Критичне мислення учнів

     Технологія критичного мислення виховує покоління учнів нового часу, які вміють швидко реагувати на зміни в усіх сферах життя: від проблем побутового рівня до змін у глобальній політиці чи економіці. Такий спосіб навчання розвиває знання, засноване не на механічному запам’ятовуванні, а якісній оцінці інформації, що дозволяє виявити проблему та знайти її розв’язання. 

    Для виховання критичного мислення урок повинен мати спеціальну структуру, що складається з 3 етапів: фази актуалізації, побудови знань та консолідації (вчителі Каліфорнії називають їх в, через і за). Фаза актуалізації— зерно саджають у родючий ґрунт. Позитивний результат залежить не тільки від зерна, а й від інших факторів, таких як попередні знання, рівень складності матеріалу, подібно до того, як проростання рослини залежить від температури повітря, вологості, родючості грунту. На цьому етапі вчитель виявляє попередні знання дітей, ставить перед ними цілі та задачі нової теми та наштовхує їх на початок усвідомлення та розуміння цієї ж теми.

 

    За фазою актуалізації слідує фаза побудови знань - зерно пускає коріння та проростає. Саме на цьому шаблі відбувається накопичення знань, їх систематизація. Підбиваються підсумки, і вчитель ставить питання, покликані перевірити засвоєння матеріалу.Останній етап - фаза консолідації. Пшениця колоситься і містить у собі зерна дочірніх рослин, що в контексті критичного мислення означає потенціал до розробок, наукової діяльності тощо.

      Методи розвитку критичного мислення.

    «Концептуальна таблиця»-  зіставлення трьох і більше питань. Таблиця будується таким чином: по горизонталі пишуть те, що підлягає порівнянню, а по вертикалі – ознаки, за якими роблять це порівняння.

 

    «Піраміда» - учні записують перший рядок, виражений одним словом, як правило, іменником; другий рядок складається з двох слів; третій – трьох, і т.д. Потім у рядках зменшується кількість слів - 3, 2, 1.

    «Кластери» - у центрі аркуша записується тема чи основна ідея, а навколо – слова і терміни, що пов’язані з нею та описують її.

 

    «Ключові фрази».  Викладач зачитує чи записує ключові фрази до нової теми. Учні в парах або в групах мають придумати коротенький текст , використовуючи подані фрази.

 

    Ці та інші методи добре підходять для розвитку критичного мислення. Критичне мислення перехрещується із творчим, синтез чого і створює ту саму модерну людину.

 

Читайте також: Google створила Google Educator Group в Україні

  

 

Опубліковано:

2016-02-01

Розділ: Шкільна освіта