Свободу наукам і мистецтвам!

В Україні різниця між вищою освітою і світом за її межами настільки велика і кидається в очі, що не звернути на це увагу - складно! Чи далеко структура і принципи  вищої освіти в Україні від західних країн? - Так!

 
Liberal arts
Сучасну освіту в світі вже неможливо уявити без програм Liberal Arts. Ця освітня модель набула поширення у другій половині ХХ століття - спершу в США, а потім і в європейських країнах. Завдання програм Liberal Arts - надання широких можливостей для розвитку особистості студента, навчання критичного мислення та вмінню висловлювати свої думки. Студенти здобувають не спеціалізацію у вузькій області, а великі знання (в тому числі міждисциплінарного характеру) в рамках обраної концентрації курсів. В рамках цієї моделі освіти багато уваги приділяється гуманітарним та соціальним наукам. Освіта за моделлю Liberal Arts готує до можливості постійної зміни свого професійного вибору та професійної ідентичності в сучасному світі.

 

Навчання в рамках програм Liberal Arts дозволяє розвивати такі вміння і навички студентів:

1. Навички оцінного і критичного мислення;
2. Навички креативного мислення;
3. Здібності до ефективної усної та письмової комунікації;
4. Навички критичного і рефлексивного читання;
5. Можливість проводити дослідження і ефективно організувати матеріал;
6. Уміння реалізовувати незалежні судження;
7. Здатність співпрацювати з іншими, створювати колективні проекти, працювати в команді однодумців;
8. Впевненість в собі і саморозуміння

і багато іншого.

 

 Як не крути, а відмінностей від української освіти багато. Адже за програмою Liberal arts студент може забути про диктаторські моменти в університеті, тому що установка на діалог - переважає, головна орієнтація - на вибір студента. Тільки задумайтеся, кожен студент проходить індивідуалізоване навчання, адже вони самі вибирають курси, які хочуть вивчати, крім того - є можливість відвідувати інші, додаткові курси! Кожен студент отримує унікальну карту компетенціі.

 

 Не дивлячись на всі плюси такої освітньої програми, в Україні, мабуть, вона не зможе ужитися найближчим часом. Адже люди погано розуміють, навіщо здобувати освіту, не отримуючи конкретної спеціальності. Не розуміють цього ні учні, ні батьки, ні вчителі. Що буде робити бідна дитина після закінчення ВНЗ? Яка користь від освіти, яка не вчить нічому конкретному? Але, всі прекрасно розуміють і знаю, що зв'язок між отриманою освітою і професія часто далеко один від одного, особливо це стосується гуманітарних наук.Давайте, тоді, все-таки, детально розглянемо звідки взялася така унікальна (нам поки що - дика) ідея:

 

1. Традиції
 По суті, модель вільних наук і мистецтв лежить в основі всієї європейської освітньої традиції. Навіть у древніх греків можна побачити деякі з її принципів: освіта мала зробити людину відповідальним громадянином, який здатний публічно висловлювати свої думки, захищати свої права в суді і брати участь у громадському житті міста та держави.

 У XIX столітті ліберальна освіта почала набирати обертів, а до цього за схожою програмою навчалися в перших європейських університетах - Болоньї, Кембриджі, Падуї - де в навчальну програму входили такі предмети як риторика, астрономія, математика, музика, історія, давньогрецька мова та етика. У 1850 - 1899 роки в Сполучених Штатах Америки було створено 212 коледжів, які працюють за цією моделлю. Тоді ж виникає і сам термін «liberal arts». За ним стояла наступна ідея: освіта повинна готувати не тільки до суто професійного або наукового, а й до суспільного життя. Ліберальну освіту формує в людині самостійність, готовність брати на себе відповідальність за суспільні проблеми і вміння протистояти політичним демагогам. Студенти отримали право вибору дисциплін, можливість поєднувати традиційні і сучасні предмети. Щоб тримати  цю свободу в розумних межах, курси почали ділити на два ступені: загальна освіта (minor) і більш спеціалізована (major). Протягом останніх двох років навчання повинно було бути сконцентровано на окремій галузі знань, яку студент для себе вибрав.

 


2. Принципи

 У найзагальнішому сенсі сучасна ліберальна освіта - «вища освіта, покликана виховувати в учнів бажання і здатність вчитися, критично мислити і вміло висловлювати свої думки, а також виховувати громадян, здатних стати активними учасниками демократичного суспільства».

 З огляду на те, що ліберальну освіту «використовують» вже не тільки в США і Європі, а й в деяких країнах Азії, не дивно, що ще з моменту «зародка» ця програма вибудовала принципи, за якими все працює. Звісно ж, їх можна модифікувати, але основа закладена:

1. Гнучкий навчальний план
2. Акцент на особистості
3. Взаємозв'язок між різними областями знань.
4. Розвиток дослідницьких здібностей

 У такого утворення є три основних завдання - і, як мінімум, три переваги. Воно вчить мислити, вчить аналізувати свої умовиводи, грамотно висловлювати їх на ппері й в усному мовленні, і вчить вчитися - відсівати і вбирати нову інформацію, розвиватися і адаптуватися до нових умов протягом життя.

 


3. Методи

 На відміну від спеціалізованої вищої освіти, модель вільних наук і мистецтв передбачає діалогічність освітнього процесу.

В традиції ліберального освіти традиційно прийняті наступні формати навчання:

1. Сократичні обговорення. Замість традиційних лекцій головне місце в освітньому процесі тут займають спільні обговорення матеріалу, який студенти освоїли ще до відвідування заняття.
2. Читання. У студентів має бути час на те, щоб освоїти великий обсяг літератури з загальних курсів і обраною спеціальністю - інакше у них не буде матеріалу для осмисленого обговорення.
3. Письмо. Студенти повинні багато і часто писати, тому що без цього дуже складно навчитися правильно мислити. За словами Фланнери О'Коннор, «Я пишу, бо не знаю, що думаю, поки не прочитаю, що сказала».

Конкретні методи і освітні практики сильно залежать від спеціалізації, але розвиток самостійного мислення через письмо і мову завжди знаходяться в центрі навчання. Крім того, важливе значення мають індивідуальні консультації з викладачами та проектна робота.

«Індивідуальна траєкторія», про яку часто говорять останнім часом - це як раз про ліберальну освіту.

 


4. Сьогодення та майбутнє

Коледжі, що працюють за моделлю вільних наук і мистецтв, як і раніше поширені в першу чергу в США, але окремі освітні програми є в багатьох університетах Європи, а з недавнього часу - в Азії і пострадянському просторі.

 З середини XX століття ліберальна освіта поширюється по всьому світу. Перший японський університет liberal arts відкрився в 1957 році, а вже в 2011 році запустилася спільна програма Єльського університету і Національного університету Сінгапуру, яка готує вперше в цій країні бакалаврів вільних наук і мистецтв.

 

Головне, що відлякує людей від слів «вільні науки і мистецтва» - стійка підозра в незатребуваності такого неутилітарного підходу до освіти. Але протиріччя між хорошим працевлаштуванням, високою зарплатою та іншими принадами життя - з одного боку, і розвитком критичного мислення, яке поєднує широту охоплення і глибину вивчення предмета - з іншого, - це помилкове протиріччя. У світі, де люди вже зараз змінюють роботу в середньому 8 разів протягом життя, де економіка постійно перебудовується, «м'які навички», які розвиває ліберальна освіта, необхідні кожному.

 

А як ви вважаєте, чи можливо ввести метод liberal arts в систему освіти в Україні?

Опубліковано:

2016-06-06

Розділ: Шкільна освіта