Знання чи вміння: що корисніше

"Я знаю тільки те, що я нічого не знаю" - приблизно так казав Сократ. Інший вираз, що став відомим завдяки Артуру Блоху, який видав "Закони Мерфі", звучить так: "Хто вміє щось робити - той робить, хто не вміє - вчить, як робити. А хто і на це не здатен - вчить, як вчити". Знання не можуть існувати лише заради знань. Виникаючи в практичній діяльності, знання можуть поступово відходити від практики, і теоретичні узагальнення, що виникли, значно обганяють рівень існуючих на даний момент потреб. Знання поступово перетворюється в уміння лише під впливом постійних практичних вправ. Іншими словами, для виконання будь-якої дії людині необхідні відомості про систему рухів, що забезпечать досягнення певної мети. Ці знання поступово формуються у вигляді рухових уявлень. Вмінням же можна назвати найбільш елементарний рівень виконання певних дій, і своєрідну майстерність людини у виконанні даного виду діяльності.

322

 

Про першокласника, який закінчив вивчення букваря, говорять, що він вміє читати. Дорослий також уміє читати. Якщо не брати до уваги різницю у знаннях, то між цими двома "вміннями" лежить шлях багаторічної практики вироблення навиків читання. Таким чином, елементарні вміння - це дії, що виникли в результаті знань або ті, що базуються на імітації. Вміння-майстерність виникає в ході виконання діяльності на основі вже напрацьованих навиків та знань. Дитина оволодіває певними діями на основі принципу наслідування. Знання у цьому випадку накопичуються в результаті спостережень за діями дорослих. Поступово комплекс отриманих навиків формує частину лінії поведінки. При переході уміння в навик відбувається ряд змін.

323

По-перше, скорочується час виконання дій. По-друге, зникають зайві, непотрібні рухи. По-третє, окремі самостійні рухи перетворюються в єдину дію. Приблизно таким самим чином відбувається навчання вирішенню певного типу завдань. Не дарма ж, як тільки учень насправді зрозумів, яким чином вирішувати завдання, він зможе відрізнити алгоритм її вирішення від алгоритмів подібних завдань, що зустрічалися раніше. Він "впізнає" цю задачу у майбутньому; кожен репетитор має прагнути до формування такого навику у своїх учнів. Саме цьому особливістю навиків є поступова їх автоматизація. Відпрацьовані навики не потребують контролю свідомості за їх виконанням.

Помічено, що на стадії добре відпрацьованого навику свідомий контроль сповільнює його виконання. Наприклад, людина, аналізуючи кожен крок своєї ходи, втрачає впевненість у рухах. Таким чином, у будь-якому виду діяльності оволодіння правильними прийомами її виконання і перетворення окремих її компонентів у навики, є найважливішим задачею успішного виконання діяльності. 

 

Опубліковано:

2015-09-04

Розділ: Шкільна освіта