Попередження і виправлення помилок

Великий обсяг мовленнєвого матеріалу в процесі вивчення іноземної мови є причиною багатьох помилок. Помилки є не тому небезпечні, що вони допускаються, а тому, що вони можуть закріплюватися і автоматизуватися.

На даний час відомі різні методики виправлення помилок але не з усіма ми можемо погодитися. Але, так чи інакше, цю проблему при викладанні іноземних мов не можна ігнорувати, бо від її вирішення в значній мірі залежить успішність роботи викладача і прогрес у засвоєнні іноземної мови учнем.

Перш ніж докладно дискутувати це питання, хочемо коротко зупинитись на питанні що потрібно робити, щоб учні допускали якомога менше помилок при засвоєнні усного мовлення.

Почнемо з констатації наступного правила методики: чим менша мовленнєва одиниця, на якій базується навчальний процес, тим більше помилок учні допускають. Якщо базовою одиницею навчання є слово, то учень повинен вільно оперувати всіма його морфологічними формами а також знати правила його сполучуваності з іншими членами речення (для дієслів це валентність, керування, парадигми відмінювання). Особливо багато помилок учні допускають у словосполученнях, куди входять артикль (присвійний займенник, вказівний займенник, заперечний займенникkein), прикметник і іменник.

Якщо учні засвоюють мовленнєві словосполучення, то це звільняє їх від ментальних операцій наслідком яких часто бувають помилки. Учням, які мають добре натреновану пам'ять, не набагато важче запам’ятати цілу фразу або типове речення ніж окреме слово.

Таким чином можна попередити значне число можливих помилок, якщо базовою одиницею навчання вибрати словосполучення. Помилки допускаються учнями, якщо робота по закріпленню мовленнєвих одиниць не завершена до рівня їх засвоєння і якщо вчитель допускає в своїй роботі методичні помилки. Таким чином зауважуємо, що фрази з відомою лексикою і нова лексика повинні бути добре засвоєними в відомих реченнях – моделях перед тим як перейти до введення нового матеріалу. Це перший логічний висновок до наведеного вище.

Об'єм навчального матеріалу потрібно дозувати таким чином, щоб учні могли його засвоїти протягом одного заняття. Сподівання, що учні засвоять навчальний матеріал на наступних заняттях є марним. Втрата почуття новизни ускладнює засвоєння навчального матеріалу. Необхідно витратити набагато більше зусиль і енергії, щоб засвоїти матеріал який був недостатньо опрацьований при його введенні. Це є другим методичним висновком.

Викладач іноземної мови, який зауважив, що учні недостатньо засвоїли пройдений матеріал, поступає правильно, якщо він повертається до нього знову і заповнює прогалини у знаннях учнів.. Лише після цього можна переходити до введення і закріплення нового матеріалу. Це будемо вважати третім методичним висновком.

Дотримання цих основних законів допоможе запобігти помилкам, які могли би бути допущені а їх усунення зайняло би багато часу.

Методиці відомі різні концепції щодо проблеми виправлення помилок. Називаємо і характеризуємо дві основні.

Одна з цих концепцій стверджує, що помилки усного мовлення повинні виправлятися після того як учень закінчив своє повідомлення. Вчитель занотовує допущені помилки і після закінчення усного висловлювання робить виправлення супроводжуючи їх відповідним коментарем. Це дозволяє не переривати хід думок учня.

Друга концепція орієнтує на негайне виправлення допущених помилок. Виправлення помилок зразу після того як вони були допущені, доцільна тому, що вчитель не має достатньо часу для записування кожної помилки. З цієї причини значна частина помилок залишається невиправленими і вони закріплюються.

Що стосується застереження, що негайне виправлення помилок перериває хід думок, то ми не вбачаємо в цьому жодної фатальної небезпеки. Якщо учні привчені до того, що помилки виправляються в процесі повідомлення, то це не заважає їм дальше продовжувати бесіду чи розповідь. Такий метод знайшов підтвердження в роботі більшості викладачів іноземних мов.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 2 користувачів

Автор: Микола К.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Секретні методи вивчення іноземної мови

У цій статті ми розглянемо три секретних методи, які можуть допомогти вам засвоїти нову мову швидше та ефективніше. Стаття вміщує посилання на платформи та вебсайти, які вам допоможуть в цьому.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Інші новини:

;