Слава Україні! Героям слава!Підтримка армії »

Прогресивні методи розвитку лексичної компетентності учнів

Рейтинг:
Детальніше»Всі блоги користувача

Згідно останніх досліджень ринку праці та відгуків роботодавців про навички працівників, які найбільше цінуються ними у роботі, 85% відмічають важливими комунікативні або соціальні навички, які сприяють успішній взаємодії з іншими, письмові комунікативні навички.

Прогресивна методика орієнтує процес навчання іноземної мови на особистість учня, розвиток не лише мовних навичок та вмінь, але й усієї сукупності когнітивних і афективних здібностей. За таких умов зростає необхідність використання методів, які формують мислення учні та соціальні навички, як основоположні у спілкуванні з представниками різних культур.

Глобалізація та система соціально-економічної співпраці у світі підтверджують роль англійської, як мови міжнародних форумів, самітів, конференцій з обговорень найбільш актуальних питань сьогодення. Мета сучасної школи – підготувати учня до перебування у такому середовищі у всіх відношеннях – морально-етичному та поведінковому.

Успіх іншомовної комунікації прямо залежний від лексичного рівня володіння мовою. Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що до ключових аспектів лексичної компетентності входить не лише знання лексики, але також уміння використовувати наявні лексичні одиниці в процесі мовлення для вираження своєї позиції і відношення до сказаного, здатність варіювати лексичними засобами залежно від сфери і ситуації, у яких відбувається комунікативний процес. 

Критерії мовної освіти дозволяють визначити найбільш актуальні методи необхідні для формування та розвитку лексичної компетентності учнів старшої школи: task-basedlearning (навчання, що базується на завданнях); content and language integrated learning (навчання мови через інтеграцію); lexical approach (лексичний метод); total-physical response (метод фізичного реагування); інтерактивні методи. Без сумніву, прогресивні методи передбачають використання різних технологій, новітніх способів вивчення, відео або аудіо матеріалів для найкращої ефективності та результативності.

Одним із найскладніших завдань для сучасного вчителя є зацікавити учня. Якщо підібрати правильну стратегію та план, вивчення англійської мови може бути не таким вже й складним, а навпаки цікавим та ненав’язливим, може здійснюватися у формах самостійної та роботи з групою.

Task-based learning – навчання, що базується на завданнях. Згідно концепції Нової Української Школи, цей метод вважається одним із найпопулярніших. Використання методу полягає у вивченні мови через її безпосереднє використання. Після поданого та роз’ясненого матеріалу всі необхідні правила та вивчені слова закріпляються практичними завданнями.

Content and Language Integrated Learning – передбачає вивчення мови через інтеграцію у зміст, вивчення мови через спілкування нею. На практиці, метод дає можливість підібрати лексику для початкового та вищого рівня володіння мовою, щоб вивчити лексичний мінімум, або інтегрувати у зміст, розвинути іншомовну впевненість.

Lexical Approach (лексичний метод) полягає в акцентуванні на лексичній та мовленнєвій складових мови, а вже згодом граматиці. Оскільки велику роль у зацікавленні учнів відіграє інтерактивний підхід, під час застосування даного методу доречним і ефективним буде використання автентичних матеріалів – зокрема відео чи аудіо, для того щоб дати учням можливість заглибитись у іншомовну культуру, звикнути сприймати мову на слух. Застосування таких завдань, як наприклад аудіювання, а пізніше власний аналіз або розбір матеріалу, безперечно приведе до розвитку мовлення та підвищення рівня сприйняття мови.

Вивчаючи педагогічну практику та досвід використання методів можна констатувати, що одним із найбільш поширених методів вивчення англійської мови в Україні були граматико-перекладний та лексико-граматичний, про актуальність яких ведуться дискусії у сучасній педагогіці навчання іноземних мов. Пам'ять та її розвиток лежать в основі цих методів, а принцип полягає у вивченні напам’ять матеріалу, наприклад тексту з подальшим відтворення на уроці. Деякі науковці ставлять під сумнів ефективність таких методів, їх відповідність умовам і часу, називають архаїчними, проте є думка про важливість комбінування традиційного і прогресивного у процесі розвитку іншомовних навичок учнів з метою розвитку комплексу вмінь і навичок.

До жваво обговорюваного методу, що викликає дискусії, можемо віднести метод фізичного реагування (total-physical response). Дослідження відмічають, що ефективність методу залежить від вікової категорії учнів та більш доцільна у практиці початкової школи, коли виникає необхідність у формуванні невербальної поведінки учнів. Прихильники використання методу у старшій школі апелюють, перш за все, до необхідності розвитку поведінкової компетентності учнів, розширення методики формування критичного мислення та оцінки власної поведінки, синергії досвіду. Метод повної фізичної реакції базується на узгодженні мовлення і дії, умінні прогнозувати результат з використання екстралінгвістичного інструментарію – інтонація, жести та міміка.

До інтерактивних відносять методи, які допомагають асоціювати предмети і явища, характеристики, об’єкти фізичного та духовного світу, створюючи ментальні схеми застосування; маркувати предмети вжитку наліпками зі словами іноземною мовою, зберігаючи увагу на лексиці, навіть у період вільний від вивчення мови.

Роблячи висновки про особливості використання прогресивних методів на уроках англійської мови, можна відмітити жвавий інтерес серед науковців до вивчення методів, які розвивають когнітивні здібності учнів, допомагають викликати інтерес до занять, бажання вчитися новому, формують стимули, дають можливість інтегрувати у зміст досліджуваних предметів і явищ, прогнозувати можливі варіанти застосування у майбутньому.

Відкритим залишається питання готовності вчителя до навчання за допомогою прогресивних методів, усвідомлення необхідності змін та впровадження нововведень.

Перспективою подальших досліджень вважаємо вдосконалення методики навчання іноземних мов і культур з використанням інформаційних технологій, у тому числі масмедійних відеоматеріалів з метою формування лексичної компетентності учнів старшої школи, створення матеріалів навчально-методичного супроводу вчителів з використання прогресивних методів навчання на уроках англійської мови.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 2 користувачів

Автор: Катерина Г.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Сленг крізь призму англійської мови

Хоча підручники та класичні форми навчання відіграють величезну роль у навчанні студента, єдиний спосіб стати експертом, вільно володіти англійською мовою – це спілкуватися з людьми в реальному житті

Автор: Ольга К.

Прогресивні методи розвитку лексичної компетентності учнів

Ключовим є дослідження особливостей застосування сучасних та прогресивних методів розвитку лексичної компетентності на уроках англійської мови. Аналіз їх місця та ролі під час навчання у стратегії роз

Автор: Катерина Г.

Макро- та мікроелементи

Всі, мабуть, чули про макро- та мікроелементи, а також те, що вони необхідні всім живим організмам. Це стосується як рослин, так і тварин. Пропоную більш детально поговорити саме про елементи, що необ

Автор: Андрій В.

Confusing Words (Слова, які вводять в оману)

В даній статті розглянемо різницю деяких слів в англійській мові, які, на перший погляд, видаються синонімами, проте це не зовсім так. Надзвичайно часто отримую подібні запитання від своїх учнів. Отож

Автор: Тетяна В.

Чи скасовано ЗНО у 2022 році?

У цій статті ти дізнаєшся чи скасовано ЗНО у 2022,розберемо теми,які слід знати,щоб скласти тест з математики та розглянемо структуру самого тесту

Автор: Євгенія Г.

Інші новини:

Як говорити про книги та жанри літератури англійською

Як говорити про книги та жанри літератури англійською

15.08.2022

Вивчаємо фонетику: уподібнення та правопис приголосних звуків

Вивчаємо фонетику: уподібнення та правопис приголосних звуків

09.08.2022

Як правильно написати листа?

Як правильно написати листа?

05.08.2022

Покращуємо англійську: список найкращих розмовних тем

Покращуємо англійську: список найкращих розмовних тем

01.08.2022