КНЕУ - особливості вступу та студентського життя

Історія КНЕУ

    Засновником Київського національного економічного університету є вчений-історик Митрофан Вікторович Довнар-Запольський. Саме завдяки його ініціативі в 1906 р. в Києві було засновано Київські вищі комерційні курси – приватний вищий навчальний заклад із підготовки кадрів для господарського комплексу півдня Російської імперії, що став другим в імперії і першим на українських теренах внз економічного профілю. У 1908 р. Київські вищі комерційні курси були реорганізовані на Київський комерційний інститут та отримали власне приміщення (до цього заняття проводились в орендованих аудиторіях комерційних училищ міста) по Бібіковському бульвару № 22/24 (нині – Бул. Шевченка).

 

    Зусиллями його засновника та першого ректора М.В. Довнар-Запольського було створено гідний викладацький колектив (з-поміж викладачів інституту були такі визначні вчені, як К.Г. Воблий, Д.О. Граве, М.Б. Делоне, П.В. Тихомиров, Є.Є. Слуцький та ін.); потужну навчально-методичну базу; музей товарознавства; з 1909 р. видавався науковий журнал «Известия Киевского коммерческого института»; працювала бібліотека, яка на 1914 р. нараховувала понад 25000 томів, зараз - 1 317 645 примірників).

 

    Київський комерційний інститут у зв’язку з воєнними подіями був евакуйований восени 1915 р. до Саратова, а з осені 1916 р. відновив навчальний процес у Києві. У період Визвольних змагань 1917 – 1921 рр. інститут брав участь у відродженні української держави: один з його випускників (М.М. Ковалевський) навіть був міністром УНР, а ще один випускник С.С. Остапенко на початку 1919 р. очолював уряд  Директорії УНР. Частину своїх приміщень інститут надавав іншим новоствореним навчальним закладам і навіть заснованій восени 1918 р. Українській Академії Наук.

 

    Після остаточного встановлення радянської влади в Україні майбутній КНЕУ перейшов у державну власність та змінив свою назву – з 1920 по 1930 р. він називався Київський інститут народного господарства (з 1925 р. – імені Є. Бош).

 

    Протягом першого повоєнного десятиліття у його штаті розпочали (або продовжували) роботу такі відомі вчені-економісти, як В.Є. Власенко, В.Ф. Гарбузов, П.П. Німчинов, Й.С. Пасхавер, П.І. Пустоход, М.Т. Стеценко та ін. Ректором з 1944 по 1950 р. був В.Ф. Гарбузов (який згодом став міністром фінансів СРСР).

 

    Київський фінансово-економічний інститут готував спеціалістів не лише для України та інших республік СРСР, а й почав з 1960-х рр. здійснювати підготовку іноземців. Станом на 1985 р. у ньому вже навчались представники 51 країни світу. Були встановлені тісні контакти з низкою внз Німеччини, Чехословаччини, Угорщини, Польщі.

 

    З відродженням незалежності окрім старих міжнародних зв’язків з колишніми соціалістичними країнами, склались тісні відносини з економічними внз Австрії, Англії, Німеччини, Нідерландів, США, Франції та інших провідних держав світу.

 

    Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 р. Київський інститут народного господарства було перейменовано на Київський державний економічний університет. А 27 лютого 1997 р. Указом Президента України Київський державний економічний університет отримав статус національного, що означало визнання його спрямованої роботи на підготовку висококваліфікованих кадрів для різних сфер економічного життя нашої держави.

 

    У 2005 р. Київському національному економічному університету було присвоєне ім’я українського економіста, творця національної грошової одиниці України, будівника її банківської системи В.П. Гетьмана (який здобував економічну освіту в стінах цього внз).

 

Правила вступу та прохідний бал

    Прийом заяв та документів відбуватиметься з 10 липня до 1 серпня 2015 року для вступників на базі сертифікатів ЗНО та з 10 до 24 липня – для осіб, які мають складати вступні іспити (з 25 липня до 01 серпня 2015 року). Оприлюднення першого рейтингового списку відбудеться не пізніше 12-00 02.08. 2015 р., оновленого - не пізніше 12-00 07.08. 2015 р.

 

    Порядок роботи приймальної комісії КНЕУ:

 • В консультаційно-інформаційний період:

понеділок – п’ятниця з 900 до 1800, обідня перерва – з 1300 до 1400;

субота та неділя – вихідний день;

 • В період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників:

понеділок – п’ятниця з 900 до 1800, обідня перерва – з 1300 до 1400;

субота з 1000 до 1400 без обідньої перерви;

неділя – вихідний день;

 • В період прийому оригіналів документів від вступників, рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням:

без вихідних з 900 до 1800, обідня перерва – з 1300 до 1400

 

    Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в паперовій або в електронній формі.

 

    При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

 

    До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії; 

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

    Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування. Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

 

    Підготовка бакалаврів у КНЕУ проводиться на таких факультетах та спеціальностях:

 •         Факультет мiжнародної економiки i менеджменту (міжнародна економіка та міжнародний бізнес);
 •         Юридичний факультет (правознавство);
 •         Факультет управлiння персоналом та маркетингу (маркетинг, управління персоналом і економіка праці, соціологія, психологія);
 •         Облiково-економiчний факультет (облік і аудит);
 •         Факультет економiки АПК (менеджмент, облік і аудит, економіка підприємств);
 •         Кредитно-економічний факультет (фінанси і кредит, спеціалізація «Кредит»);
 •         Фiнансово-економiчний факультет (фінанси і кредит);
 •         Факультет економiки та управлiння (економічна теорія, менеджмент, економіка підприємства);
 •         Факультет інформаційних систем і технологій (економічна кібернетика, прикладна статистика, системний аналіз, комп’ютерні науки).

 

    Знову ж таки, ставлення студентів до даного внз неоднозначне. Частина з них вважає (чи справедливо?) свій університет «елітним», а деякі називають його «помийною ямою» (вислів студентки). Відзначають непоганий викладацький склад, хоча є вчителі «з цікавинкою» (а де їх немає?); пишаються великою бібліотекою. Попри поширену думку, корупція в КНЕУ не процвітає, усе залежить від Вашого бажання вчитись. До речі, майже кожен студент загострює увагу на тому, що друга сесія набагато важча за першу. Особливі дорікання припали на долю юридичного факультету. Як на мене, то й студенти Гарварду також перелічать ряд недоліків свого навчального закладу, хоча всі ми розуміємо, яка прірва між КНЕУ (як і будь-яким іншим українським внз) і Гарвардом.

 

Студентське життя

    У КНЕУ на Вас чекає досить бурхливе студентське життя при наявності Вашої ініціативи та бажання спілкуватись, розвиватись, досліджувати нове. Ви можете стати членом туристичного клубу «Скіфи», Студентського бізнес-інкубатору КНЕУ, Центру культури і мистецтв, клубу «Дорогами до прекрасного», KNEU Case Club, студентської PR-агенції та ін.

 

    До відомих випускників університету належать Микола Бажан, Павло Тичина, Олександр Довженко, Олена Шоптенко, Олексій Потапенко, Володимир Стельмах та багато інших.

 

    При університеті діє Центр працевлаштування «Перспектива», створений для пошуку гідної роботи для випускників КНЕУ.

 

Читайте також: Національний авіаційний університет - особливості вступу та навчання 

 

Опубліковано:

2015-03-01

Розділ: Кращі університети України