Діагностично-аналітичний компонент діяльності вчителя

Діагностично-аналітичний компонент – це важливий компонент моделі діяльності вчителя-словесника, котрий дає можливість визначити правильні орієнтири у роботі. Саме цей компонент і є підґрунтям результативності діяльності.

Сьогодення вимагає цілісної компетентної особистості, яка легко зможе самореалізуватися. Відповідно перед педагогом постає завдання у вивченні освітніх потреб сьогодення через знайомство із світовим досвідом організації освіти. Це дозволяє зробити порівняльну характеристику закордонних й вітчизняних інноваційних освітніх процесів, зокрема в галузі мовно-літературної освіти, допомагаючи таким чином визначитися з алгоритмом дій у роботі із дітьми. 

Вивчення мовно-літературних потреб сьогодення. На цьому етапі вчителю потрібно ознайомитися із актуальними тенденціями мовно-літературної освіти, зважаючи на те, що вона повинна формувати сукупність знань про спілкування, уміння і навички, потрібні для сприймання чужих і побудови власних програм мовленнєвої поведінки, а також має на меті утверджувати такі моральні якості, як патріотизм, уміння ідентифікувати себе українцем у світовому просторі. Завдання мовно-літературної освіти означені у Державному стандарті. Аналіз нормативно-правової бази, основних змін, запропонованих Концепцією «Нова українська школа», Законом «Про освіту», знайомство із перспективними освітніми тенденціями організації освітнього процесу в мовно-літературній галузі, орієнтація на запит суспільства на потребу формування компетентної цілісної особистості, готової до самореалізації, вимагає від учителя-словесника вибудови освітньої діяльності у такому форматі, що стане синтезом основних інноваційних процесів у цілому, спрямованих на формування здатності особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми й віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. 

Важливим для педагога є усвідомлення того, що вимоги до реалізації змісту мовно-літературної освіти є динамічно змінними. Тому потрібно щоразу напередодні нового навчального року ретельно опрацьовувати методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури у закладі загальної середньої освіти.

Аналіз контингенту здобувачів освіти. Кожного разу, приступаючи до навчання української мови та літератури, учитель повинен чітко усвідомлювати, з якою категорією здобувачів освіти йому потрібно буде працювати. Саме від характеристики кількісно-якісного складу здобувачів освіти й залежатиме вибір форм та методів роботи в урочний і позаурочний час. 

Діагностування запитів та потреб учнів щодо мовно-літературної освіти. Зазначена складова діагностично-аналітичного компоненту дає нам можливість визначити освітні потреби учнів, педагогів, батьків. Діагностування можна здійснювати очно та заочно за допомогою опитувальників, анкет, опрацювання усних пропозицій, електронної пошти, віртуальних діагностичних програм. Можна пропонувати анкети із переліком відповідей для визначення однієї найактуальнішої, а можна пропонувати відкриті анкети, в яких учень має можливість проявити власну ініціативу й запропонувати свої розгорнуті відповіді.

Для оперативності, з метою економії часу, залучення більшої кількості респондентів учителю варто практикувати комп’ютерну діагностику. Для цього актуальним є використання Google Forms. Окрім того, це дає можливість швидко отримати результат, адже програма Flubaroo передбачає автоматичний режим підбиття підсумків у діаграмному чи кількісно-відсотковому форматі.

Віртуальна діагностика потреб та запитів учнів здатна забезпечити вчасне виявлення проблем у роботі педагогів, допомагає означити напрями роботи з реалізації завдань мовно-літературної освіти, а також лягає в основу корекційних заходів.

Важливим є аспект комунікації з питань найактуальніших тем мовно-літературної освіти. Його можна забезпечити за допомогою електронної пошти та форуму на сайті закладу освіти. Це зручно, адже учасники можуть спілкуватися не обов’язково в реальному часі, а також відповіді зберігаються протягом необмеженого періоду часу.

Аналіз роботи за попередній період. Усвідомлюючи те, що будь-яка діяльність вимагає чіткості в аналізі вихідних даних: яка основа, засоби для реалізації задуманого, можливості, тільки тоді можливо поставити перед собою завдання й вибудувати алгоритм дій. Кожного разу перед плануванням роботи учитель-словесник повинен здійснити аналіз роботи за попередній період. Це дасть можливість оптимально визначити саме той напрям у роботі, що забезпечить його результативність. Також це дозволяє оцінити власну діяльність і зробити висновки щодо її успішності. Найперше варто проаналізувати стан виконання плану роботи, зробити висновки про те, що вдалося виконати і який це дало результат. Для отримання цілісної картини можна практикувати упорядкування порівняльної характеристики того чи іншого виду діяльності упродовж певного періоду, що дасть можливість побачити динаміку змін (позитивну чи негативну), а відтак дозволить визначити завдання на наступний період діяльності. Така інформація добре сприймається, якщо вона упорядкована у таблицях, діаграмах тощо. 

Рейтинг:5 из 5

На основе отзывов 1 пользователей

Автор: Уляна Д.

Редакция не несет ответственности за наполнение блогов, они есть персональным мнением автора

Нужен репетитор?

Выбирай лучших преподавателей на сервисе Буки!

Другие статьи преподавателя

Регистрируйся как репетитор на BUKI!

Бесплатная регистрация за 10 минут

Занятия персонально или по Skype

Оплата напрямую от ученика

Также читайте раздел «Блоги репетиторов»:

Секретные методы изучения иностранного языка

В этой статье мы рассмотрим три секретных метода, которые могут помочь вам усвоить новый язык быстрее и эффективнее. Статья содержит ссылки на платформы и вебсайты, которые вам помогут в этом.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Другие новости:

;