Контроль вищої освіти: НАЗЯВО

Закон України "Про вищу освіту" передбачає ряд важливих змін, спрямованих на модернізацію адміністративних процесів та інтеграцію українських університетів до світового академічного співтовариства. Серед них – створення НАЗЯВО.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Колегіальний орган управління у сфері вищої освіти, основна діяльність якого:

1. Формувати вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти та розробляти положення про акердитцію освітніх програм (після розробки подає його на затвердження до Міністерства освіти і науки України)

2. Аналізувати якість освітньої діяльності Вищих навчальних закладів.

3. Проводити ліцензійну експертизу. В кінцевому результаті робити експертний висновок щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності

4. Формувати єдину базу даних запровадженних ВНЗ на кожному рівні вищої освіти

5. Акредитовувати освітні програми

6. Формувати пропозицї щодо переліку спеціальностей у ВНЗ (після створення - подає до МОНу)

7. Формувати критерії оцінки діяльності ВНЗ (в тому числі визначати рейтинги ВНЗ України)

8. Розробляти вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові степені

9. Акредитувати незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти

10. Здійснювати інші повноваження, передбачені законом.

education

Агентство щороку готує та оприлюднює доповідь про якість вищої освіти в Україні.
Головною метою розробників був захист академічних свобод та інтересів університетів від свавілля МОН. Перемога Революції Гідності створила в Україні нову політичну реальність, яка уможливила прийняття Закону “Про вищу освіту”. Він набув чинності 6 вересня 2014 р.

Проте впровадження та ефективне функціонування нових структур такого типу здебільшого натикається на загрози усталеної практики вирішення подібних питань в Україні й посттоталітарної психології відповідальних осіб.

Процес створення і запуску Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти широко висвітлювався в медіа, адже результати виборів членів Агентства, які проходили в червні минулого року, обурили громадскість і навіть МОН, який видав заяву із засудженням виборів.
Олександра Волосовця неодноразово “ловили” на плагіаті, тому його кандидатура була дуже підозрілою на посаду голови НАЗЯВО. Як й інші обставини, які пов'язані з корупцією.

9 вересня 2016 року на ІІ Всеукраїнському з'їзді вищих навчальних закладів державної форми власності відбулися довибори членів НАЗЯВО. Новообрані — Сергій Бондарчук та Руслан Гурак. У науковій статті останнього, за деякими джерелами, також є плагіат, а його кандидатська дисертація має текстові збіги з російською дисертацією.

Контроль вищої освіти: НАЗЯВО


“Після згаданих виборів до НАЗЯВО, я почав переговори з Комітетом з питань науки і освіти Верховної Ради України з приводу внесення змін і доповнень до Закону “Про вищу освіту”. Іноді для швидшого проходження законопроектів, ми домовлялися, що вони випускаються не Кабміном, а кимось з народних депутатів. Була досягнена принципова згода з деякими членами Комітету, у т.ч. з Олександром Співаковським, про те, що ми будемо спільно працювати над внесенням таких змін, які б регламентували процедуру виборів до НАЗЯВО та визначали вимоги до його членів.” -  Сергій Квіт, колишній міністр освіти і науки України.

Після узгодження такої процедури у дисертаціях Співаковського, його дружини та доньки були виявлено наскрізні текстові збіги. Проте згідно з Законом “Про очищення влади” було виключено двоє членів із скаладу НАЗЯВО, а до Закону України “Про вищу освіту” було внесно ряд змін. Всі інші корупційні загрози залишилися в силі. Але, поруч з тим, частина його членів, є справді авторитетними професіоналами. Вони могли б ще раз бути номінованими своїми стейкхолдерами у майбутньому.

Зважаючи на всі обставини, Сергій Квіт  пропонує наступні кроки вирішення проблем у НАЗЯВО:

  • Фракціям Верховної Ради делегувати до Комітету з питань науки та освіти по одному додатковому представнику, який би був освітянином. Це дозволило б збільшити кількість членів Комітету, обрати гідного голову, зробити його роботу більш динамічною, а Верховній Раді – приділяти належну увагу реформуванню цій вкрай важливій для України галузі.

  • Внести до Закону України “Про вищу освіту” такі зміни, які б регламентували процедуру виборів до НАЗЯВО та окреслювали вимоги до кандидатів. Принагідно могли б бути розглянути інші антикорпупційні, антиконсервативні, зокрема через механізми делегування повноважень, запобіжники, що сприяли б позитивним змінам й унеможливили б створення нового посттоталітарного “монстра” із ще більшою концентрацією влади, ніж її мали ВАК і АКУ разом.

  • На підставі претензій до виборів до НАЗЯВО у 2015 р., також до частини його членів (виявлений плагіат), зважаючи на нову політичну реальність, створену перемогою Революцією Гідності, після внесень відповідних змін до чинного Закону “Про вищу освіту”, наявний склад НАЗЯВО розпустити й оголосити нові вибори.

Опубліковано:

2016-09-29

Розділ: Вища освіта