Проблема викладання точних дисциплін у школах та коледжах

В наш час, взагалі в світі та в Україні, зокрема, спостерігається нехватка молодих інтелектуальних кадрів, особливо це стосується інженерів, конструкторів, проектантів в різних галузях промисловості. Як відомо основою для підготовки таких спеціалістів є знання точних дисциплін: алгебри, геометрії, фізики, хімії, інформатики. Це загальновідомо, оскільки ці дисципліни описують закони природи та окремих явищ.

Однак, на жаль, в сучасній Україні серед учнів шкіл побутує думка про непрестижність знання точних дисциплін. Це часто призводить до того, що зовнішнє незалежне оцінювання з математики обирає дуже мала кількість випускників шкіл. В Україні є адміністративні райони, в яких жоден учень не планує пов’язати своє життя зі знанням математики.

Крім того, в останні роки спостерігається значний відтік молодих освічених спеціалістів за кордон.

Ці два явища є великою проблемою і загрозою для української вищої освіти, науки та промисловості взагалі. Тому, перед вчителями, викладачами постає задача підняття престижу вивчення точних дисциплін, як в школах і коледжах, так і в закладах вищої освіти. Оскільки, в сучасному світі наука розвивається швидкими темпами, то наведена задача є постійною і ставить особливі вимоги до педагога. Зокрема, сучасний вчитель повинен:

- бути повністю компетентним у своїй дисципліні;

- відслідковувати досягнення науки, що стосуються його предмету;

- вміти на доступному рівні пояснити матеріал;

- вміти володіти увагою учнів та викликати інтерес до дисципліни, що викладається.

Для досягнення поставлених задач, сучасний педагог повинен мати високі інтелектуальні та комунікативні якості, здатність критично мислити і творчо підходити до вирішення завдань, що поставлені перед ним. Пошук нових шляхів підвищення ефективності освіти стимулює й пошук педагогічних технологій, що дозволяють використовувати особовий потенціал вчителя, застосуванню якого раніше не відводилося достатньо уваги [1].

Відомо, що вивчення точних наук неможливе без логічного мислення. Під час вивчення таких предметів, як математика, фізика, хімія є важливим здатність учнів до аналізу, знаходження закономірностей, порівняння. В зв’язку з цим, вчителі, що викладають точні дисципліни повинні розвивати логічне мислення учнів. Цей обов’язок педагога обговорюється в методичній літературі, поясненнях до навчальних програм, педагогічних наукових дослідженнях, тощо. Однак, не існує єдиного універсального підходу, як розвивати логіку мислення одночасно в усієї аудиторії учнів та студентів. Це пов’язано з тим, що кожна людина є унікальною особистістю, якій притаманні певні риси характеру та різні здібності до навчання. Тому, здебільшого, розвиток логічного мислення в одній і тій же віковій групі учнів відбувається стихійно. При цьому, значна частина учнів не має початкових прийомів логічного мислення: аналіз, порівняння, синтез, тощо [2].

Часто серед учнів, вчителів, батьків побутує думка: «Учень не має здібностей до вивчення математики, тому дитину не варто заставляти вивчати точні науки, та й взагалі шкільна математика не знадобиться в житті». Однак. відомий український математик В. Єрмаков сказав: «Говорять, що для вивчення математики необхідні особливі здібності; ця думка помилкова; для математики необхідне логічно правильне мислення. Якщо виховання правильне – ця здібність може бути розвинута у кожної дитини. Мета шкільного навчання має полягати в розвитку логічно вірного мислення» [3].

Але в наш час під час навчання та розвитку логічного мислення вчитель часто наштовхується на проблеми, які породжені в сучасному суспільстві та особливо гостро постають при вихованні дитини:

– надлишок різноманітної, зазвичай шкідливої інформації, що передається до дитини через ЗМІ та сучасні засоби зв’язку та телекомунікації;

– самоусунення батьків від участі в навчальному процесі дитини в зв’язку з постійною занятістю на роботі або ж небажанням чи невмінням приймати участь у навчанні своєї дитини;

– постійне відволікання учнів на соціальні мережі, модні новинки та інші подразники;

– значне скорочення навчального часу на вивчення точних наук та вилучення математичних навчальних дисциплін з шкільної програми.

В зв’язку з вищевказаними проблемами суттєво знижується рівень знань дітей з точних наук. Здебільшого вказані проблеми носять системний характер, тому і потребують вирішення на загальнодержавному рівні. Адже відомо, що перспективною та економічно-привабливою є та країна, що має високий рівень культури та освіченості.

 

Що почитати за темою

1. Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети! Пособие для учителя/ Ш. А. Амонашвили.– М., 1986. – 208 с.

2. Присяжнюк Т. А. Тісний звязок математики та інформатики: на яких уроках та в якому віці потрібно починати розвиток логічного мислення? / А. Т. Присяжнюк // Актуальні проблеми математики та методики її викладання. Збірник наукових праць. – Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І Франка, 2009. – С. 50–56.

3. Досвід дослідження актуальних проблем викладання математики у сучасній школі: матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції. –Черкаси : Вид-во ОІПОПП, 2014. –185 с.

 

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Дмитро П.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Лексичні помилки на ЗНО: Підготовка та запам'ятовування

З цими практичними порадами та стратегіями ви зможете ефективно вивчити лексику та підготуватися до успішного складання ЗНО з української мови.

Автор: Ірина З.

Різниця між синтезатором, акустичним піаніно та MIDI- клавіатурою

Перед тим, як почати займатися фортепіано, дуже багато учнів хочуть придбати інструмент, але не знають різницю між ними і просять допомоги при виборі. Тому хочу трохи обговорити цю тему.

Автор: Юлія А.

Як відрізнити Present Simple від Present Continuous, якщо Ви початківець?

Допомога в розумінв англійської граматики для початківців.

Автор: Юліанна С.

Логопедичні кейси

У даній статті представлено два логопедичні кейси, в яких описано роботу з клієнтами з мовленнєвими порушеннями.

Автор: Марина К.

Чи після 1 заняття з логопедом мовлення буде чітким?

Стаття про прогнозування результату 1 заняття та про те чи потрібно дотримуватися послідовності постановки звуків.

Автор: Марина К.

Інші новини:

Творення і відмінювання прізвищ, імен по батькові в українській мові

Творення і відмінювання прізвищ, імен по батькові в українській мові

01.03.2024

Вчимося рахувати швидко: що таке ментальна арифметика

Вчимося рахувати швидко: що таке ментальна арифметика

28.02.2024

Вивчаємо речення, які ускладнені вставними словами: правопис вставних конструкцій

Вивчаємо речення, які ускладнені вставними словами: правопис вставних конструкцій

27.02.2024

Відмінювання слів в українській мові: важливі відомості про кличний відмінок

Відмінювання слів в українській мові: важливі відомості про кличний відмінок

20.02.2024

;