Лексичні вирази та питання для переказу Розділу ІIІ книги «Albert Einstein» (автор – Sabine Werner) + Узгоджені та неузгоджені означення у німецьких реченнях

Ми продовжуємо знайомство з книгою про Ейнштейна. Завдяки цим матеріалам у репетитора є нагода провести повноцінне заняття, яке буде насичене повсякденною лексикою та, безсумнівно, новими фактами про життя відомого фізика всіх часів.

Лексичні вирази до розділу ІІІ

1. an der frischen Luft – на свіжому повітрі

2. zu Fuß - пішки

3. zu Ende gehen - закінчуватися

4. Lust haben zu + дієслово – мати до чогось бажання

5. die Zulassungsprüfung - приймальний іспит

6. die Hochschule - університет

7. Was soll ich denn tun?- Ну і що мені тоді робити?

8. das Abitur machen - складати випускні іспити

9. sich verstehen – знаходити спільну мову

10. Er hat keine gleichaltrigen Freunde. - У нього немає друзів його віку.

11. die Staatsbürgerschaft - громадянство

12. einen Schnurrbart tragen – носити вуса

13. hinken - кульгати

14. der Dom - собор

15. der Liebesbrief - любовний лист

16. Ich bin nicht einverstanden. – Я не згодний.

17. die sichere Stelle – стабільне місце (роботи)

18. der Wissenschaftler - вчений

19. sich bewerben – подавати заявку

20. arbeitslos - безробітний

21. nach langer Suche – після довгих пошуків

22. der Patentamt - бюро з видачі патентів

23.ernsthaft - серйозний

24. arbeiten an Dat. – працювати над чимось

25. neidisch – ревнивий, заздрісний

Питання до розділу IIІ

1. Wie sehen Alberts Eltern die Zukunft von ihren Sohn? (Яким бачать майбутнє Альберта його батьки?)

2. Möchte Albert Ingenieur werden? (Чи хоче Альберт стати інженером?)

3. Was macht er mit seinem Studium? (Що він робить зі своїм навчанням?)

4. Wann ist es normal, auf die Universität zu gehen? (Який вік вважається нормальним для вступу до університету?)

5. Welche Prüfungen hat Albert bestanden? (Які іспити склав Альберт?)

6. Was rät der Rektor Einstein zu machen? (Що радить зробити Ейнштейну директор школи?)

7. Und was denkt der Rektor über Einstein? (І що директор думає про Ейнштейна?)

8. So, wo und wie lange studiert Albert? (Де і як довго вчиться Альберт?)

9. Wie sind seine Beziehungen mit Lehrern und Mitschüler? (Якими є його стосунки з учителями та однокласниками?)

10. Was denkt Albert über die Schweiz? (Що Альберт думає про Швейцарію?)

11. Was passiert mit seiner Staatsbürgerschaft später? (Що буде з його громадянством пізніше?)

12. Albert ist schließlich ein Student. Was können sie über Einsteins Aussehen sagen? (Альберт нарешті студент. Що ви можете сказати про зовнішність Ейнштейна?)

13. Wer ist Mileva und was sticht sie aus der Masse heraus? (Хто така Мілєва і як вона вирізняється з натовпу?)

14. Wie sind Beziehungen von Albert und Mileva? (Які стосунки у Альберта і Мілєви?)

15. Und wenn Albert nach Italien fährt, wie halten sie den Kontakt? (І коли Альберт їде до Італії, як вони підтримують зв'язок?)

16. Was denken Alberts Eltern über seine Liebe? (Що думають батьки Альберта про його закоханість?)

17. Was macht Albert, nachdem er sein Studium beendet? (Що робить Альберт після закінчення коледжу?)

18. Und wo findet Albert seine erste Arbeit? (І де Альберт знаходить свою першу роботу?)

19. Heiratet er Mileva? (Чи одружується він на Мілеві?)

20. Was macht Albert in seiner Freizeit? (Що Альберт робить у вільний час?)

Граматичний коментар

Узгоджені та неузгоджені означення у німецьких реченнях

Окрасою речення в будь-якій мові є означення. У книзі про Альберта Ейнштейна їх просто незліченна кількість. Тому давайте знайомитися з цим другорядним членом речення детальніше.

Що ж таке означення? Це другорядний член речення, який виражає ознаку особи або предмета, що згадується в реченні. Означення відповідає на питання: welcher / welche/ welches/ welche (який?/яка?/яке?/які?). Означення можуть приєднуватися до будь-якого члена речення, вираженого іменником.

Означення можуть бути узгоджені та неузгоджені. Давайте розбиратися детальніше. Узгоджене означення стоїть перед іменником, з яким воно пов’язане та узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Воно може бути вираженим:

1) прикметником:

Wie haben einen interessanten Menschen kennengelernt. – Ми познайомилися з цікавою людиною.

2) займенником, що заміщує прикметник, наприклад присвійним, вказівним, питальним, неозначеним:

Unsere Tante wohnt in Lwiw. – Наша тітка живе у Львові.

3) порядковим числівником

SiewohntimdrittenStock. – Вона живе на четвертому поверсі.

4) дієприкметником або дієприкметниковим зворотом, також PartizipI із часткою zu:

Das im Mittelalter errichtete Schloss wird gern von den Touristen besucht.

Неузгоджене означення стоїть зазвичай після члена речення, з яким воно пов’язане, та не залежить від роду, числа, відмінка іменника. Воно може бути вираженим:

1) іменником у родовому відмінку:

Die Ergebnisse der Prüfung werden morgen aufgehängt. – Результати іспиту буде вивішено завтра.

2) власним іменем у родовому відмінку (ставиться перед означуваним словом):

Annas Zimmer ist immer sauber. – Кімната Анни завжди чиста.

3) іменником або займенником із прийменником:

DasReferat überdenUmweltschutzwaraminteressantesten. – Реферат про захист навколишнього середовища був найцікавішим.

4) кількісним числівником:

Ist das der Band vier? – Це том номер чотири?

5) прислівником:

Das Gebäude links ist das Rathaus. – Будівля ліворуч – ратуша.

Ще одним видом означення є прикладка. Вона виражається іменником і дає особі або предмету другу назву. Прикладка стоїть у тому самому відмінку, що й означуване слово:

Anna Beier, meine Nachbarin, ist eine sehr nette Frau. – АннаБайер,моясусідка, є дуже милою жінкою.

Часто прикладкою є загальне ім’я при власній назві, тоді воно стоїть перед власною назвою та не відокремлюється комами на письмі:

Doktor Schmidt hat mittwochs und freitags von acht bis 13 Uhr Sprechstunde. – Доктор Шмідт має приймальні години по середах і п’ятницях з 8 до 13.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Дар'я М.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Секретні методи вивчення іноземної мови

У цій статті ми розглянемо три секретних методи, які можуть допомогти вам засвоїти нову мову швидше та ефективніше. Стаття вміщує посилання на платформи та вебсайти, які вам допоможуть в цьому.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Інші новини:

;