Принципи створення тестових завдань для перевірки навичків читання англійською мовою

При створенні тестових завдань на читання в першу чергу визначаємо цілі тесту відповідно до поточної навчальної програми. Структура та часові рамки тесту залежать саме від них. 

Більшість тестів тривають 50-60 хвилин. Частина читання тесту TOEFL триває 55 хвилин, в той час як модуль читання екзамену IELTS – 50 хвилин. При встановленні часових рамок тестування варто враховувати той факт, що людина, яка вивчає іноземну мову, зазвичай може виконувати тест на читання у чотири рази довше, ніж носій мови.

Схема тесту також включає кількість частин чи текстів для читання, кількість питань, типи питань, які будуть використані в тесті. Щоб використати певний тип питань у тесті, наприклад, питання на множинний вибір чи питання альтернативного вибору, їх потрібно використовувати і вході навчання при роботі з матеріалами для читання.

При належному проведенні тестування перевіряється якість викладання. Тому важливо використовувати ті типи завдань, що зустрічалися в матеріалах курсу. Не варто включати в тестування нові формати питань, з якими учні/студенти не ознайомилися та не відпрацювали в ході навчального процесу. Матеріали курсу також слугують джерелом ідей тем тестування. Потрібно використовувати теми, які ґрунтуються на темах матеріалів курсу. Таким чином краще засвоюється активна лексика та підвищується вірогідність успішного складання тесту.

Варто переконатися в тому, що уривки для читання мають належний розмір, рівень складності та відповідну лексику. Інструкція до тесту включає наступну інформацію: розмір кожного тексту, рівень складності (індекс Флеща-Кінкейда) та лексичний профайл. Індекс читабельності Флеща-Кінкейда – це індекс читабельності, розроблений для визначення складності розуміння уривку для читання англійською мовою. Тобто індекс Флеща-Кінкейда – оцінка складності тексту носієм мови. Визначити індекс Флеща-Кінкейда та число слів можна за допомогою статистики читабельності в Microsoft Word.

Важливо враховувати рівень складності лексики. Його можна перевірити на http://www.lextutor.ca/vp/eng/ для першої 1000 слів (K1), другої 1000 (K2) та AWL (academicwordlist – список слів, які найчастіше зострічаються в навчальних текстах).  Слова кожної групи виділені певним кольором, що допомагає визначити слова, які потрібно замінити.

 Ця інформація є важливою не лише для розробника тесту, але й для того, хто його складатиме. Прозорість – основа належного проведення тестування.

Вибір об’єктів контролю залежить від виду читання. Так, у процесі контролю вмінь ознайомлювального читання перевіряють вміння розуміти основну інформа­цію у тексті, ідею автора. У ході перевірки вміння переглядового читання об’єктами контролю стають навички зна­йти необхідну інформацію, визначити тему тексту. При вивчаючому читанні перевіряються вміння повно і точно зрозуміти як основну, так і другорядну інформацію, вмін­ня інтерпретувати думки, висновки і ставлення автора тексту до викладених подій.

Найбільш поширеними типами питань при перевірці розуміння прочитаного є питання на множинний вибір (MCQ) та питання альтернативного вибору (True/Falsequestions). Використовуючи ці типи відповідей у тесті важливо пам’ятати про те, що питання на множинний вибір повинні мати лише одну правильну відповідь, а у питаннях на альтернативний вибір варто уникати таких прислівників як alwaysnever тому, що вони ясно вказують на те що відповідь має бути false.

Прислівники never та always у варіантах відповідей для завдань на альтернативний вибір явно вказують на те, що правильна відповідь false. Питання з відповіддю “true” зазвичай довші за питання з відповіддю false. Також до об’єктивних типів тестових питань належать питання на встановлення відповідностей (matching) та питання встановлення послідовності (sequencing). Завдання на встановлення відповідностей це один із видів варіантів відповідей множинного вибору для з’єднання слів із їхніми значеннями чи прикладами. Завдання на встановлення послідовності зазвичай вимагають упорядкування головних ідей в хронологічному порядку чи з’єднання головних ідей з абзацами тексту. Написання об’єктивних тестових завдань займає більше часу, але вони швидше перевіряються та оцінюються, на відмінну від суб’єктивних завдань. При перевірці відповідей на суб’єктивні завдання, оцінювачу потрібно скласти судження стосовно роботи учня студента. Чим довша відповідь на питання, тим важче її оцінити. Потрібно визначитися з певними нюансами оцінювання: чи знижувати бали за неправильний правопис, чи приймати відповідь, яка не розглядалася раніше.

Дослідження матеріалів для підготовки до TOEFL та IELTS показують навички, які перевіряються цим стандартизованим тестом. Екзамен TOEFL зосереджується на наступних навичках: визначення основних ідей, розпізнавання порядку та структури основних ідей, пошук зазначених в тексті деталей, пошук незазначених в тексті деталей, пошук референтів, розуміння інформації, яка мається на увазі, розуміння лексики в контексті, визначення точки зору автора. Більшість уривків для читання мають від десяти до одинадцяти питань. В середньому: одне питання стосовно головної ідеї, чотири-п’ять стосовно деталей тексту, одне питання стосовно того, що мається на увазі, три на лексику в контексті, одне питання на знаходження референтів та одне питання стосовно точки зору автора чи структури тексту. Тип питань – питання на множинний вибір.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 2 користувачів

Автор: Марія І.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Секретні методи вивчення іноземної мови

У цій статті ми розглянемо три секретних методи, які можуть допомогти вам засвоїти нову мову швидше та ефективніше. Стаття вміщує посилання на платформи та вебсайти, які вам допоможуть в цьому.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Інші новини:

;