Роль інтонації при вивченні німецької мови

До інтонації належать всі фонетичні засоби, які організовують мовлення, тобто які при мовленні об’єднують окремі слова у групи слів, синтагми у речення, які визначають тип речення за ціллю висловлювання і характеризують відношення мовця до сказаного.

Коли ми вимовляємо ізольовано слова wir, gehen, heute, rechtzeitig, hachHause, ми вомовляємо окремі лексичні одиниці, при цьому не виникає речення. Якщо ми тіж самі слова поєднуємо інтонацією, то виникає речення Wir gehen heutе rechtzeitig hachHause.

Кожне речення інтонується. Слова Sie, kommen, schonможуть утворювати різні речення за ціллю висловлювання, наприклад Siekommenschon. (розповідне речення); Sie kommen schon? (питальне речення); Sie kommen schon! (окличне речення).

Отже інтонація є фонетично-синтаксичним засобом. Іноді інтонація є єдиним засобом, який визначає тип речення. Інтонація може також характеризувати відношення мовця до сказаного і виражати його почуття. Речення може звучати спокійно, байдуже, радісно, обурено, здивовано, незадоволено. Наприклад розповідне речення Siekommenschon може звучати байдуже, зі співчуттям або радістю. Окличне речення Siekommenschon! може звучати здивовано, злісно або радісно. Питальне речення Siekommenschon? може виражати здивування або байдужість.

Всі ці речення звучать по різному. Якщо мовець сильно виражає свої почуття, тобто якщо його мовлення емоційно забарвлене, інтонація емфатична (наполеглива, з почуттям). Таким чином інтонація є важливим комунікативним засобом.

Компоненти інтонації

Інтонація – складна фонетична одиниця. До компонентів інтонації належать: паузи, фразовий наголос, мелодика, темп, сила тону голосу та звукове забарвлення. Ці компоненти тісно пов’язані між собою і виступають у комплексі.

Пауза – це членування мовлення, яка може виникати через різноманітні засоби, часто через переривання потоку мовлення.

Фразовий наголос – це виділення важливого поняття в реченні. Він виникає через сильне напруження всіх органів артикуляції і пов’язаний із зміною висоти тону голосу та темпу.

Під мелодикою розуміють висотний рівень голосу та інтонацію при мовленні, тобто зміни тону голосу при говорінні. Розрізняють три висотних рівні тону голосу: високий, середній, нейтральний та глибокий. В межах цих рівнів відбуваються зміни тону.

Темп – це швидке або повільне мовлення, він дуже пов’язаний з наголосом.

Сила тону голосу – це тихе або голосне мовлення.

Під звуковим забарвленням розуміють звучання голосу. Забарвлення голосу – поняття індивідуальне: різні голоси розрізняються через своє забарвлення. Але також почуття впливають на звукове забарвлення голосу. Сум, печаль виражаються через забарвлення голосу; при радості дружелюбності та любові голос звучить світліше та тепліше, жадоба влади, сила звучать різко, холодно, твердо. Забарвлення голосу належить до емоційної інтонації; вона мало досліджена. Всі компоненти інтонації в реченні поєднані, але їх роль різна.

Паузи

Паузи служать для членування мовлення. Якщо вони виникають через переривання потоку мовлення, то вони є часовими. Але вони можуть виникати також через мелодійний інтервал або через зміну темпу. Розрізняють два види пауз: завершальну та з’єднувальну.

З А В Е Р Ш А Л Ь Н І паузи відокремлюють реченя один від одного, в транскрипції вони позначаються двома вертикальними штрихами || . В кінці речення завжди стоїть завершальна пауза. Завершальні паузи обов’язкові, вони завжди часові: Icherwachte||Eswarnochfrüh||

З ’Є Д Н У В А Л Ь Н І паузи з’єзнують окремі частини складного речення або окремі синтагми простого речення. З’єднувальні паузи позначаються в транскрипції одним вертикальним штрихом. Вони здебільшого часові: DieserschöneSommertag | wirdunslangeinErinnerungbleiben.

Фразовий наголос

Під Ф Р А З О В И М Н А Г О Л О С О М розуміють виділення важливого за змістом слова в реченні. Важливими за змістом є слова, які містять суттєву інформацію. На відміну від словесного наголосу фразовий наголос логічний, тобто кожне слово в реченні може наголошуватись, якщо воно важливе за змістом.

1. Комунікативний центр /нове/ та наголошений склад комунікативного центру. Слово в реченні, яке містить найважливішу інформацію, утворює комунікативний центр речення або нове.

Нове наголошується найсильніше. Воно отримує найсильніший наголос. Фразовий наголос виникає так само як і словесний наголос через виділення наголошеного складу в слові, але наголошення цього складу виділяє все слово. Найсильніший фразовий наголос позначають двома короткими штрихами перед наголошеним складом [′′].

Наголошений склад нового утворює наголошений склад комунікативного центру в реченні. Він звичайно вимовляється голосніше, повільніше і зі зміною висоти тону голосу.

Якщо висловлювання не містить особливого контрасту, в німецькому реченні нове завжди стоїть в кінці або неподалік від кінця речення: WirgeheninsThe′′ater. Erwilleinen′′Briefschreiben.

Але нове може також стояти на початку або в середині речення, якщо цього вимагає зміст висловлювання. Кожне слово в реченні може утворювати комунікативний центр: ′′Guthaterdasgemacht. Ich′′warzuHause.

Якщо декілька слів важливі за змістом, наприклад при переліку або протиставленню, останнє слово наголошується найсильніше, воно перенімає роль нового:

Auf dem Tisch liegen ′Hefte und ′Bücher, ′Zeitungen und ′′Zeitschriften.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Маргарита О.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Лексичні помилки на ЗНО: Підготовка та запам'ятовування

З цими практичними порадами та стратегіями ви зможете ефективно вивчити лексику та підготуватися до успішного складання ЗНО з української мови.

Автор: Ірина З.

Різниця між синтезатором, акустичним піаніно та MIDI- клавіатурою

Перед тим, як почати займатися фортепіано, дуже багато учнів хочуть придбати інструмент, але не знають різницю між ними і просять допомоги при виборі. Тому хочу трохи обговорити цю тему.

Автор: Юлія А.

Як відрізнити Present Simple від Present Continuous, якщо Ви початківець?

Допомога в розумінв англійської граматики для початківців.

Автор: Юліанна С.

Логопедичні кейси

У даній статті представлено два логопедичні кейси, в яких описано роботу з клієнтами з мовленнєвими порушеннями.

Автор: Марина К.

Чи після 1 заняття з логопедом мовлення буде чітким?

Стаття про прогнозування результату 1 заняття та про те чи потрібно дотримуватися послідовності постановки звуків.

Автор: Марина К.

Інші новини:

Творення і відмінювання прізвищ, імен по батькові в українській мові

Творення і відмінювання прізвищ, імен по батькові в українській мові

01.03.2024

Вчимося рахувати швидко: що таке ментальна арифметика

Вчимося рахувати швидко: що таке ментальна арифметика

28.02.2024

Вивчаємо речення, які ускладнені вставними словами: правопис вставних конструкцій

Вивчаємо речення, які ускладнені вставними словами: правопис вставних конструкцій

27.02.2024

Відмінювання слів в українській мові: важливі відомості про кличний відмінок

Відмінювання слів в українській мові: важливі відомості про кличний відмінок

20.02.2024

;