Харківська скрипкова школа у контексті музичної культури

Починаючи з другої половини XVII століття, особливого значення у європейському мистецтві набуває скрипкове виконавство, що пов’язано з пошуками шляхів вдосконалення струнних інструментів. Для цього періоду становлення скрипкового мистецтва характерним є поєднання виконавства з відкриттям нових технічних можливостей інструменту і композиторства.

Витоки розвитку музичної культури Харкова пов'язані з періодом функціонування Колегіуму (1726), де в демократичній атмосфері викладалися основи музичного, образотворчого мистецтва, живопису, архітектури. Важливим фактором подальшого становлення музичної культури міста стало відкриття першого в Україні університету, що підвищило статус Харкова як міста з високим інтелектуальним, культурним, духовним потенціалом населення. Розвиток інфраструктури музичної сфери у дореволюційному Харкові пов'язаний насамперед з ім'ям І. Слатіна, зусиллями якого у 1871-му році засновано Харківське відділення Імператорського Російського музичного товариства та відкрито музичні класи, у 1 883-му створено музичне училище, у 1917-му - консерваторію. Головною ознакою музичної культури міста є поєднання національних традицій із впливом російської та європейської культур.

Розмаїття публічних концертів Харкова на початку ХІХ століття та формування освіченої слухацької аудиторії обумовлені спрямуванням діяльності музичних класів Харківського університету на укорінення європейських тенденцій у сфері світського виховання і нових форм художнього життя. Відкритість студентських вечорів, де поряд зі студентами виступали їх вчителі музики, професори інших факультетів закладу, провідні музиканти міста та заїжджі гастролери, сприяла позиціонуванню вишу як невід'ємного компоненту духовного життя харківського суспільства. Традиція проведення камерних вечорів, витоки якої сягали «шляхетних зібрань» заможних харків'ян наприкінці XVIII століття, також отримала свого розвитку в місті. Крім студентів і викладачів, у них брав участь видатний любитель музичного мистецтва - князь М. Голіцин. Активну просвітницьку діяльність здійснювало харківське відділення російського музичного товариства. Як постійний диригент, І. Слатін завжди ретельно формував програми, організовував цикли концертів, знайомлячи широку публіку із класичною спадщиною і творчістю сучасних композиторів.

Головними віхою в розвитку професійної музичної освіти у Харкові є утворення в місті відділення Імператорського Російського музичного товариства, що дало активний поштовх створенню інфраструктури музичного виховання. Значимі етапи становлення музичного професіоналізму пов'язані із відкриттям Харківського відділення Імператорського Російського музичного товариства, музичного училища та створення консерваторії. Основи професійної музичної освіти в Харкові закладали Г. Гек – випускник Магдебурзької музичної школи, С. Глазер, Ф. Губичка, Ф. Кучера, Ф. Сміт, І. Шоллар - вихованці Празької консерваторії, К. Бринкбок - випускник Амстердамської. Одним із тих, хто стояв біля витоків фортепіанної школи Харкова, був учень К. Таузіга та С. Монюшки - А. Шульц-Евлер. Серед засновників харківської вокальної школи - Ф. Бугамеллі, що навчався вокалу під керівництвом У. Мазетті, фортепіано - у Ф. Бузоні, композиції - у П. Масканьї, та С. Мотте - вихованка П. Віардо-Гарсіа.

У сучасних наукових дослідженнях мистецька школа постає як необхідна умова безперервності художнього простору виконавського мистецтва, діяльності, що спрямована на його створення. Погляд на школу як на своєрідний регулятор виконавства та його осмислення суспільною свідомістю дозволяє характеризувати її як культурну традицію. Дослідження феномену «мистецької школи» виявляє багатогранність терміну: школа як педагогічна діяльність великого музиканта; як методична система конкретного педагога; як збірник вправ або етюдів, присвячений вихованню якихось певних видів скрипкової техніки; як набутий досвід. Крім цього, існує розуміння мистецької школи як явища у регіональному або національному масштабі (російська скрипкова школа, харківська скрипкова школа тощо).

У системі музичної освіти скрипкова школа як одна з музично - виконавських шкіл е художньою цілісністю, у якій узагальнені естетичні погляди на скрипкове мистецтво, а також риси виконавського, педагогічного та наукових стилів. Скрипкову школу можна трактувати як диасинхронічний колектив, реально чи віртуально існуючої спільності суб'єктів, члени якого об'єднані за двома ознаками: спільністю виконавської моделі та рольовими функціями вчителя та учня. Отже, скрипкова школа - це неформальне об'єднання музикантів, яке має центр або відрізняється поліцентричністю, має індивідуальну парадиrму, що включає естетичні, педагогічні, виконавські, професійні принципи, характеризується прямим або опосередкованим типом комунікації і здійснює збереження, передачу, генерування художніх ідей і вироблення технічних засобів для їх втілення у місцевому, національному або міжнародному масштабі у конкретному історичному періоді.

Дослідження генези харківської скрипкової школи виявило визначальний вплив традиції школи Л. Ауера на формування засад скрипкового виконавства в навчальних музичних закладах Харкова. Іншим важливим фактором стала діяльність представників європейських традицій: учня Н. Паганіні, віртуоза А. Контського та його учня К. Горського; голландця за походженням, учня Е. Вірта (1842-1923) і Л. Массара (1811-1892) - А. Шпора; вихованця Лейпцігськой консерваторії - С. Дочевського; учня О. Шевчика у Празі - Ф. Сміта та інших.

Основними художньо-педагогічними принципами харківської скрипкової школи, що сформувалися «на перехресті» вітчизняної, російської та європейської традиції, є: 1) розвиток техніки скрипаля підпорядковувався вимогам художнього стилю виконання; 2) індивідуальний підхід до індивідуальних особливостей учня; 3) єдність художнього і технічного, емоційного та раціонального, свідомого та інтуїтивного у процесі опанування образного змісту музики; 4) емоційність та духовно-енергетична насиченість занять; 5) глибоке розуміння високого естетичного призначення музичного виконавства.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Олександра К.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

8 принципів роботи мовленнєвого терапевта (логопеда) в роботі із СДУГ, РАС, дислексія

Оскільки все більше з’являються запити на роботу із дітьми із СДУГ/РАС/дислексією тощо, в роботі спеціалісти логопеди повинні знати та використовувати принципи підтримки нейрорізноманіття.

Автор: Юлія К.

Схема хімічної реакції є, а з коефіцієнтами повне розчарування?

Перетворимо схему хімічної реакції з відомими продуктами, додавши відповідні коефіціенти

Автор: Анна Г.

Вивчати мову в мовному середовищі чи ні: проблеми з якими можна стикнутися

В статті розглядаються найпоширеніші труднощі, з якими стикаються новачки, які переїжджають в іншу країну з бажанням вивчити мову

Автор: Карина К.

Ефективна підготовка до TOEFL: ключові кроки

Ключові стратегії у підготовці до міжнародного іспиту TOEFL iBT

Автор: Світлана К.

What's the difference between BIG and LARGE, SMALL and LITTLE?

В англійській мові є два прикметника маленький та великий. В цій статті описується загальне правило вживання цих прикметників та їх відмінності.

Автор: Світлана Д.

Інші новини:

Вивчаємо синтаксис: розбираємо речення за членами й робимо його синтаксичний розбір

Вивчаємо синтаксис: розбираємо речення за членами й робимо його синтаксичний розбір

11.02.2024

Готуємося до весняних свят: привітання і сценарії для 8 березня в школі

Готуємося до весняних свят: привітання і сценарії для 8 березня в школі

09.02.2024

Цікаві позакласні заходи до Дня народження Тараса Шевченка

Цікаві позакласні заходи до Дня народження Тараса Шевченка

01.02.2024

Як вступити на дизайн в 2024 році

Як вступити на дизайн в 2024 році

31.01.2024

;