallein– почувати себе самотнім

14. vonTagzu Tag - здня у день

15. Ich muss weg hier.– Мені треба їхати/йти звідси.

16. verabreden mit Dat. – домовлятися з

17. das ärztlicheAttest - медична довідка

18. leidenanDat. – скаржитися на щось

19. derGesundheitszustand- стан здоров'я

20. sichverschlechtern- погіршуватися

21. derKuraufenthalt– перебування на курорті

22. dasAbitur - атестат зрілості

23. dieBescheinigung – довідка, свідоцтво

24. dieArroganz - гордовитість

25. amselbenAbend – в той же вечір

Питання до розділу II

1. Mit wem lernt Albert zu Hause? (З ким Альберт навчається вдома?)

2. Besucht er eine Schule? (Чи ходить він до школи?)

3. Sind Alberts Noten in der Schule gut? (Чи гарні оцінки в Альберта в школі?)

4. Was sagt er über das Studium in der Schule? (Що він говорить про навчання в школі?)

5. Womit er eine Schule vergleicht? (З чим Альберт порівнює школу?)

6. Verbringt Albert Zeit mit seinen Gleichaltrigen? (Чи проводить Адьберт час зі своїми ровесниками?)

7. Macht Albert sich Sorgen, dass er keine Freunde hat? (Чи турбується Альберт про те, що у нього немає друзів?)

8. Warum will Einsteins Familie nach Italien fortgehen? (Чому сім'я Ейнштейна хоче виїхати до Італії?)

9. Möchte Albert auch nach Italien fahren? Und was sagt sein Vater? (Чи хоче Альберт також їхати до Італії? І що каже його батько?)

10. Ist Albert mit seinem Leben ohne Familie zufrieden? (Альберт задоволений своїм життям без сім'ї?)

11. Was ist in dem ärztlichen Attest von Albert geschrieben? (Що написано в медичній довідці Альберта?)

12. Was möchte Albert von seinem Direktor bekommen? (Що Альберт хоче від свого директора?)

13. Wie sieht Albert in dieser Situation aus? (Як Альберт виглядає в цій ситуації?)

14. Warum zeigt der Direktor zu Albert Nachsicht? (Чому директор виявляє поблажливість до Альберта?)

15. Wann kauft Albert Fahrkarten nach Italien? (Коли Альберт купує квитки до Італії?)

16. Was hat Albert bei ihm im Zug? (Що має Альберт з собою в поїзді?)

Граматичний коментар

Обставина як другорядний член речення у німецькому синтаксисі

До другорядних членів речення в німецькій мові належать додаток, обставина та означення. Предметом нашої уваги сьогодні виступає обставина, яка зустрічається абсолютно в кожному розділі (якщо не в кожному абзаці) книги про Ейнштейна. Почнемо з визначення: обставина виражає ознаку особи або предмета дії/стану, що виражені присудком. Особа або предмет діє чи перебуває я якомусь стані за певних обставин. Обставина приєднується головним чином до присудка та відповідає на запитання залежно від свого типу.

У німецькій мові розрізняють такі типи обставин:

1) обставини місця (виражають місце, напрям дії та відповідають на запитання wo? (де?), wohin (куди?), woher (звідки?):

Ich lebe in der Ukraine. – Я живу в Україні.

Wir fahren ans Meer. – Ми їдемо на море.

Herr Schmidt kommt aus Frankreich. – ПанШмідт родом з Франції.

2) обставини часу (виражають час, тривалість, початок або кінець дії та відповідають на питання wann (коли?), wielange? (як довго?), seitwann? (з яких пір?), biswann? (до якого часу?):

Er hat Urlaub im August. – У нього відпустка в липні.

Der Kurs dauert 3 Wochen. – Курс триває три тижні.

SeitdiesemMonatlerntsieChinesisch. – Від початку цього місяця вона вчить китайську.

3) обставини способу дії (виражають характер дії та відповідають на запитання wie? (як?), auf welche Weise (яким чином?):

DiesesMädchensprichtsehr langsam. – Ця дівчина розмовляє дуже повільно.

4) обставини мети (виражають мету дії та відповідають на запитання wozu? (для чого?):

Siekauftsicheinen Sportanzugzum Turnen. – Вона купує собі спортивний костюм для занять фізкультурою).

5) обставини причини (виражають причину дії та відповідають на запитання warum? (чому?):

Wegender Krankheit musstesiedie Einladungablehnen. – Через хворобу вона мусила відмовитися від запрошення.

6) обставини умови (виражають умову, за якої відбувається дія та відповідають на запитання unterwelcherBedingung (за якої умови?):

Bei gutem Wetter fahren wir ins Grüne. – За гарної погоди ми поїдемо на природу.

7) обставини порівняння (виражають порівняння та відповідають на запитання wie? (як? який?):

Heute ist es so warm wie gestern. – Сьогодні так само тепло, як учора.

Обставина може бути виражена:

- прислівником:

Morgen halte ich einen Vortrag in der Konferenz. – Завтра я читаю доповідь на конференції

- іменником у непрямому відмінку з прийменником:

In diesem Zimmer gibt es zwei Fenster. – У цій кімнаті є два вікна

- кількісним числівником (при указанні дат):

Ichwurde 1983 geboren. – Я народився у 1983 році

- дієприкметником у короткій формі:

Singend spülte die Frau das Geschirr ab. – Співаючи жінка мила посуд

- інфінітивною конструкцією з um…zu, ohne…zu:

Er sah fern, ohne auf und zu achten. – Він дивився телевізор, не звертаючи на нас уваги

- іменником / займенником / прислівником зі сполучником wie, als (при порівнянні):

JetzthabeichmehrFreizeitalsfrüher. – Зараз у мене більше вільного часу ніж раніше.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Дар'я М.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Секретні методи вивчення іноземної мови

У цій статті ми розглянемо три секретних методи, які можуть допомогти вам засвоїти нову мову швидше та ефективніше. Стаття вміщує посилання на платформи та вебсайти, які вам допоможуть в цьому.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Інші новини:

;