Основні закони хімії, які необхідно знати учневі, що готується до ЗНО

За рівнянням Ейнштейна для відповідності мас та енергій E=mc2 випливає, що будь-якому процесу, за якого виділяється або поглинається енергія, відповідає певна зміна маси. Якщо тіло нагрівається, то його енергія зростає, а маса збільшується. За виділення тепла в період перебігу хімічного процесу маса продуктів реакції буде меншу за масу вихідних речовин. Але, через величезне значення величини с2, тим енергіям, що виділяються або ж поглинаються під час перебігу хімічних реакцій, відповідають дуже малі значення мас, які неможливо виміряти. Тому цими масами ми можемо знехтувати.

Внаслідок цього ми маємо два важливі для науки закони: збереження маси (1) та збереження енергії (2).

Для хімічних процесів вони формулюються наступним чином:

1. Маса реагентів (речовин, які вступають до реакції) є рівною масі продуктів (речовини, які утворюються в результаті перебігу реакції). Його відкрив Ломоносов М.В., і хімія з якісної науки перетворилася на кількісну. На виробництві на основі цього закону ведуть розрахунки матеріальних балансів.

2. При взаємодіях, що мають місце в ізольованій системі, енергія цієї системи лишається постійною; може відбуватися лише перетворення одного виду енергії в інший. Кількість енергії у продуктах буде меншим за таку у реагентах при виділенні енергії під час реакції та навпаки. Запас енергії речовини ми називаємо тепловмістом, а енергію, яка буде виділятися або поглинатися, - теплом. Існує ціла наука, що вивчає теплові ефекти реакцій – хімічна термодинаміка. І у виробництві цей закон застосовують при розрахунках теплових балансів.

За законом сталості хімічного складу кожна індивідуальна хімічна сполука матиме той самий склад (і якісний,  і кількісний), і це не залежить від шляхів її отримання. Був сформульований Ж. Прустом. Отже, відношення між масами хімічних елементів у сполуці є постійними. Даний закон завжди виконується для речовин у рідкому та газоподібному стані, але не для твердих речовин. Це пов’язано з наявністю в кристалічній структурі кожної твердої речовини порожнин, що не заповнені атомами, наявністю домішок елементів та з іншими відхиленнями від ідеальної структури. На це може впливати тиск, тепература, концентрація речовин, а також фактори, що пов’язані з технологією отримання, виділення та очищення речовини. Наприклад, у сполуці Бісмуту з Талієм на одиницю маси Талію може припадати від 1,24 до 1,82 одиниць маси Бісмуту. Межі, в яких може змінюватися склад встановлені для багатьох сполук. Масовий склад сполуки може змінюватися і при зміні ізотопного складу елементів.

Закон кратних співвідношень: при утворенні двома хімічними елементами декількох сполук, співвідношення мас певного елементу, що приходяться на відповідну масу другого, відповідають невеликим цілим числам. Він був сформульований Дж. Дальтоном. Як і попередній, цей закон не стосується речовин, що знаходяться у твердому стані, а лише речовин газоподібних і рідких.

Закон об’ємних співвідношень: за однакових температури та тиску об’єми газоподібних реагентів співвідносяться між собою та з об’ємами газів, що утворюються в результаті реакції, як невеликі цілі числа. Ці числа співпадають зі стехіометричними коефіцієнтами у рівнянні реакції. Автором цього закону є Ж. Гей-Люссак. На ньому базуються методи газового аналізу у промисловості.

Закон Авогадро: у рівних об’ємах будь-яких газів, що узяті за однакових тиску та температури, міститься одне й те саме число молекул. Був сформульований А. Авогадро. Закон можна застосовувати і для заряджених частинок у газовій фазі, якщо їх концентрація є невеликою, а впливом магнітних та електричних полів можна знехтувати.

 

Автор: Марія Н.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Творчість та біографія Миколи Куліша

Микола Гурович Куліш (1892-1937) – український драматург, представник «Розстріляного Відродження».  Народився 18 грудня 1892 року в с. Чаплинка Дніпровського повіту Таврійської…

Автор: Наталія К.

Як зробити так, щоб навчальний матеріал краще запам'ятовувався. Частина ІІ

Поради для покращення пам'яті.

Автор: Марина М.

Як зробити так, щоб навчальний матеріал краще запам'ятовувався. Частина І

Від чого залежить хороша пам'ять та поради для її покращення.

Автор: Марина М.

Популярність англійської мови. Звідки вона береться?

Хоча англійською мовою можна говорити практично скрізь, однак, англійська є лише третьою (після іспанської та китайської) мовою, яка найчастіше використовується у світі. Вона використовується в бізнесі, політиці, мистецтві та науці. Чому так відбувається?

Автор: Галина Б.

Необхідний поріг для самостійного вивчення іноземної мови

Коли Ви можете самостійно вивчати англійську мову? Лише після того, як оволодієте необхідним мінімумом для цього!

Автор: Владислав Ю.