Нові завдання з розгорнутою відповіддю на ЗНО-2022: особливості їх правильного виконання

Новинкою ЗНО-2021 були завдання відкритої форми до текстів. Такі ж завдання будуть запропоновані на ЗНО-2022 тим абітурієнтам, які складатимуть ЗНО з української мови та літератури. У чому ж їх особливість, яку кількість балів можна за них отримати та як їх виконувати?

Таке завдання може мати 2 бали, якщо учасник ЗНО відповість правильно на всі компоненти запитання та обґрунтує свою думку, якщо це потрібно.

1 бал ставлять тоді, коли відповідь частково правильна чи дано відповідь не на всі компоненти запитання.

0 балів оцінюється завдання, якщо відповідь не є правильною або незрозуміло, що написав учасник ЗНО. При написанні відповідей варто старатися чітко та зрозуміло викласти свою думку.

Для того, щоб правильно та якомога швидше виконати ці письмові завдання, треба спочатку уважно прочитати запропоновані тексти. Їх є три. Далі подано 3 види завдань, які потребують розгорнутої відповіді. Можна діяти за таким алгоритмом:

1. Уважно прочитати запитання. Визначити, скільки саме компонентів відповіді повинно бути.

Наприклад, у ЗНО-2021 було запитання таке:

64. Вітчизняний режисер Лесь Курбас назвав театр суспільним парламентом. Коротко поясніть визначення й на основі тексту А доведіть, що й про сучасний театр можна говорити як про «суспільний парламент». (3-4 речення)

Ми повинні відповісти на 2 компоненти запитання:

- Пояснити, як Ви розумієте «суспільний парламент»

- Знайти в тексті А речення, яке доводить, що й про сучасний театр можна так сказати, та записати його або як пряму мову чи цитату, або ж як непряму мову.

2. Тексти позначати А, Б, В, а не 1, 2, 3.

3. Якщо вказано, що відповідь має містити 3-4 речення, то старатися написати так, щоб було 3-4 прості речення (можуть бути як частини складних речень)

4. Не писати зайвого.

Другим запитанням було таке:

65. Доберіть до кожного з текстів заголовок, який відображає головну думку. Один із заголовків обов’язково має бути цитатою. (3-4 речення)

Тут варто дотримуватись правил написання заголовків: короткий, лаконічний і відображає головну думку. При цьому заголовок може бути не тільки розповідним, а й питальним чи окличним реченням. Один із трьох повинен бути цитатою, записаною як цитата.

Зверніть увагу, що неприйнятними є описові чи дуже метафоричні заголовки.

Третім, мабуть, найскладнішим завданням була робота з таблицею.

66. Розгляньте таблицю, у якій схарактеризовано тексти А, Б, В за деякими їх змістовими й формальними ознаками.

№ з/п

Ознака тексту

Текст А

Текст Б

Текст В

1.

Спрямованість на формування авторської думки

-

+

+

2.

Наведення конкретних фактів

+

+

+

3.

Наявність елементів роздуму

-

+

+

4.

Наявність виразного експресивного забарвлення

+

-

+

5.

Чітка авторська позиція

+

+

+

Які з-поміж ознак, на Вашу думку, визначено НЕПРАВИЛЬНО стосовно того чи того тексту? Укажіть щонайменше 2 ознаки у форматі «Неправильно визначено ознаку №… стосовно Тексту…», обґрунтувавши кожну з своїх позицій. (4-5 речень)

1. Визначаємо, які ознаки вказано неправильно.

2. Обґрунтовуємо свою позицію. Спочатку називаємо ці 2 ознаки, а потім їх обґрунтувати. Або ж назвати одну ознаку та обґрунтувати її, а потім назвати та обґрунтувати другу. Їх має бути щонайменше 2.

Наприклад: «Неправильно визначено ознаку 1 стосовно тексту А, адже в ньому ідеться про те, що вітчизняний театр виживе, що він є актуальний. Неправильно визначено ознаку 3 стосовно тексту А. У ньому є авторські заперечення того, що театр не виживе в цифрову епоху, аргументи та міркування про роль театру у формуванні нації, про розвиток сучасного театру».

3. Обов’язково потрібно відповісти на ці 4 компоненти запитання: вказати одну ознаку, другу ознаку та їх дві обґрунтувати. Отже, у нас буде щонайменше 4 речення. Якщо ж тільки названо 2 ознаки та обґрунтовано частково або правильно названо та обґрунтовано лише 1 ознаку, то така відповідь матиме 1 бал. Якщо ж відповідь не правильна, то 0 балів.

Завдання з розгорнутою відповіддю не є складними, бо потребують розуміння змісту тексту. Тексти в учасників ЗНО постійно є, тому вони можуть знайти потрібну інформацію прочитати потрібну частинку тексту ще раз.

Отже, щоб набрати такі потрібні ще 6 балів з української мови та літератури, обов’язково виконуйте завдання з розгорнутою відповіддю до текстів.

Мар’яна Тимків

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Мар'яна Т.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Секретні методи вивчення іноземної мови

У цій статті ми розглянемо три секретних методи, які можуть допомогти вам засвоїти нову мову швидше та ефективніше. Стаття вміщує посилання на платформи та вебсайти, які вам допоможуть в цьому.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Інші новини:

;