Простий інструмент для розвитку комунікативних навичок учнів

Онлайн форма роботи із учнями потребує від викладача вмінь ефективно передавати інформацію вербально і засобами візуалізації, від учнів - вмінь в реальному часі відповідати на поточні запитання вчителя. Офлайн форма навчання, в цьому питанні, є значно простішою, оскільки учні звикли сприймати комплексну інформацію від вчителя і друзів у класі: вербальну і не вербальну. Їм легше відповідати, коли вони повністю занурені в атмосферу заняття. Онлайн урок і наявність кількох комунікуючих пристроїв: телефон, планшет, комп'ютер, надає учню можливість відволікатися і шукати відповідь на запитання не у своїх знаннях, а у підказках.

Для того, щоб зацікавити учня уроком, надати йому самопевненості у його знаннях, я зрозуміла, що потрібно розвивати сучасні комунікативні навички і вміння формулювати і висловлювати думку. Тому, на початку кожного заняття для учнів я застосовую гру, що є простим і дієвим інструментом створення навичок і вмінь, необхідних для подальшого навчального процесу. 

На приклад, гра "важлива інформація" в мене займає максимум 5 хвилини.

Учні отримують на екран завдання, у реченнях яких я прибираю по кілька слів:

"Чотири ...... за 2 дні ........24 комп'ютери. Скільки комп'ютерів ...... 1.....за 1 день?"

Протягом кількох хвилин учні обдумують і пропонують які слова (фрази) можливі за змістом у реченні замість крапок. Можливі відповіді: а) майстри, полагодили. полагодив, майстер. ; б) продавця, продали. продав, продавець.; в) виробника, на виставку привезли. на виставку привіз, виробник.

Якщо вам зручно, учні у зошиті можуть записувати послідовно слова, які вони вважають потрібними, кількість варіантів відповідей може бути не обмеженою, кількість варіантів залежить від рівня складності завдання і часу, який можна виокремити на цей етап заняття. В мене, зазвичай, за згодою із учнями, через кілька хвилин, від початку розв'язку завдання починаємо приймати відповіді у чат. Ця активність оцінюється допустимими балами, про свою систему бонусних балів я напишу у наступному повідомленні. Такий підхід дозволяє моїм учням не лише акцентувати свою увагу на вивченому матеріалі, а і зануритися в своєрідне змагання, навчитися застосувати отримані знання, ключові слова, розуміти, що відповідь має бути стислою, навіть, якщо при цьому потрібно застосувати творчій підхід і мислити "широко" . Також учні розуміють, основне - це вивчити правила, розбирати домашнє завдання, бути готовим до заняття, бути впевненим у собі, за необхідності, корегувати свої знання і "поринати" у цікаві завдання, відповідати і спілкуватися. 

Також я застосовую розрахункові ігри, на приклад: гра "зручний рахунок". Учні отримують завдання пригадати ознаки подільності і серед виразів, знайти той вираз (або ті вирази), результат розрахунку якого буде цілим числом, в цьому завданні, в залежності, від підібраних вами чисел, учням можна поставити різного рівня складності завдання, але, на мою думку, головне - це формування навички швидко, обгрунтовано сформулювати думку і лаконічно відповісти на запитання. Отже, приклад:

"Результат якого з виразів (частка) є цілим числом: 1) 10730 : 10 =.....; 2) 10730 : 5 =......, 3) 10730 : 3=......; 4) 10730 : 2 = .....; 5) 10730 : 9=..... ; 6 ) 10731 : 3 =.....; 7) 10731 : 9 =......;

8) 10733 : 3=......; 4) 10733 : 5 = .....; 5) 10733 : 2=.....?"

Як ви вже здогадалися, без остачі ділення відбудеться у виразах NN: 1; 2; 4; 6.

Сподіваюсь, що Ви знайдете цікавими запропоновані мною приклади простого, доступного інструменту розвитку учнів і їх комунікативних навичок. Цікавий початок заняття, вміння стисло відповідати, дозволять ефективно співпрацювати і вчителю і учню.

Автор: Наталiя Г.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора