ofertaclient

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ BUKI ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ (надалі – ПРАВИЛА). КОРИСТУЮЧИСЬ ПОСЛУГАМИ BUKI, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ДОТРИМУВАТИСЯ (1) ЦИХ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ ТА (2) ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ДАНИХ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ BUKI. ЗАГОЛОВКИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ КОРИСТУВАННЯ BUKI СТУДЕНТОМ, ПРИЗНАЧЕНІ ЛИШЕ ДЛЯ ДОВІДКОВИХ ЦІЛЕЙ.

ЦІ ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ. ЯКЩО ВИ РЕПЕТИТОР, БУДЬ ЛАСКА, СКОРИСТАЙТЕСЬ ПРАВИЛАМИ ДЛЯ РЕПЕТИТОРІВ. АКТУАЛЬНУ РЕДАКЦІЮ ПРАВИЛ ДЛЯ РЕПЕТИТОРІВ ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://buki.com.ua/oferta/

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ.
 • Акцепт – повна й безумовна згода з усіма положеннями цих Правил та додатків до них (за наявності) без застережень та винятків шляхом проставлення відповідної галочки під час подачі Заявки. Акцептом вважається також факт користування Послугами, включаючи, але не обмежуючись, створення Облікового запису, направлення Заявок, залишення відгуків на Сайті про Репетиторів або вчинення будь-яких інших дій з використанням функціональних можливостей Сайту, в тому числі після внесення будь-яких змін до цих Правил та/або додатків до них (за наявності).
 • Заявка – залишене Студентом через функціонал Сайту повідомлення обраному Репетиторові щодо можливості отримання приватних індивідуальних або групових занять з того чи іншого предмету або отримання суміжних послуг Репетитора (переклад, консультація тощо). Обробляється Компанією або розподіляється для обробки на Консультанта залежно від змісту та параметрів Заявки.
 • Консультант – незалежний суб’єкт господарювання (включаючи працівників та підрядників), якому можуть бути передані для обробки Заявки і Потенційні заявки залежно від їх змісту. Консультант надає послуги щодо забезпечення надання довідкової інформації та консультування Студентів щодо послуг Репетитора.
 • Месенджер – інтегрована з Сайтом система обміну миттєвими повідомленнями для комунікації між Студентом, Репетитором та Компанією.
 • Потенційна заявка – Заявка Студента, на яку можуть відгукнутись інші попередньо необрані Студентом Репетитори, що підходять за заданими в ній параметрами.
 • Репетитор будь-яка особа, що прийняла умови Політики користування послугами Buki репетитором та створила Обліковий запис Репетитора на Сайті.
 • Студент будь-яка особа, що прийняла умови цієї Політики та створила Обліковий запис Студента на Сайті.
 • Обліковий запис (“Акаунт”) – збережена сукупність даних про користувача Сайту, необхідна для його розпізнавання (аутентифікації), а також веб-інтерфейс, що надається користувачу для використання Сайту і надання доступу до його особистих даних і налаштувань.
 • Сайт сукупність вебсторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям https://buki.com.ua та https://buki.ua

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Сторони Правил.

Ці Правила користування послугами Buki студентом (”Правила”) регулюють договірні відносини між Студентом та ТОВ “БУКІ УКРАЇНА” (включаючи дочірні компанії, філії, агентів і представників) (“ТОВ “БУКІ УКРАЇНА”, “Buki" або "Компанія”), Консультантів щодо користування інформаційними послугами Buki (“Послуги”) відповідно до п. 3.1. цих Правил, які пропонуються через Сайт.

 

ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, ЩО ЗАЗНАЧЕНІ У ЦІЙ ПУБЛІЧНІЙ ОФЕРТІ / ПРАВИЛАХ, ТОВ “БУКІ УКРАЇНА” МОЖЕ ЗАЛУЧАТИ СТОРОННІХ ПІДРЯДНИКІВ НА СВІЙ РОЗСУД ТА У КІЛЬКОСТІ, ЯКА Є ДОСТАТНЬОЮ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ НАДАВАТИ ПОСЛУГИ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, А ТАКОЖ НАДАВАТИ КОНСУЛЬТАНТАМ ДОСТУП ДО САЙТУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ. ФОРМАТ ВЗАЄМОВІДНОСИН ТА ОБСЯГ ДЕЛЕГОВАНИХ ФУНКЦІЙ У ТАКИХ ВІДНОСИНАХ УЗГОДЖУЮТЬСЯ НА РОЗСУД ТОВ “БУКІ УКРАЇНА”, АЛЕ НЕ ВСУПЕРЕЧ ЗАКОННИМ ІНТЕРЕСАМ КОРИСТУВАЧА САЙТУ, ЩО ЗАЗНАЧЕНІ У ЦИХ ПРАВИЛАХ.

ПОСЛУГИ ”EASY ENGLISH”, “EASY MATH”, “EASY SCHOOL” РЕГУЛЮЮТЬСЯ ПРАВИЛАМИ ЗА ПОСИЛАННЯМ ТА НАДАЮТЬСЯ КОМПАНІЄЮ UPSKILLS OU:

https://buki.com.ua/publichna-oferta-easyenglish/  

2.2. Акцепт Правил.

Користуючись Послугами, Студент підтверджує, що повністю ознайомлений з умовами цих Правил та здійснює їх Акцепт. Якщо Студент не згоден з положеннями цих Правил повністю або частково, Студент не повинен відвідувати Сайт та користуватись Послугами Buki.

2.3. Зміни до цих Правил.

З метою покращення якості надання Послуг Buki та з метою дотримання вимог законодавства та реагування на зміну ринкових умов, ці Правила можуть бути зміненими Компанією в односторонньому порядку. Нова редакція Правил вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет на сторінці за адресою: [https://buki.com.ua/ofertaclient]. В такому випадку, Компанія зобов'язується повідомити Студента про зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті або шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу Студента щонайменше за п'ятнадцять (15) календарних днів, протягом яких Студенту надається право погодитись або не погодитись на відповідні зміни. Строк відповідного повідомлення може бути збільшеним на розсуд Компанії, у випадку внесення істотних змін, або зменшеним, якщо відповідні зміни вимагаються національним законодавством. Використання Послуг після будь-яких змін та доповнень до цих Правил означає згоду з такими змінами та/або доповненнями. 

 

ЯКЩО СТУДЕНТ ВІДМОВИВСЯ ВІД ПРИЙНЯТТЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ, СТУДЕНТ НЕ ПОВИНЕН ВІДВІДУВАТИ САЙТ ТА КОРИСТУВАТИСЬ ПОСЛУГАМИ BUKI. СТУДЕНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ВИДАЛИТИ СВІЙ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС ТА ПРИПИНИТИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ.

 

 1. КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ BUKI.

3.1. Послуги Buki.

Компанія надає можливість Студенту зареєструвати Обліковий запис для того, аби отримати можливість користуватись всіма Послугами в порядку та на умовах, визначеними цими Правилами. Після завершення процесу аутентифікації, користувач набуває статусу Студента та отримує доступ до користування наступними Послугами:

 • залишення Заявки Репетитору;
 • внесення змін до Заявки;
 • використання Месенджеру;
 • написання відгуків Репетитору;
 • отримання підбору Репетитора Компанією;
 • забезпечення надання довідкової інформації та консультування Студентів щодо послуг Репетитора, що може надаватись як ТОВ «БУКІ УКРАЇНА», так і Консультантами.

 

BUKI ДІЄ ВИКЛЮЧНО ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА, ЩО НАДАЄ ПОСЛУГИ, ПЕРЕЛІК ЯКИХ ВИЗНАЧЕНО ЦИМ РОЗДІЛОМ. КОМПАНІЯ АБО КОНСУЛЬТАНТ НЕ БЕРЕ УЧАСТІ В НАДАННІ ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРОМ. ПОСЛУГИ ВВАЖАЮТЬСЯ НАДАНИМИ КОМПАНІЄЮ АБО КОНСУЛЬТАНТОМ, ЯК ТІЛЬКИ СТУДЕНТ ТА РЕПЕТИТОР ОБМІНЯЛИСЬ КОНТАКТНОЮ ІНФОРМАЦІЮ. БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ СТУДЕНТУ НА ОСНОВІ ОКРЕМОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ЗА НЕОБХІДНОСТІ), ЩО УКЛАДАЄТЬСЯ МІЖ СТУДЕНТОМ ТА РЕПЕТИТОРОМ. КОМПАНІЯ АБО КОНСУЛЬТАНТ НЕ ВИСТУПАЄ СТОРОНОЮ ТАКИХ ДОГОВОРІВ, А ТОМУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОДАЛЬШЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРОМ. БУДЬ-ЯКА ОПЛАТА ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО МІЖ РЕПЕТИТОРОМ ТА СТУДЕНТОМ ТА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ФУНКЦІОНАЛОМ ВЕБ-САЙТУ.

У ПРОЦЕСІ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ТАКИХ ДОГОВОРІВ BUKI НЕ ВИСТУПАЄ АГЕНТОМ ЧИ ПРАЦІВНИКОМ СТУДЕНТА ЧИ РЕПЕТИТОРА ТА НЕ МАЄ ПОВНОВАЖЕНЬ ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ СТУДЕНТА ЧИ РЕПЕТИТОРА.

 

3.2. Обліковий запис Студента.

Для реєстрації Облікового запису Студент повинен досягнути шістнадцятирічного (16) віку. Студент визнає і гарантує, що має всі належні права, повноваження та можливості для укладення і дотримання умов цих Правил. 

Реєстрація Облікового запису Студента є безкоштовною та добровільною. Студент створює Обліковий запис шляхом заповнення Заявки. В кінці Заявки Студент проставляє відповідну галочку, якою надає свою згоду на створення Облікового запису. Відмова від проставлення відповідної галочки означає відсутність Облікового запису і, як наслідок, можливості користуватись Послугами Buki. Для створення Облікового запису Студент повинен надати достовірну та актуальну інформацію, яка включає в себе прізвище, ім’я, пароль, а також унікальну для кожного Студента електронну адресу, підтвердження на активацію якого приходить на вказану адресу. Після заповнення форми Компанія надсилає Студенту посилання на підтвердження активації Облікового запису на електронну пошту та / або на Viber. Студент має право в будь-який момент припинити співпрацю в односторонньому порядку та видалити свій Обліковий запис.

Студентам заборонено створювати два або більше Облікових записи. У разі виявлення факту створення двох чи більше Облікових записів одним Студентом, Компанія на власний розсуд може заблокувати або видалити всі або деякі з Облікових записів.

Студент зобов'язаний негайно повідомити Компанію про будь-які випадки несанкціонованого доступу (підозри несанкціонованого доступу) до Облікового запису. Студент самостійно несе відповідальність за всі дії, вчинені на Сайті із використанням Облікового запису. Всі дії, вчинені на Сайті із використанням Облікового запису, вважаються зробленими самим Студентом, за винятком випадків, коли Студент повідомив Компанію про несанкціонований доступ (підозру несанкціонованого доступу) до свого Акаунту.

3.3. Заявка.

Студент зв’язується з Репетитором шляхом направлення Заявки, в якій зазначає предмет послуг, рівень підготовки, місце проведення занять, періодичність і тривалість занять, опис затребуваної послуги та інші побажання, а також свої контактні дані для зворотного зв’язку.

Залишаючи Заявку Студент погоджується, що така Заявка може бути оброблена як Компанією, так і передана для обробки Консультанту.

У найближчий час після створення Заявки, зі Студентом зв’язується Buki або Консультант в телефонному режимі, електронною поштою або за допомогою Месенджеру з метою надання довідкової інформації та консультування Студентів щодо послуг Репетитора. За результатами отримання інформації та консультацій Студент може обрати Репетитора.

Послуги щодо обробки Заявки оплачуються Репетитором на користь Компанії або Консультанта, залежно від того, хто здійснив обробку відповідної Заявки.

Подальше надання послуг Репетитором відбувається поза межами Сайту.

 

3.4. Потенційна заявка.

Якщо Студент не отримує відповіді від обраного Репетитора, Заявка переходить в статус Потенційної заявки, після чого Buki або Консультант зв’язується зі Студентом з метою надання інформації та консультацій щодо послуг інших Репетиторів які схожі за заданими параметрами у Заявці. Для надання послуг Студенту пропонується Репетитор з найвищим рейтингом серед тих, хто відгукнувся на Потенційну заявку та/або згідно внутрішніми алгоритмами ранжування Репетиторів. Студент наділяється правом погодитись або відмовитись на отримання послуг від такого Репетитора та обрати іншого Репетитора серед запропонованих.

3.5. Месенджер.

Студент після реєстрації Облікового запису отримує доступ до Месенджеру, який дозволяє спілкуватися Студенту, Репетитору, Консультанту та Компанії між собою. Месенджер може бути використаний після того, як Репетитор відповість на Заявку Студента або висловив бажання самостійно відгукнутись на Потенційну заявку для надання своїх послуг Студенту.

КОМПАНІЯ НЕ ЗДІЙСНЮЄ МОДЕРАЦІЮ ТА РЕДАКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА КОНТЕНТОМ МЕСЕНДЖЕРА, А ТОМУ НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗА ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕНЬ, ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ РЕПЕТИТОРОМ. 

РЕПЕТИТОР МОЖЕ ЗВ’ЯЗАТИСЬ ЗІ СТУДЕНТОМ ПОЗА МЕЖАМИ ЦЬОГО САЙТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ, ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ АБО БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО СПОСОБУ КОМУНІКАЦІЇ. КОМПАНІЯ НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗА ЗМІСТ ТА НАСЛІДКИ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ СТУДЕНТОМ ТА РЕПЕТИТОРОМ, ЯКА ВІДБУВАЄТЬСЯ ПОЗА МЕЖАМИ САЙТУ.

 

3.6. Контент Репетитора.

Компанія має право модерувати та здійснювати редакторський контроль над змістом інформації, що розміщується на Сайті.

 

КОМПАНІЯ МАЄ ПРАВО НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД ЗБЕРІГАТИ, ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯТИ ЧИ ВИДАЛЯТИ БУДЬ-ЯКІ ПОВІДОМЛЕННЯ, СТАТТІ, ВІДГУКИ ЩОДО ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРІВ, ЯКІ НА ПОГЛЯД КОМПАНІЇ ПОРУШУЮТЬ ЦІ ПРАВИЛА, МОЖУТЬ БУТИ НЕЗАКОННИМИ АБО МОЖУТЬ ПОРУШУВАТИ ПРАВА, ЗАВДАВАТИ ШКОДИ ЧИ СТВОРЮВАТИ ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ІНШИМ КОРИСТУВАЧАМ, ТРЕТІМ ОСОБАМ.

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ МАЄ ВИКЛЮЧНО ОЗНАЙОМЧИЙ ХАРАКТЕР. КОМПАНІЯ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ СТОСОВНО ЇЇ ПОВНОТИ, СВОЄЧАСНОСТІ ЧИ ТОЧНОСТІ. ІНФОРМАЦІЯ, РОЗМІЩЕНА НА САЙТІ, НЕ ВІДОБРАЖАЄ ПОЗИЦІЇ КОМПАНІЇ, КРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ КОМПАНІЄЮ ПРЯМО ЗАЗНАЧЕНО ПРОТИЛЕЖНЕ. МИ НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДАЄТЬСЯ РЕПЕТИТОРАМИ.

 

3.7. Система відгуків.

Buki заохочує Студентів надавати відгук про Репетитора, якому було залишено Заявку. Відгук Студентів може залишатись самостійно або за допомогою Компанії, яка публікуватиме відгук на основі інформації, наданої Студентом. Відгуки Студентів є видимими та публікуються на Сайті протягом розумного строку. Відгук НЕ може містити наступне:

 • вульгаризми, нецензурний та порнографічний контент, або контент, що розпалює ненависть, расизм, ксенофобію та міжнаціональні конфлікти;
 • контент, що порушує права третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності, особисті права, включаючи репутацію інших Студентів та Репетиторів чи третіх осіб;
 • контент, який є результатом домовленості з іншими Студентами чи Репетиторами або третіми сторонами стосовно надання оцінки чи відгуку;
 • контент, який є помилковим, наклепницьким чи проявом недобросовісної конкуренції; та
 • будь-який інший контент, який на думку Компанії порушує умови цих Правил, Політики конфіденційності та захисту даних або вимог застосовного законодавства.

 

В РАЗІ ПОРУШЕННЯ СТУДЕНТОМ ЗАЗНАЧЕНИХ УМОВ, BUKI ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗМІНИТИ АБО НЕ ПУБЛІКУВАТИ ВІДПОВІДНИЙ ВІДГУК.

 

3.8. Сповіщення.

Студент може отримувати маркетингові сповіщення, включаючи, але не обмежуючись, про наявних Репетиторів, що відповідають заданим параметрам, а також системні сповіщення від Компанії, пов’язані з користуванням Послугами Buki. Якщо Студент не бажає отримувати маркетингові сповіщення, Компанія надає Студенту право відмовитись від таких сповіщень через відповідні налаштування безпосередньо в листах. Студент не має права відмовитись від отримання системних сповіщень.

3.9. Обмеження користування Послугами Buki.

У випадку порушення користування Послугами Buki або будь-яких умов Правил чи інших документів, що регулюють правовідносини між Студентом і Компанією, Компанія має право обмежити користування Послугами шляхом видалення Облікового запису Студента. 

У випадку видалення Облікового запису Компанія зобов'язана повідомити Студента про факт та причини накладення такого обмеження щонайменше за тридцять (30) календарних днів до блокування, якщо таке порушення сталось вперше, або в момент накладення обмеження користування Послугами Buki, якщо Студент злісно порушує умови цих Правил.

Компанія зобов’язана повідомити про зміст скарги користувача Сайту, якщо обмеження в користуванні Послуг Buki накладалось з цієї причини.

Студент може надати Компанії докази усунення причини обмеження в користуванні Послугами Buki, на основі яких Компанія залишає за собою право розблокувати або відновити Обліковий запис.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ CТОРІН.

Студент має право:

 • користуватись Послугами Buki відповідно до умов цих Правил;
 • користуватись послугами Консультантів відповідно до умов цих Правил ;
 • надавати Компанії свої побажання та/або пропозиції щодо удосконалення надання Послуг;
 • звертатися до адміністрації Сайту в разі необхідності.

Студент зобов’язується:

 • самостійно оформляти свої договірні відносини з вибраним ним Репетитором шляхом укладення договору, який регулює порядок і умови надання даним Репетитором послуг (в разі необхідності) та належним способом виконувати такий договір;
 • добросовісно користуватись Послугами Buki, не вчиняти будь-яких дій, у тому числі із використанням програмного забезпечення, що спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту;
 • утримуватися від здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту, об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на ньому, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Компанії чи третіх осіб;
 • використовувати Сайт тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, не порушуючи права та законні інтереси ТОВ “БУКІ УКРАЇНА”;
 • не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сайту, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту, а також на здійснення будь-яких інших дій, що порушують права ТОВ “БУКІ УКРАЇНА” та/або третіх осіб;
 • не отримувати доступ до окремих функцій Сайту з використанням Облікового запису іншого Студента шляхом злому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;
 • не завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати контент, який є незаконним, шкідливим, або таким, що порушує моральність, демонструє чи пропагує насильство, жорстокість, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть та/або дискримінацію, ображає будь-яких осіб або організації чи іншим чином порушує вимоги законодавства;
 • не здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних;
 • добросовісно використовувати цей Сайт та вступати у правовідносини з Репетитором;
 • дотримуватись умов цих Правил, Політики конфіденційності та захисту даних і законодавства України.

Компанія має право:

 • на власний розсуд встановлювати обмеження у використанні Сайту Студентом відповідно до умов цих Правил;
 • змінювати умови цих Правил;
 • здійснювати розсилання Студенту повідомлень відповідно до маркетингової політики, описаної в Політиці конфіденційності та захисту даних;
 • призупинити доступ до Сайту у випадку виникнення технічних несправностей;
 • відображати рекламу щодо аналогічних освітніх послуг, освітніх послуг наших дочірніх компаній, афілійованих осіб та інших третіх осіб;
 • пропонувати послуги та інші пропозиції щодо наших освітніх послуг та інших подібних освітніх послуг або послуг наших дочірніх компаній, афілійованих осіб та інших третіх осіб, які замовляють маркетингові кампанії у ТОВ “БУКІ УКРАЇНА”;
 • проводити обмін даними з третіми сторонами, чиї освітні послуги рекламуються та технічно забезпечуються на нашому веб-сайті, щоб: (i) полегшити процес реєстрації на таких сторонніх веб-сайтах або системах, або (ii) отримати доступ і використовувати освітні послуги на таких сторонніх веб-сайту або системах через акаунт на нашому сайті;

Компанія зобов’язується:

 • зареєструвати Студента на Сайті, а також створити та надати Студенту в безкоштовне користування Обліковий запис, в якому є відповідні розділи, що містять інформацію про послуги, які надаються Репетитором;
 • повідомляти про будь-які зміни до цих Правил шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті, де Студенту надається право погодитись або не погодитись на відповідні зміни, або шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу Студента щонайменше за п’ятнадцять (15) календарних днів до розміщення цих змін на Сайті, якщо коротший термін не застосовується у випадку внесення змін в національне законодавство;
 • забезпечувати можливість користування Сайтом в порядку, визначеному цими Правилами.  

 

 1. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ.

Доступ до Послуг Buki надається за принципом “В ТОМУ ВИГЛЯДІ, В ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ”.

Компанія не несе жодної відповідальності за відповідність Сайту цілям Студента.

Buki не гарантує, що:

 • Сайт відповідає чи відповідатиме вимогам та очікуванням Студента;
 • Послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок;
 • якість будь-якої Послуги, послуги Репетитора, інформації тощо, отриманих з використанням Сайту, буде відповідати очікуванням Студента;
 • Сайт не містить жодних вірусів, помилок, упущень, переривань, видалень, інших дефектів;
 • Всі користувачі досягли мінімально допустимого віку.

 

BUKI НЕ ГАРАНТУЄ ЯКІСТЬ, ПРИДАТНІСТЬ, БЕЗПЕЧНІСТЬ ЧИ ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРА. СТУДЕНТ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З РИЗИКОМ, ЯКИЙ ВИНИКАЄ У ЗВ’ЯЗКУ З КОРИСТУВАННЯМ ПОСЛУГАМИ РЕПЕТИТОРІВ МАКСИМАЛЬНОЮ МІРОЮ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНА ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЯКЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ.

 

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

Компанія не несе відповідальності перед Студентом або будь-якими третіми особами:

 • за дії Студента чи Репетитора на Сайті;
 • за зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержаної Студентом під час надання Послуг;
 • за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Студента до Сайту.  Buki вживає всіх необхідно можливих заходів для усунення будь-яких несправностей в роботі Сайту в найкоротший строк, але не гарантує відсутності збоїв та помилок. У такому випадку, Компанія не може гарантувати збереження даних;
 • за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли в Студента в результаті надання Репетитором послуг Студенту. Buki ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Студентом або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду; 
 • за якість і строки послуг, що надаються Репетитором поза Сайтом, але за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті;
 • за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сайту, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Студента зі сторони третіх осіб;
 • за користування Послугами Buki особами, які не досягли шістнадцяти (16) років для отримання статусу Студента або вісімнадцяти (18) років для отримання статусу Репетитора;
 • за розміщення будь-якого контенту на Сайті.

Компанія не може контролювати та не контролює дотримання Студентом умов цих Правил та Репетитором Правил користування послугами Buki репетитором і не несе відповідальності за шкоду завдану користувачам або третім особам в разі порушення Студентом положень цих Правил та Репетитором Правил користування послугами Buki репетитором чи вимог законодавства України. 

Buki відмовляється від будь-якої відповідальності за дії чи бездіяльність інших користувачів (включаючи несанкціонованих користувачів), які виникли при користуванні Сайтом чи будь-яким іншим способом.

Будь-яку інформацію та матеріали, які Студент отримує з використанням Сайту, Студент використовує на свій власний ризик та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів. Інші користувачі можуть отримати особисту інформацію про Студента у зв’язку з користуванням Послугами Buki. Компанія не несе відповідальності за використання будь-якої особистої інформації, яка розкривається на Сайті Студентом. 

Студент розуміє, що Buki не несе жодної відповідальності за ненадання послуг Репетитором Студенту, адже такі відносини лежать поза площиною діяльності Компанії. Лише у випадку порушення умов Правил користування послуг Buki репетитором Buki має право обмежити Репетитора в користуванні Послугами Buki, в порядку та на умовах зазначеного документа.

За жодних обставин загальна відповідальність ТОВ “БУКІ УКРАЇНА” перед Студентом у зв’язку з користуванням Сайтом чи Послугами Buki не повинна перевищувати 500 гривень.

Обмеження відповідальності, що передбачені цим Розділом, та відмова від гарантій, яка передбачена Розділом 5 цих Правил, не передбачають обмеження відповідальності або зміни прав Студента, які не можуть обмежуватися відповідно до законодавства, що застосовується.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Спір з Buki.

Якщо в Студента є якісь запитання до Компанії щодо цих Правил або певні протиріччя, претензії, спори (“Спори”), які суттєво впливають на отримання Послуг Buki, Студент зобов'язаний перше повідомити Компанію про суть такого Спору. Студент та Компанія зобов’язані докласти всіх розумних зусиль для вирішення таких Спорів шляхом переговорів.

7.2. Судовий процес.

Всі спори, які виникають з або у зв’язку з цими Правилами та які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, повинні розглядатись відповідними судами України. При вирішенні Спорів застосовується право України.  

7.3. Спір між користувачами.

У разі виникнення будь-якого Спору між Студентом та Репетитором або іншим користувачем включаючи, але не обмежуючись, надання Репетитором послуг Студенту або їх оплатою, такий Спір вирішується самостійно між сторонами Спору без залучення Компанії.

7.4. Обмеження.

Якщо до Buki буде пред’явлено позов третіми особами, пов’язаний з наданням Послуг Компанією, з вини Студента, останній зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Компанію від можливих спорів, збитків і відшкодування.

 

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Текст Правил.

Будь-які правила, політики та повідомлення, які пов’язані та можуть виникати на підставі умов цих Правил та розміщуються на Сайті, є невід’ємною частиною Правил. Текст цих Правил є відкритим і загальнодоступним. Ці Правила укладаються на невизначений термін і поширюють свою дію на Студентів, що здійснюють доступ до Сайту і використання Послуг Buki, на дату початку такого доступу та використання.

У разі, якщо будь-які з умов чи положень цих Правил будуть визнані судом або органом влади компетентної територіальної та інстанційної юрисдикції недійсними, це не призводить до недійсності будь-яких інших положень Правил.

8.2. Інтелектуальна власність.

Весь контент, дизайн, графіка, комбінації, переклад, цифрове перетворення та інші матеріали, пов'язані з Послугами Buki, захищені відповідно до чинного законодавства про авторське право, товарні знаки та власність (включаючи, але не обмежуючись правами інтелектуальної власності) та належать Компанії та (або) її афілійованим особам. Копіювання, перерозподіл, повторне поширення чи публікація вами будь-якої частини Сайту, якщо це прямо не передбачено цими Правилами, суворо заборонено. Використання Послуг Buki не надає прав інтелектуальної власності на контент, документи чи інші матеріали, до яких можна мати доступ. Розміщення інформації або матеріалів на Сайті не означає відмови від будь-яких прав на таку інформацію чи матеріали.

 

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА “BUKI” (ТА ГРАФІЧНИЙ ЛОГОТИП) Є ЗАРЕЄСТРОВАНОЮ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ / ЗНАКОМ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.

УСІ АВТОРСЬКІ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.

КОМПАНІЯ ОДНООСОБОВО ТА ПОСТІЙНО ВОЛОДІЄ ВСІМА ПРАВАМИ ТА ІНШИМИ ТИТУЛАМИ НА ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ОПУБЛІКОВАНА НА САЙТІ. КОМПАНІЯ МАЄ ПРАВО ПОШИРЮВАТИ, ЛІЦЕНЗУВАТИ, СУБЛІЦЕНЗУВАТИ, РЕКЛАМУВАТИ, ПРОСУВАТИ, ДЕМОНСТРУВАТИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІ ПРАВА НА ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ У ВСЬОМУ СВІТІ, НА РІЗНИХ МОВАХ, У БУДЬ-ЯКИХ МЕДІА-ФОРМАТАХ ТА БУДЬ-ЯКИМИ ЗАСОБАМИ (ЯК ВІДОМИМИ НА ДАНИЙ МОМЕНТ, ТАК І ТАКИМИ, ЩО БУДУТЬ РОЗРОБЛЕНІ У МАЙБУТНЬОМУ) БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ДОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЧИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ.

 

8.3. Обробка персональних даних.

У процесі користування Сайтом Студент може надавати Компанії свої персональні дані, в тому числі при поданні Заявок.

Заявки можуть передаватись Компанією Консультантам та третім особам для обробки. При цьому Компанія залишається відповідальною за дотримання Консультантами та третіх осіб того ж рівня захисту персональних даних Консультантами, якого дотримується Buki. Подаючи будь-яку Заявку, Студент тим самим надає згоду на обробку його персональних даних як Компанією,  Консультантом  та третімі особами, але виключно для цілей цих Правил.

Компанія може надсилати повідомлення та обмінюватися інформацією різними способами, наприклад, такими як Заявка або Потенційна заявка. Тому, завдяки використанню Послуг Buki інші користувачі можуть отримати інформацію про Студента. Компанія не несе відповідальності за використання будь-якої персональної інформації, яка може розкриватись через Обліковий запис на Сайті. Студент повинен уважно її розміщувати.

Студент розуміє, що збирання та використання персональних даних Студента у зв’язку з користуванням Послугами BUKI регулюється Політикою конфіденційності та захисту персональних даних.

8.4. Веб-сайти третіх сторін.

Сайт може містити гіперпосилання на інші веб-сайти в мережі Інтернет (веб-сайти третіх сторін). Зазначені веб-сайти третіх сторін та їх контент не перевіряються Компанією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Компанія не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на веб-сайтах третіх сторін, до яких Студент отримує доступ з використанням Сайту, в тому числі за будь-які думки або твердження, розміщені на веб-сайтах третіх сторін, рекламу тощо, а також за доступність таких веб-сайтів чи наслідки їх використання Студентом.