Використання денотатної карти профільної дисципліни у навчанні читанню студентів технічних ВИШів

Тематичний принцип вважається одним з основних у процесі відбору оригінальних спеціалізованих текстів у учбових цілях, оскільки розуміння тексту, як доведено, завжди відбувається у межах певної теми.

В той же час тема здатна виступати на різних рівнях узагальнення і заторкувати різні аспекти окресленою нею сфери діяльності, що значно ускладнює формулювання з її допомогою принципів відбору текстів. Тобто, одна й та сама тема може відображати відтинок (область, сферу) дійсності з точки зору спеціальності (галузі науки або техніки), і з точки зору відповідній цій спеціальності навчальній дисципліни. Різний рівень узагальненості у відображенні дійсності проявляється, перш за все, у кількісній різниці: тематичний спектр спеціальності ширший, ніж навчальної дисципліни.

Але не слід забувати ще про один факт, що обумовлює кількісну різницю у відображенні теми спеціальністю і навчальною дисципліною, - відмінності у ієрархічній організації теми. У предметній області спеціальності набір понять, об’єднаних певною темою, диктується законами цієї спеціальності, в той час як у навчальній дисципліні структура вихідної теми, переломлена крізь призму дидактичних і методичних принципів, здатна видозмінюватися. Результатом може стати неспівпадіння компонентів теми у межах спеціальності і навчальної дисципліни. Необхідність впорядкування компонентного складу теми обумовлює орієнтацію у процесі відбору оригінальних текстів у навчальних цілях або на навчальну дисципліну.

Навчання читанню іншомовних текстів у технічних вишах доцільно орієнтуватися на навчальну дисципліну, що узгоджується з принципом актуальності інформації при відборі навчальних текстів, згідно з яким, інформацію відібраних текстів слід корелювати з навчальною професійною діяльністю студентів і, відповідно, обмежуватися набором тем профільної дисципліни. При цьому, слід виокремити тематичний мінімум, складений з найбільш значущих тем профільної дисципліни.

Обрані для читання теми повинні відображати найважливіші поняття профільної дисципліни. Їх бажано представити у вигляді певної системи понять з ієрархічною організованою структурою предметних відносин, графічне зображення якої називається денотатною картою. Побудова такої карти можлива завдяки системності наших знань про об’єктивну дійсність.

«Денотат» позначає предмети, явища і процеси реального або уявного світу, які відображаються у свідомості людини - у вигляді понять, і у мові - у вигляді слів. Сукупність цих понять і предметів називається «предметно-денотативним» планом, яким можна уявити зміст тексту. Утворені між денотатами зв'язки і сформований у результаті семантичний комплекс формує денотатну структуру тексту.

Облік особливостей предметного плану навчального тексту як основного засобу навчання становить істотну методичну проблему, оскільки у разі його оптимальної дидактико-методичної організації можливо виконати кілька завдань:

- з боку викладача або автора підручника відбувається кероване залучення студента у заздалегідь відібраний «шматок дійсності» з урахуванням його етно-соціокультурних цінностей;

- структурована організація цього шматка дійсності (за допомогою денотатної карти) дозволяє представити по горизонталі і по вертикалі різні форми підпорядкування денотатів і переходи від більш загальних до більш конкретних явищ;

- вирішується проблема адекватності розуміння тексту, адже, як зазначив Н.І. Жинкин, «відтинок тексту зрозумілий, якщо денотат, що виник у приймача повідомлення, відповідає початковому денотату»;

- організація денотатного плану забезпечує постановку соціокультурних акцентів окремих фрагментів карти, наприклад, шляхом зіставлення предметної дійсності рідного і досліджуваних мов.

Згідно з А.І. Новиковим, складання денотатної карти допоможе формально відобразити зміст навчального тексту. Він же запропонував послідовний план для денотативного аналізу. Він виглядає наступним чином:

- визначення імен денотатів у тексті,

- виокремлення у тексті «ключових» денотатів,

- встановлення внутрішніх зв'язків кожного «ключового» денотата з іншими денотатами,

- формування таблиці зв'язків денотатів і побудова грифа,

- визначення предметних відносин між денотатами,

- формування цілісної структури змісту з урахуванням предметних відносин денотатів і їх місця в цій структурі.

Подання предметного плану тексту у вигляді денотатної карти дозволяє матеріалізувати його зміст на папері, зробивши його наочним.

Денотатна карта профільної дисципліни дозволяє не лише відбирати тексти згідно з критерієм важливості для курсу, але і визначати послідовність їх читання студентами, виходячи зі складності тем, які представлені у денотатній карті окремими графами і розташовані у напрямку поступового розширення їх об’єму і поглиблення змісту.

Експериментально встановлено доцільність розташування відібраних текстів у відповідності з порядком слідування графів у денотатній карті профільної дисципліни. Тобто, тексти потрібно розташовувати за якісним критерієм, у порівнянні з розташуванням обраних текстів згідно зі збільшенням їх об’єму, тобто розташуванням, керуючись кількісним показником.

Використана література:

1. Жинкин Н.И. Механизмы речи. М.: Иэд. Ахал пед. наук РСФСР, 1958. 370 с. с ил., 48 л. табл.

2. Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация. М Наука, 1983. 215 с.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Світлана Ш.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Лексичні помилки на ЗНО: Підготовка та запам'ятовування

З цими практичними порадами та стратегіями ви зможете ефективно вивчити лексику та підготуватися до успішного складання ЗНО з української мови.

Автор: Ірина З.

Різниця між синтезатором, акустичним піаніно та MIDI- клавіатурою

Перед тим, як почати займатися фортепіано, дуже багато учнів хочуть придбати інструмент, але не знають різницю між ними і просять допомоги при виборі. Тому хочу трохи обговорити цю тему.

Автор: Юлія А.

Як відрізнити Present Simple від Present Continuous, якщо Ви початківець?

Допомога в розумінв англійської граматики для початківців.

Автор: Юліанна С.

Логопедичні кейси

У даній статті представлено два логопедичні кейси, в яких описано роботу з клієнтами з мовленнєвими порушеннями.

Автор: Марина К.

Чи після 1 заняття з логопедом мовлення буде чітким?

Стаття про прогнозування результату 1 заняття та про те чи потрібно дотримуватися послідовності постановки звуків.

Автор: Марина К.

Інші новини:

Творення і відмінювання прізвищ, імен по батькові в українській мові

Творення і відмінювання прізвищ, імен по батькові в українській мові

01.03.2024

Вчимося рахувати швидко: що таке ментальна арифметика

Вчимося рахувати швидко: що таке ментальна арифметика

28.02.2024

Вивчаємо речення, які ускладнені вставними словами: правопис вставних конструкцій

Вивчаємо речення, які ускладнені вставними словами: правопис вставних конструкцій

27.02.2024

Відмінювання слів в українській мові: важливі відомості про кличний відмінок

Відмінювання слів в українській мові: важливі відомості про кличний відмінок

20.02.2024

;