Як написати власне висловлення на ЗНО на високу оцінку?

Зовнішнє незалежне оцінювання щільно увійшло в систему нашої освіти. З української мови воно особливе, бо, окрім тестових завдань, має ще й питання відкритої форми, а саме власне висловлення на дискусійну тему. Оцінюється така робота аж у 20 балів, тому не використати такий шанс повноцінно було б неправильно.

З року в рік теми творчих завдань, звісна річ, відрізняються, але всі вони актуальні для нашого сьогодення. Обговорімо детальніше можливі макротеми власного висловлення. Це ті загальні питання, що можуть увійти в певне конкретне на самому ЗНО. Наприклад, суспільні теми чи морально-етичні. З них утворюються дрібніші, тобто більш конкретні дискусійні питання («Як варто поводитися з грубими, невихованими людьми?», «Хто такий герой сучасності?», «Як обрати майбутню професію?» тощо). Можливі макротеми такі:

1. Суспільство.

2. Екологія.

3. Морально-етичні проблеми.

4. Освіта.

5. Наука.

6. Історія.

7. Культура.

8. Науково-технічний прогрес.

9. Родина.

10. Саморозвиток.

Наше завдання під час підготовки простудіювати кожну з цих тем: вміти висловлювати свою позицію в тезі, наводити переконливі аргументи, ілюструвати прикладами з мистецтва, історії чи життя. За цими пунктами зрозуміло, що власне висловлення має чітку структуровану будову. Власне, це такі елементи:

1. Теза.

2. Аргументи.

3. Приклади.

4. Висновок.

У тезі формується відповідь на поставлене питання. Це чітка позиція, у якій подано погодження, заперечення чи проміжну думку («золоту середину»). Теза займає перший абзац, який приблизно за обсягом становить 1-2 речення. Ураховуючи, що ми повинні висловити свою думку, важливо використовувати вставні конструкції: на мій погляд, я вважаю, мені здається тощо.

У наступному абзаці подають аргумент, тобто доведення своєї думки. Часто їх ділять на два окремі абзаци, ілюструючи кожен прикладом. Так структура власного висловлення виходить більш чітка. Один аргумент займає 1-2 речення і починається зі вставного словосполучення «з одного боку» чи «по-перше». Доведення повинні бути чіткими та оригінальними.

До кожного аргументу формуємо приклад, який би демонстрував ці думки в конкретній ситуації. Для цього варто використовувати твір мистецтва (література, кіно, театр, живопис тощо), історичний факт чи випадок з власного життя. За обсягом саме приклади найбільші, адже вони мають становити приблизно 3-5 речень. Тут не варто переказувати якийсь твір чи детально подавати історичні події. Необхідно навчитися «ілюструвати» свої аргументи прикладами, щоб вони ставали переконливішими. Це не позбавляє їх чіткості та конкретності, навпаки, концентрує головний зміст сказаного.

У висновку зазвичай подаються узагальнення щодо розглянутого питання. Не варто подавати тут нову інформацію або ж ту, якої не було висвітлено вище в роботі. Обов’язково проаналізуйте написане перед формулюванням висновкої частини.

Уся робота повинна мати не менше 100 слів. Власне висловлення пишемо тільки літературною українською мовою в публіцистичному стилі.

З чого варто почати підготовку до успішного написання творчої роботи? Безсумнівно, з практики. Не потрібно зупинятися при найменших помилках чи поганій оцінці. Структура власного висловлення спрощує роботу над ним, адже це не цілком стандартне есе, у якому можна у довільній формі висловлювати свої думки, а чітка будова, якою треба навчитися користуватися для своєї вигоди.

Головне, віра у свої сили й, звісно, праця. Тож працюйте не покладаючи рук, аби Ваша мрія мала шанси на здійснення!

Автор: Лілія Ш.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Творчість та біографія Миколи Куліша

Микола Гурович Куліш (1892-1937) – український драматург, представник «Розстріляного Відродження».  Народився 18 грудня 1892 року в с. Чаплинка Дніпровського повіту Таврійської…

Автор: Наталія К.

Як зробити так, щоб навчальний матеріал краще запам'ятовувався. Частина ІІ

Поради для покращення пам'яті.

Автор: Марина М.

Як зробити так, щоб навчальний матеріал краще запам'ятовувався. Частина І

Від чого залежить хороша пам'ять та поради для її покращення.

Автор: Марина М.

Популярність англійської мови. Звідки вона береться?

Хоча англійською мовою можна говорити практично скрізь, однак, англійська є лише третьою (після іспанської та китайської) мовою, яка найчастіше використовується у світі. Вона використовується в бізнесі, політиці, мистецтві та науці. Чому так відбувається?

Автор: Галина Б.

Необхідний поріг для самостійного вивчення іноземної мови

Коли Ви можете самостійно вивчати англійську мову? Лише після того, як оволодієте необхідним мінімумом для цього!

Автор: Владислав Ю.