Про політичний устрій Польщі

Про політичний устрій Польщі

(Приклад подання матеріалу)

Під час підготовки студента до екзамену на отримання Карти Поляка, досить важко говорити про політичний устрій держави. Питань на цю тему не так багато. Це правда. Найпоширеніші:

  1. Хто є президентом Польщі? Його політична приналежність?

  2. Назвати президентів польщі від 1989 року.

  3. Хто є прем’єром Польщі? З якої партії, як політик він виходить?

  4. Назвати відомих політиків Польщі.

  5. Назвати найбільші політичні партії Польщі.

  6. Яка партія зараз керує, є провладною?

Складність полягає в тому, що учні не завжди, а навіть дуже рідко, взагалі знають щось про структуру влади чи в Україні, чи в Польщі. Плюс, звичайно, це вже тема вищого мовного рівня.

Є два шляхи. Або просто завчити відповіді. Або, і таку підготовку практикую я, навчити людину хоч трохи, але говорити на цю тему. Для цього готуємо лаконічний матеріал у вигляді тексту і завдань до нього. Текст містить потрібну інформацію, натомість вправи і завдання спрямовані на виокремлення головного, а також набуття навички говоріння.

Досвід показує, що після такого заняття учні можуть вже розповісти про законодавчу гілку влади Польщі: двопалатний парламент, що таке Сейм чи Сенат Польщі; про президента, його політичну приналежність і функції; дещо про уряд.

 

Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej

Władze w RP sprawują:

Ustawodawczą władzę w Polsce sprawują: Sejm i Senat.

Polski parlament jest dwuizbowy, gdzie izbą niższą jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wyższą zaś Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Obie izby wybierane są na 4-letnią kadencję.

Organami kierowniczymi Sejmu i Senatu są Marszałek Sejmu i Senatu oraz Prezydium Sejmu i Senatu.

Sejm liczy 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym.

Senat liczy 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Sejm uchwala ustawy. Senat je analizuje i przyjmuje.

Zgromadzenie Narodowe to szczególna forma obrad izb parlamentu polegająca na wspólnym posiedzeniu posłów i senatorów.

Największe partie reprezentowane w Sejmie,Senacie i Parlamencie Europejskim

Władzę wykonawczą w Polsce sprawują Prezydent i rząd.

Prezydent jest wybierany co 5 lat.

Główne funkcje:

  • Powołuje premiera
  • Ma prawo wetowania ustaw
  • Kontaktuje z przedstawicielami innych państw.

Obecny prezydent Polski Andrzej Duda, wybrany na wyborach w sierpniu 2015 roku. Partia „Prawo i Sprawiedliwość”

Rząd.

Rada Ministrów i administracja rządowa. Radę Ministrów tworzy Prezes Rady Ministrów wraz z podległymi mu ministrami.

Obecny premier polski Mateusz Morawiecki. Partia „Prawo i Sprawiedliwość”

Władza sądownicza to sądy i trybunały.

ZADANIA

Ćwiczenie 1. Proszę dokończyć zdania.

1. Ustawodawczą władzę w Polsce sprawują............................... .

2. Parlament polski jest .................................................... .

3. Niższą izbą parlamentu jest .......................................... .

4. Wyższą izbą parlamentu jest .......................................... .

5. Sejm i Senat RP wybierane są na .......................................... .

6. Sejmem kierują .................................... oraz ................................... .

7. Senatem kierują ................................... oraz ....................................... .

8. Mężczyzna, który jest członkiem sejmu, to ................................ .

9. Członek senatu to .......................................... .

10.  W Sejmie jest ............................ posłów.

11.  W Senacie jest ............................. senatorów.

12. Wybory parlamentarne w Polsce są .................. ............................. ............................ ..................... .

13.  Akt prawny uchwalony przez parlament to .................................... .

14.  Główna funkcja sejmu to ................................................. .

15. Senat analizuje i ........................................... .......................................... .

Ćwiczenie 2. Prawda czy nieprawda.

1. Władzę wykonawczą w Polsce sprawuje tylko rząd.

2. Prezydent Polski jedynie przedstawia państwo w kontaktach międzynarodowych.

3. Prezydent jest wybierany co 6 lat.

4. Prezydent nie ma prawa wetowania ustaw.

5. Radę Ministrówtworzy Prezes Rady Ministrów wraz z podległymi mu ministrami

6. Początkowo inicjatywa w procedurze powoływania Rady Ministrów należy do Prezydenta.

Ćwiczenie 3. Proszę odpowiedzieć na pytania.

1. Co to jest Zgromadzenie Narodowe?

2. Jakie pan/i zna największe partie polityczne Polski?

3. <span lang="PL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:"Times New Roman&

Автор: Мар'яна П.