Договор оферты

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ BUKI ДЛЯ РЕПЕТИТОРІВ

 

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ BUKI ДЛЯ РЕПЕТИТОРІВ (надалі – ПРАВИЛА). КОРИСТУЮЧИСЬ ПОСЛУГАМИ BUKI, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ДОТРИМУВАТИСЯ (1) ЦИХ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ ТА (2) ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ДАНИХ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ BUKI. ЗАГОЛОВКИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ КОРИСТУВАННЯ BUKI РЕПЕТИТОРОМ, ПРИЗНАЧЕНІ ЛИШЕ ДЛЯ ДОВІДКОВИХ ЦІЛЕЙ.

ЦІ ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ РЕПЕТИТОРІВ. ЯКЩО ВИ СТУДЕНТ, БУДЬ ЛАСКА, СКОРИСТАЙТЕСЬ ПРАВИЛАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ. АКТУАЛЬНУ РЕДАКЦІЮ ПРАВИЛ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://buki.com.ua/ofertaclient/;

 1. ВИЗНАЧЕННЯ.
 • Акцепт – повна й безумовна згода з усіма положеннями цих Правил та додатків до нього (за наявності) без застережень та винятків шляхом проставлення відповідної галочки при подачі Заявки. Акцептом вважається також факт користування Послугами, включаючи, але не обмежуючись, створення Облікового запису, надання відповіді на Заявку, надсилання запиту на Потенційну заявку, публікування блогу або вчинення будь-яких інших дій з використанням функціональних можливостей Сайту, в тому числі після внесення будь-яких змін до цих Правил та/або додатків до них (за наявності).
 • Заявказалишене Студентом через функціонал Сайту повідомлення обраному Репетиторові щодо можливості отримання приватних індивідуальних / групових занять із того чи іншого предмету або отримання суміжних послуг Репетитора (переклад, консультація тощо).
 • Каталог – перелік Репетиторів, доступних для надання послуг Студентам відповідно до затребуваних параметрів, що формується за ієрархічною структурою згідно алгоритмів ранжування Репетиторів.
 • Консультант –незалежний суб’єкт господарювання (включаючи працівників та підрядників), якому можуть бути передані для обробки Заявки і Потенційні заявки залежно від їх змісту. Консультант надає послуги щодо забезпечення надання довідкової інформації та консультування Студентів щодо послуг Репетитора. 
 • Месенджер – інтегрована з Сайтом система обміну миттєвими повідомленнями для комунікації між Студентом, Репетитором та Компанією.
 • Потенційна заявка – Заявка Студента, на яку можуть відгукнутись інші попередньо необрані Студентом Репетитори, що підходять за заданими в ній параметрами.
 • Репетитор – будь-яка особа, що прийняла умови цих Правил, створила Обліковий запис репетитора на Сайті.
 • Студент будь-яка особа, що прийняла умови Правил користування послугами Buki студентом, та створила Обліковий запис студента на Сайті.
 • Обліковий запис (“Акаунт”) – збережена сукупність даних про користувача Сайту, необхідна для його розпізнавання (аутентифікації), а також веб-інтерфейс, що надається користувачу для використання Сайту і надання доступу до його особистих даних і налаштувань.
 • Сайт сукупність вебсторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям https://buki.com.ua та https://buki.ua .

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Сторони Правил.

Ці Правила користування послугами Buki репетитором (”Правила”) регулюють договірні відносини між Репетитором та ТОВ “БУКІ УКРАЇНА”  (включаючи агентів і представників, третіх сторін - підрядників, Консультантів, які можуть бути запрошені для забезпечення надання послуг за цими Правилами) (ТОВ “БУКІ УКРАЇНА”” , “Buki" або "Компанія”) щодо користування інформаційними послугами Buki (“Послуги”) відповідно до п. 3.1. цих Правил, які пропонуються через Сайт.

ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, ЩО ЗАЗНАЧЕНІ У ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТОВ “БУКІ УКРАЇНА” МОЖЕ ЗАЛУЧАТИ СТОРОННІХ ПІДРЯДНИКІВ НА СВІЙ РОЗСУД ТА У КІЛЬКОСТІ, ЯКА Є ДОСТАТНЬОЮ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ НАДАВАТИ ПОСЛУГИ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, А ТАКОЖ НАДАВАТИ КОНСУЛЬТАНТАМ ДОСТУП ДО САЙТУ, РОЗМІЩЕННЯ НА НЬОМУ ІНФОРМАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ. ФОРМАТ ВЗАЄМОВІДНОСИН ТА ОБСЯГ ДЕЛЕГОВАНИХ ФУНКЦІЙ У ТАКИХ ВІДНОСИНАХ УЗГОДЖУЮТЬСЯ НА РОЗСУД ТОВ “БУКІ УКРАЇНА”, АЛЕ НЕ ВСУПЕРЕЧ ЗАКОННИМ ІНТЕРЕСАМ КОРИСТУВАЧА САЙТУ, ЩО ЗАЗНАЧЕНІ У ЦИХ ПРАВИЛАХ. 

 

2.2. Акцепт Правил.

Користуючись Послугами, Репетитор підтверджує, що повністю ознайомлений з умовами цих Правил та здійснює їх Акцепт. Якщо Репетитор не згоден з положеннями цих Правил повністю або частково, Репетитор не повинен відвідувати Сайт та користуватись Послугами Buki

2.3. Зміни до цих Правил.

З метою покращення якості надання Послуг Buki та з метою дотримання вимог законодавства та реагування на зміну ринкових умов, ці Правила можуть бути зміненими Компанією в односторонньому порядку. Нова редакція Правил вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет на сторінці за адресою: [https://buki.com.ua/oferta/]. У такому випадку, Компанія зобов'язується повідомити Репетитора про зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті або шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу Репетитора щонайменше за п'ятнадцять (15) календарних днів, протягом яких Репетитору надається право погодитись або не погодитись на відповідні зміни. Строк відповідного повідомлення може бути збільшеним на розсуд Компанії, у випадку внесення істотних змін, або зменшеним, якщо відповідні зміни вимагаються національним законодавством. Використання Послуг після будь-яких змін та доповнень до цих Правил означає згоду з такими змінами та/або доповненнями. 

 

ЯКЩО РЕПЕТИТОР ВІДМОВИВСЯ ВІД ПРИЙНЯТТЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ, РЕПЕТИТОР НЕ ПОВИНЕН ВІДВІДУВАТИ САЙТ ТА КОРИСТУВАТИСЬ ПОСЛУГАМИ BUKI. РЕПЕТИТОР ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ВИДАЛИТИ СВІЙ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС ТА ПРИПИНИТИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ.

 

 1. КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ BUKI.

3.1. Послуги Buki.

Компанія надає можливість Репетитору зареєструвати Обліковий запис для того, аби отримати можливість користуватись усіма Послугами в порядку та на умовах, визначеними цими Правилами. Після завершення процесу аутентифікації, користувач набуває статусу Репетитора та отримує доступ та можливість користуватися наступними Послугами:

 • Включення Акаунту в базу Buki для можливості пошуку Акаунту Студентами;
 • отримання Заявок від Студентів для подальшого надання Репетитором послуг;
 • можливість відгукнутись на Потенційну Заявку Студента;
 • користування Послугою “Топ”;
 • використання Месенджеру;
 • використання послуги “Верифікований репетитор”;
 • ведення власного блогу на Сайті;
 • забезпечення надання довідкової інформації та консультування Студентів щодо послуг Репетитора, що може надаватись як ТОВ “БУКІ УКРАЇНА” так і Консультантами.

 

BUKI ДІЄ ВИКЛЮЧНО ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА, ЩО НАДАЄ ПОСЛУГИ, ПЕРЕЛІК ЯКИХ ВИЗНАЧЕНО ЦИМ РОЗДІЛОМ. КОМПАНІЯ НАДАЄ ЛИШЕ ПОСЛУГИ, ВИЗНАЧЕНІ П. 3.1. ЦЬОГО РОЗДІЛУ. КОМПАНІЯ НЕ БЕРЕ УЧАСТІ В НАДАННІ ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРОМ. ТАКІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ СТУДЕНТУ НА ОСНОВІ ОКРЕМОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ЗА НЕОБХІДНОСТІ), ЩО УКЛАДАЄТЬСЯ МІЖ СТУДЕНТОМ ТА РЕПЕТИТОРОМ. КОМПАНІЯ АБО КОНСУЛЬТАНТ НЕ ВИСТУПАЄ СТОРОНОЮ ТАКИХ ДОГОВОРІВ, А ТОМУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ РЕПЕТИТОРОМ ТА СТУДЕНТОМ. БУДЬ-ЯКА ОПЛАТА ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО МІЖ РЕПЕТИТОРОМ ТА СТУДЕНТОМ ТА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ФУНКЦІОНАЛОМ ВЕБ-САЙТУ.

У ПРОЦЕСІ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ТАКИХ ДОГОВОРІВ BUKI НЕ ВИСТУПАЄ АГЕНТОМ ЧИ ПРАЦІВНИКОМ СТУДЕНТА ЧИ РЕПЕТИТОРА ТА НЕ МАЄ ПОВНОВАЖЕНЬ ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ СТУДЕНТА ЧИ РЕПЕТИТОРА.

 

3.2. Заявка.

Студент зв’язується з Репетитором шляхом направлення Заявки, в якій зазначає предмет послуг та рівень підготовки, місце проведення занять, періодичність і тривалість занять, опис затребуваної послуги та інші побажання, а також свої контактні дані для зворотного зв’язку. При подачі Заявки Студент може обрати до трьох (3) Репетиторів.

У найближчий час після створення Заявки, зі Студентом зв’язується Buki або Консультант в телефонному режимі, електронною поштою або за допомогою Месенджеру з метою надання довідкової інформації та консультування Студентів щодо послуг Репетитора. За результатами отримання інформації та консультацій Студент може обрати Репетитора.

Послуги щодо обробки Заявки оплачуються Репетитором на користь Компанії або Консультанта, залежно від того, хто здійснив обробку відповідної Заявки.

Подальше надання послуг Репетитором відбувається поза Сайтом.

РЕПЕТИТОР НЕ МАЄ ПРАВА ПЕРЕДАВАТИ ОТРИМАНІ КОНТАКТИ СТУДЕНТА (ТА БУДЬ-ЯКУ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ПО ЗАЯВЦІ) БУДЬ-ЯКІЙ ТРЕТІЙ СТОРОНІ (ДРУЗЯМ, ЗНАЙОМИМ, ІНШИМ РЕПЕТИТОРАМ, ШКОЛАМ, ІНШИМ ВЕБ-САЙТАМ, ТОЩО). ПЕРЕДАЧА ТРЕТІЙ СТОРОНІ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПО ЗАЯВЦІ Є ПОРУШЕННЯМ ЦИХ ПРАВИЛ.

3.3. Потенційна заявка.

Якщо Студент не отримує відповіді від обраного Репетитора, Заявка переходить в статус Потенційної заявки, після чого Buki або Консультант зв’язується зі Студентом з метою надання інформації та консультацій щодо послуг інших Репетиторів які схожі за заданими параметрами у Заявці. що дає змогу іншим Репетиторам, які відповідають попередньо заданим Студентом параметрам, на неї відгукнутись. Для надання послуг Студенту призначається пропонується Репетитор з найвищим рейтингом серед тих, хто відгукнувся на Потенційну заявку та/або згідно внутрішніми алгоритмами ранжування Репетиторів. Студент наділяється правом погодитись або відмовитись на отримання послуг від такого Репетитора та обрати іншого Репетитора серед запропонованих.

3.4. Месенджер.

Репетитор після реєстрації Облікового запису отримує доступ до Месенджеру, який дозволяє спілкуватися Студенту, Консультанту, Репетитору та Компанії між собою. Месенджер може бути використаний після того, як Репетитор відгукнувся  на Заявку Студента або висловив бажання самостійно відгукнутись на Потенційну заявку для надання своїх послуг Студенту. Месенджер також може використовуватись для комунікації з Компанією.

 

КОМПАНІЯ НЕ ЗДІЙСНЮЄ МОДЕРАЦІЮ ТА РЕДАКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА КОНТЕНТОМ МЕСЕНДЖЕРА, А ТОМУ НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗА ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕНЬ, ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ СТУДЕНТОМ. 

СТУДЕНТ МОЖЕ ЗВ’ЯЗАТИСЬ З РЕПЕТИТОРОМ ПОЗА МЕЖАМИ ЦЬОГО САЙТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ, ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ АБО БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО СПОСОБУ КОМУНІКАЦІЇ. КОМПАНІЯ НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗА ЗМІСТ ТА НАСЛІДКИ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ РЕПЕТИТОРОМ ТА СТУДЕНТОМ, ЯКА ВІДБУВАЄТЬСЯ ПОЗА ЦИМ САЙТОМ. 

3.5. Партнерська програма.

Компанія має право запроваджувати різні партнерські програми для надання кращого досвіду користування цим Сайтом (“Партнерська програма”). Умови користування Партнерськими програмами опубліковуються на Сайті Компанією в окремому порядку. 

3.6. Блог.

Репетитор має право розміщувати на Сайті авторські тексти та відео уроки на тему, що стосується предмету послуг (“Блог”). За ведення Блогу Компанія на власний розсуд може надавати Репетитору додаткові бали до його Рейтингу. Компанія може встановлювати вимоги до ведення Блогу, які опубліковуються на Сайті в окремому порядку. 

3.7. Обмеження користування Послугами Buki.

У випадку порушення користування Послугами Buki або будь-яких умов Правил чи інших документів, що регулюють правовідносини між Репетитором і Компанією, Компанія має право обмежити користування Послуг шляхом зниження рейтингу рейтинг, що тягне за собою відповідне зниження позиції в Каталозі, блокування на чотирнадцять (14) календарних днів або видалення Облікового запису Репетитора. Компанія може одночасно застосовувати різні способи обмеження користування Послугами Buki.  

Компанія має право повідомити про зниження позиції в Каталозі або блокування Облікового запису шляхом розміщення відповідного банеру в Обліковому записі Репетитора або через електронну пошту заздалегідь чи в момент накладення такого обмеження.

У випадку видалення Облікового запису Компанія зобов'язана повідомити Репетитора про факт та причини накладення такого обмеження щонайменше за тридцять (30) календарних днів до видалення, якщо таке порушення сталось вперше, або в момент накладення обмеження користування Послугами Buki, якщо Репетитор злісно порушує умови цих Правил. Компанія зобов’язана повідомити про зміст скарги користувача Сайту, якщо обмеження в користуванні Послуг Buki накладалось із цієї причини.

Репетитор може надати Компанії докази усунення причини обмеження в користуванні Послугами Buki, на основі яких Компанія залишає за собою право розблокувати або відновити Обліковий запис.

 

 1. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС РЕПЕТИТОРА.

 

4.1. Реєстрація Облікового запису.

Для реєстрації Облікового запису Репетитор повинен досягнути вісімнадцятирічного (18) віку. Репетитор визнає і гарантує, що має всі належні права, повноваження та можливості для укладення і дотримання всіх умов цих Правил. Реєстрація Облікового запису Репетитора є безкоштовною та добровільною. Репетитор створює Обліковий запис шляхом заповнення форми реєстрації. Для створення Облікового запису Репетитор повинен надати достовірну та актуальну інформацію, яка включає в себе прізвище, ім’я, пароль, а також унікальну для кожного Репетитора електронну адресу, підтвердження на активацію якого приходить на вказану адресу.

Компанія залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми і вимагати від Репетитора введення додаткової інформації. Репетитор зобов'язується підтримувати надану Компанії інформацію в актуальному стані.

Репетиторам заборонено створювати два або більше Облікових записи. У разі виявлення факту створення двох чи більше Облікових записів одним Репетитором, Компанія на власний розсуд може заблокувати або видалити всі або деякі з Облікових записів.

Репетитор зобов'язаний негайно повідомити Компанію про будь-які випадки несанкціонованого доступу (підозри несанкціонованого доступу) до Облікового запису. Репетитор самостійно несе відповідальність за всі дії, вчинені на Сайті із використанням Облікового запису. Всі дії, вчинені на Сайті із використанням Облікового запису, вважаються зробленими самим Репетитором, за винятком випадків, коли Репетитор повідомив Компанію про несанкціонований доступ (підозру несанкціонованого доступу) до свого Акаунту.

4.2. Контент Облікового запису.

Після реєстрації Облікового запису на Сайті в Репетитора з’являється можливість створювати, редагувати та видаляти власний профіль. Репетитор заповнює профіль необхідною інформацією, де зазначає номер телефону, предмети викладання та їхню вартість, освіту та дипломи, місце проведення занять, вік, стать, розклад занять, посилання на відео та іншу додаткову інформацію. Існує декілька варіантів того, яку інформацію можуть бачити Студенти та інші користувачі Сайту. Дані Облікового запису надають можливість знаходження відповідного Облікового запису Репетитора в Каталозі на основі затребуваних параметрів.

 

РЕПЕТИТОР РОЗУМІЄ, ЩО ІНФОРМАЦІЯ З ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ РЕПЕТИТОРА (ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ВІДГУКИ ТА РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ) Є ПУБЛІЧНОЮ. ТОМУ, БУДЬ-ЯКИЙ КОРИСТУВАЧ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКА ПОШУКОВА СИСТЕМА МАЮТЬ ДО НЕЇ НЕОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП. РЕПЕТИТОР САМОСТІЙНО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕГЛЯД, КОПІЮВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ДІЙ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ВЛАСНОГО ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ КОРИСТУВАЧАМИ.

РОЗМІЩУЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ НА САЙТІ, РЕПЕТИТОР АВТОМАТИЧНО ПІДТВЕРДЖУЄ ТА ГАРАНТУЄ, ЩО МАЄ ПРАВО НАДАВАТИ, ТА ВОДНОЧАС НАДАЄ КОМПАНІЇ БЕЗВІДКЛИЧНУ, БЕЗСТРОКОВУ, НЕВИКЛЮЧНУ, ПОВНІСТЮ ОПЛАЧЕНУ ТА ТАКУ, ЩО ДІЄ У ВСЬОМУ СВІТІ, ЛІЦЕНЗІЮ НА ВИКОРИСТАННЯ, КОПІЮВАННЯ, ВИКОНАННЯ, ВІДОБРАЖЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, А ТАКОЖ НАДАННЯ СУБЛІЦЕНЗІЙ НА ВСЕ ВИЩЕНАВЕДЕНЕ.

РЕПЕТИТОР ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО КОМПАНІЯ БУДЕ ОДНООСОБОВО ТА ПОСТІЙНО ВОЛОДІТИ ВСІМА ПРАВАМИ ТА ІНШИМИ ТИТУЛАМИ НА ІНФОРМАЦІЮ, ЩО БУЛА ОПУБЛІКОВАНА РЕПЕТИТОРОМ НА САЙТІ, І МАЄ ПРАВА ПОШИРЮВАТИ, ЛІЦЕНЗУВАТИ, СУБЛІЦЕНЗУВАТИ, РЕКЛАМУВАТИ, ПРОСУВАТИ, ДЕМОНСТРУВАТИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІ ПРАВА НА ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ У ВСЬОМУ СВІТІ, НА РІЗНИХ МОВАХ, У БУДЬ-ЯКИХ МЕДІА-ФОРМАТАХ ТА БУДЬ-ЯКИМИ ЗАСОБАМИ (ЯК ВІДОМИМИ НА ДАНИЙ МОМЕНТ, ТАК І ТАКИМИ, ЩО БУДУТЬ РОЗРОБЛЕНІ У МАЙБУТНЬОМУ) БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ДОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО РЕПЕТИТОРА ЧИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ РЕПЕТИТОРУ.

 

4.3. Видалення Облікового запису.

Репетитор має право в будь-який момент припинити співпрацю в односторонньому порядку та видалити свій Обліковий запис за умови відсутності заборгованості щодо виплати винагороди Компанії та/або Консультанту.

 

4.4. Обробка персональних даних.

У процесі користування Сайтом Репетитор може надавати Компанії свої персональні дані. Компанія не несе відповідальності за використання будь-якої персональної інформації, яка може розкриватись через Обліковий запис на Сайті. Репетитор повинен уважно її розміщувати. 

Збирання та використання персональних даних Репетитора у зв’язку з користуванням Послугами Buki регулюється Політикою конфіденційності та захисту персональних даних.

4.5. Система відгуків.

Студенти можуть залишати відгуки щодо проведених занять Репетитором. Репетитор розуміє, що відгуки є видимими для всіх Студентів та інших користувачів і публікуються на Сайті протягом розумного строку. Компанія публікує ВСІ відгуки Студентів, окрім тих, що містять:

 • вульгаризми, нецензурний та порнографічний контент, або контент, що розпалює ненависть, расизм, ксенофобію та міжнаціональні конфлікти;
 • контент, що порушує права третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності, особисті права, включаючи репутацію інших Студентів та Репетиторів чи третіх осіб;
 • контент, який є результатом домовленості з іншими Студентами чи Репетиторами або третіми сторонами стосовно надання оцінки чи відгуку;
 • контент, який є помилковим, наклепницьким чи проявом недобросовісної конкуренції; та
 • будь-який інший контент, який на думку Компанії порушує умови цих Правил, Політики конфіденційності та захисту даних або вимог законодавства України. 

 

КОМПАНІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ ЗАЛИШЕНИХ ВІДГУКІВ ВІД СТУДЕНТІВ. РЕПЕТИТОР НЕ МАЄ ПРАВА САМОСТІЙНОГО ВИДАЛЕННЯ АБО ЗВЕРНЕННЯ ДО КОМПАНІЇ ЗА ВИДАЛЕННЯ НЕБАЖАНИХ ВІДГУКІВ.

 

4.6. Рейтинг Репетитора.

Компанія розподіляє замовлення серед Репетиторів із використанням рейтингової системи та внутрішніх алгоритмів ранжування Репетиторів. Рейтинговий бал формується на основі наступних критеріїв:

 • заповненість профілю;
 • дані про освіту та кваліфікацію;
 • відповіді та швидкість відповідей на персональні Заявки;
 • призначення дати та швидкість призначення дати першого заняття;
 • своєчасність оплати Винагороди за проведені заняття;
 • відгуки Студентів;
 • втрата рейтингових балів;
 • ведення блогу на Сайті.

На рейтинговий бал Репетитора також може впливати послуга “ТОП”, як це описано в п. 5.2 Правил.

Репетитору з вищим рейтингом, а також тому, який відповідає заданим параметрам, першому надсилається Компанією або Консультантом пропозиція відгукнутись на Потенційну заявку. 

4.7. Сповіщення.

На основі інформації, вказаної в Обліковому записі, Репетитор може отримувати маркетингові сповіщення, включаючи, але не обмежуючись, інформацію про Заявки Студентів, Потенційні заявки, а також системні сповіщення від Компанії, пов’язані з користуванням Послугами Buki. Якщо Репетитор не бажає отримувати маркетингові сповіщення, Компанія надає Репетитору право відмовитись від таких сповіщень через відповідні налаштування безпосередньо в листах. Репетитор не має права відмовитись від отримання системних сповіщень.

 

 1. ФІНАНСОВІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

5.1. Винагорода Компанії та/або Консультанта.

Компанія та/або Консультант має право отримувати винагороду за надані Послуги, яка обчислюється залежно від доходу та виду послуг Репетитора (“Винагорода”). Репетитор може отримувати дохід за надання наступних послуг (“Дохід Репетитора”):

 1. проведення занять зі Студентами;
 2. надання суміжних послуг.

Розмір Винагороди визначається на основі поданого звіту Репетитором про результати наданих послуг, а також на підставі інформації, отриманої Компанією від Студента, якому Репетитор надавав послуги протягом тижня. Компанія залишає за собою право визначати розмір Винагороди лише на підставі інформації, отриманої від Студента.

Оплата Винагороди проводиться способами, зазначеними в Обліковому записі Репетитора. Репетитор зобов'язується повідомити Компанію про факт здійснення оплати і її спосіб, якщо був використаний альтернативний метод оплати від представленого в Обліковому записі Репетитора (за умови погодження з Компанією).

Якщо Репетитор не в змозі здійснити оплату Винагороди Компанії та/або Консультанту через незалежні від Репетитора обставини в строк, зазначений цими Правилами, Репетитор повинен повідомити про це Компанію.

Якщо Репетитор не здійснює оплату Винагороди протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту виставлення рахунку, Компанія зберігає за собою право односторонньої відмови від надання Послуг, а також накладення обмеження в користуванні Послугами Buki Репетитором у випадку, якщо Репетитор своєчасно не повідомив про неможливість здійснити відповідну оплату Винагороди. На Репетиторові в будь-якому випадку залишається обов'язок із виплати Винагороди Компанії та/або Консультанту.

 

РЕПЕТИТОР ВИЗНАЄ, ЩО ДЛЯ ЦІЛЕЙ ЦИХ ПРАВИЛ, ЗОКРЕМА ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ РОЗМІРУ СТАВКИ ТА КІЛЬКОСТІ ПРОВЕДЕНИХ ЗАНЯТЬ, А ТАКОЖ ВАРТОСТІ ТА КІЛЬКОСТІ НАДАНИХ СУМІЖНИХ ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРОМ, ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ОБЛІКОВА СИСТЕМА BUKI. РЕПЕТИТОР ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ НАДАВАТИ КОМПАНІЇ АКТУАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО РОЗМІРУ СТАВКИ ТА КІЛЬКОСТІ ПРОВЕДЕНИХ ЗАНЯТЬ, А ТАКОЖ ВАРТОСТІ ТА КІЛЬКОСТІ НАДАНИХ СУМІЖНИХ ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРОМ.

 

5.1.1. Винагорода Компанії та/або Консультанта за послуги щодо обробки Заявок та/або Потенційних заявок шляхом забезпечення довідкової інформації щодо послуг Репетитора у випадку отримання Репетитором доходу від проведення занять зі Студентами.

Винагорода Компанії або Консультанта у випадку отримання Репетитором доходу від проведення занять зі Студентом обчислюється відповідно до кількості та тривалості занять, що були проведені в результаті обробки Заявки чи Потенційної заявки на наступних умовах: Винагорода за проведене одне (1) заняття (“Короткостроковий курс”) складає сорок відсотків (40%) від ставки однієї (1) години занять, зазначеної або обраної Студентом на момент подачі Заявки (“Ставка”). Якщо Репетитор провів від двох (2) до чотирьох (4) занять (“Короткостроковий курс”), Винагорода Компанії або Консультанта складає дев'яносто відсотків (90%) від Ставки Репетитора. У випадку проведення Репетитором більше чотирьох (4) занять (“Довгостроковий курс”), Винагорода Компанії або Консультанта складає сто відсотків (100%) від доходу Репетитора, отриманого протягом тижня за проведення занять з одним Студентом (тобто, Винагорода Компанії або Консультанта дорівнює помноженій кількості годин  з одним Студентом на Ставку Репетитора, що були проведені протягом календарного тижня).

У разі надання Довгострокового курсу, Винагорода Компанії або Консультанта не повинна бути меншою за вартість двох (2) Ставок Репетитора.

У випадку занять з різних предметів від одного Студента, Репетитор зобов’язується виплатити Винагороду за кожен із предметів окремо. 

Для виплати Винагороди Компанії та/або Консультанту застосовується строк (7) календарних днів із моменту виставлення рахунку.

Якщо Студент і Репетитор домовилися про зниження Ставки, Винагорода розраховується за Ставкою, яка була встановлена Репетитором в Обліковому записі на момент призначення Репетитора за Заявкою Студента.

У випадках, якщо кількість занять Репетитора зі Студентом (успішно відбулися від одного (1) до чотирьох (4) занять включно від запланованого Довгострокового курсу) фактично була менша ніж запланована кількість занять, вартість послуг Виконавця може бути перерахована наступним чином:

Якщо було успішно проведено одне (1) заняття - розмір Винагороди Компанії та/або Консультанта складає сорок відсотків (40%) від Ставки Репетитора;

Якщо було успішно проведено від двох (2) до чотирьох (4) занять включно - розмір Винагороди Компанії та/або Консультанта складає дев'яносто відсотків (90%) від Cтавки Репетитора.

Строк, протягом якого приймаються запити про перерахунок виплаченої Компанії та/або Консультанту Винагороди, становить не більше чотирнадцяти (14) днів із дати першого (1) заняття. Репетитор самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів, у тому числі при використанні способів оплати, вказаних на Сайті.

РЕПЕТИТОР ПОЗБАВЛЯЄТЬСЯ ПРАВА ПЕРЕРАХУНКУ СПЛАЧЕНОЇ КОМПАНІЇ ТА/АБО  КОНСУЛЬТАНТУ ВИНАГОРОДИ, ЯКЩО БУДЕ ВИЯВЛЕНО, ЩО ВІДМОВА СТУДЕНТА ВІД ПОДАЛЬШИХ ЗАНЯТЬ З РЕПЕТИТОРОМ ВІДБУЛАСЬ ВИКЛЮЧНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ АБО З ВИНИ РЕПЕТИТОРА.  

5.1.2. Винагорода Компанії та/або Консультанта за послуги щодо обробки Заявок та/або Потенційних заявок шляхом забезпечення довідкової інформації щодо послуг Репетитору у випадку отримання Репетитором доходу від надання суміжних послуг.

Репетитор може надавати суміжні послуги Студенту (переклад, консультація тощо), окрім як проведення приватних індивідуальних та (або) групових занять. Виплата Винагороди Компанії та/або Консультанту у випадку отримання Репетитором доходу від надання суміжних послуг Репетитора складає двадцять відсотків (20%) від вартості кожної окремої послуги.

Для виплати Винагороди Компанії та/або Консультанту за надання суміжних послуг Репетитором застосовується строк в п'ять (5) календарних днів.

5.1.3. Сервісний збір.

Для забезпечення безперебійної роботи платформи Buki та покриття витрат (включаючи, але не обмежуючись, витрат на адміністративну підтримку Репетиторів) на забезпечення Репетитора можливістю отримувати Заявки від Студентів через платформу та можливість користування іншими послугами, при виплаті Винагороди Компанії та/або Консультантам стягується додатковий сервісний збір в розмірі 1,5% (одна ціла п’ять десятих) від Винагороди, що виплачується Компанії та /або Консультанту при купівлі послуги “ТОП”, поповнення гаманця та оплати Винагороди за Заявку.

5.2. Послуга “Топ”.

Компанія може надати Репетитору Послугу “Топ”, що полягає в демонстрації Облікового запису Репетитору на перших позиціях при ранжуванні Каталогу Студентом за відповідними заданими критеріями. Така Послуга може надаватись лише Репетиторам, Обліковий запис яких є повністю заповненим. Вартість Послуги “Топ” описана в шкалі ставок на Сайті. Компанія може змінити розміри ставок в будь-який час. Репетитор наділяється правом передплатити Послугу “Топ” на один (1), три (3) або шість (6) місяців.

Репетитор розуміє, що він НЕ має права вимагати повернення оплати Послуги “Топ” через особливості її цифрового формату у випадку самостійного видалення або видалення Компанією Облікового запису Репетитора у зв’язку з неналежним виконанням умов Репетитором цієї Політики.

У разі блокування Облікового запису Послуга “Топ” заморожується на строк блокування Облікового запису. Якщо Репетитор не усуне перешкоди чи недоліки, які стали причиною блокувальних дій з боку Компанії, Обліковий запис Репетитора на розсуд Компанії може бути видалений. У такому випадку кошти за оплату Послуги “Топ” НЕ повертаються. 

Якщо через будь-які технічні несправності ця Послуга не надавалася, повернення оплати здійснюється Компанією після отримання відповідних доказів оплати та наявності технічних несправностей (на вимогу Компанії). У такому випадку повернення Винагороди відображається в Гаманці Репетитора з можливістю використання повернутих грошових коштів в майбутньому.

Репетитор зберігає право повернути кошти ПІСЛЯ оплати, але ДО моменту отримання підтвердження про початок надання такої Послуги Компанією на електронну адресу та / або Viber. 

 

ДЕМОНСТРАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ РЕПЕТИТОРА НА ПЕРШИХ ПОЗИЦІЯХ ПРИ РАНЖУВАННІ КАТАЛОГУ СТУДЕНТОМ ЗА ВІДПОВІДНИМИ ЗАДАНИМИ КРИТЕРІЯМИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОДАЖІВ ПОСЛУГИ “ТОП” ЗА ЗВ’ЯЗКОЮ “МІСТО ПЛЮС ПРЕДМЕТ ПОСЛУГ”. РЕПЕТИТОР РОЗУМІЄ, ЩО КУПІВЛЯ ПОСЛУГИ “ТОП” НЕ Є ГАРАНТІЄЮ ОТРИМАННЯ ЗАЯВОК ВІД СТУДЕНТІВ, А ТАКОЖ ВІДОБРАЖЕННЯМ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ НА ПЕРШІЙ (1) ПОЗИЦІЇ В КАТАЛОЗІ ПРИ РАНЖУВАННІ. ПОСЛУГА “ТОП” ЛИШЕ НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ДЕМОНСТРУВАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС РЕПЕТИТОРА В БЛОЦІ “ТОП”, В ЯКОМУ ОДНОЧАСНО МОЖЕ РОЗМІЩУВАТИСЬ ВІД СЕМИ (7) ДО ДВАДЦЯТИ (20) СХОЖИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОМБІНАЦІЇ "МІСТО" + "ПРЕДМЕТ").

5.3. Гаманець. 

Репетитор має право здійснити оплату Винагороди або Послуги “Топ” шляхом попереднього завантаження коштів у віртуальну скриньку для зберігання грошових коштів (“Гаманець”) доступними методами на Сайті. Можливе повернення невикористаних коштів на банківський рахунок Репетитора з Гаманця, якщо Компанія отримала належно оформлений запит від Репетитора. Виплата бонусних коштів та коштів, що були нараховані на Гаманець після перерахунку вартості Заявки не є можливим.

ВИНАГОРОДА (ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ РЕПЕТИТОРУ) МОЖЕ БУТИ СТЯГНУТА НА КОРИСТЬ ПІДРЯДНИКІВ ТА/АБО КОНСУЛЬТАНТІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ДЕЛЕГОВАНІ ФУНКЦІЇ З ОБРОБЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА НАЛЕЖНЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ЦИМИ ПРАВИЛАМИ НЕСЕ ТОВ “БУКІ УКРАЇНА” ТА ПРИЙМАЄ СКАРГИ ВІД КОРИСТУВАЧІВ.  

5.4. Особливості оподаткування Винагороди (ПДВ)

Оподаткування Винагороди за даними Правилами здійснюється відповідно до положень Податкового кодексу України, Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок оподаткування в Україні.

Компанія з 17 травня 2022 року є резидентом Дія Сіті, тобто юридичною особою, яка набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі. До Компанії застосовуються спеціальні умови оподаткування, що визначаються Податковим кодексом України. З 01 травня 2023 року компанія є платником ПДВ за ставкою 20%.

Компанія сплачує податок на додану вартість (ПДВ) Винагороди за послуги, що надаються нею відповідно до положень даних Правил. Таке оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) застосовується до Компанії у зв’язку зі здійсненням нею операцій, що пов’язані з результатом комп’ютерного програмування у комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них.

Оскільки Компанія надає послуги, які згідно Податкового кодексу вважаються операціями з постачання програмної продукції, винагорода за надання таких послуг обкладається податком на додану вартість (ПДВ).

Винагорода Компанії, що передбачена Розділом 5 даних Правил, у всіх випадках обкладається податком на додану вартість (ПДВ).

Розрахунки за Винагороду Компанії (здійснення постачання послуг кінцевому споживачеві який не є платником податку ПДВ), проводяться тільки через програмні реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій безпосередньо на поточний рахунок Компанії.  Згідно з п. п. 196.1.5 ст. 196 ПКУ комісія платіжної системи  не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Компанія зобов’язана в установлені терміни складати податкові накладні, реєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних та надавати покупцю за його вимогою.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

Репетитор має право:

 • користуватись Послугами Buki відповідно до умов цих Правил;
 • користуватись послугами Консультантів відповідно до умов цих Правил;
 • надавати Компанії свої побажання та (або) пропозиції щодо удосконалення надання Послуг;
 • звертатися до адміністрації Сайту в разі необхідності.

Репетитор зобов’язується:

 • надавати Компанії повну та достовірну інформацію про себе, умови своєї професійної діяльності та про надавані Студентам послуги;
 • самостійно оформляти свої договірні відносини зі Студентом шляхом укладення договору, який регулює порядок і умови надання даним Репетитором послуг (у разі необхідності);
 • добросовісно користуватись Послугами Buki, не вчиняти будь-яких дій, у тому числі із використанням програмного забезпечення, що спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту;
 • утримуватися від здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту, об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на ньому, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Компанії чи третіх осіб;
 • не отримувати доступ до окремих функцій Сервісу з використанням Облікового запису іншого Репетитора шляхом злому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;
 • надавати послуги Студенту на умовах, попередньо зазначених в Обліковому записі Репетитора;
 • негайно (впродовж однієї (1) години) зв'язатися з Студентом після отримання на телефонний номер SMS та (або) листа на електронну адресу і домовитися про дату першого (1) заняття і (або) іншого виду послуг;
 • після першого (1) дзвінка Студенту в той же день направити Компанії звіт про результати такого спілкування шляхом використання Облікового запису, телефонного дзвінка, SMS або зворотного зв'язку на сайті Компанії (зокрема про підсумки переговорів зі Студентом, про досягнуті домовленості, про дату першого заняття, про порядок проведення занять та інші умови). Даний обов'язок зберігається за Репетитором і в тому випадку, якщо домовленість про дату першого (1) заняття зі Студентом не була досягнута, а також у випадках, якщо додзвонитися до відповідного Студента не вдалося;
 • у всіх випадках інформувати Компанію про перенесення дати проведення занять і (або) надання інших послуг зі Студентом;
 • інформувати Компанію протягом трьох (3) календарних днів про будь-які зміни своїх контактних даних, про зміну умов, на яких надаються Студентами послуги, про тимчасове припинення надання послуг Студенту або про повне припинення своєї діяльності;
 • здійснити виплату Винагороди Компанії та/або Консультанту в розмірах і в порядку, передбаченому цими Правилами, або повідомити Компанію про неможливість виплати Винагороди в строк, визначений цими Правилами;
 • у разі відсутності можливості домовитися з Студентом про проведення занять за його Заявкою, а також у разі передчасного припинення занять, Репетитор в обов'язковому порядку зобов'язується інформувати Компанію протягом двадцяти чотирьох (24) годин про неможливість надання послуг Студенту;
 • не завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати контент, який є незаконним, шкідливим, або таким, що порушує моральність, демонструє чи пропагує насильство, жорстокість, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть та/або дискримінацію, ображає будь-яких осіб або організації чи іншим чином порушує вимоги законодавства;
 • не розміщувати інформацію, яка згідно з чинним законодавством може порушувати права третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності або являти собою інше порушення чинного законодавства України;
 • не здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних;
 • дотримуватись умов цих Правил та Політики конфіденційності та захисту даних.

 

Компанія має право:

 • вимагати і отримувати від Репетитора інформацію у формі копій документів та/або з поданням оригіналів, пов'язану з його професійною діяльністю включаючи, але не обмежуючись, документи, що підтверджують досвід роботи, рівень освіти, кваліфікацію, місце роботи; а також здійснювати перевірку таких документів в будь-який час без попередження самого Репетитора;
 • на свій власний розсуд встановлювати обмеження у використанні Сайту Репетитором відповідно до умов цих Правил;
 • змінювати умови цих Правил;
 • здійснювати розсилання Репетитору повідомлень відповідно до маркетингової політики, описаної в Політиці конфіденційності та захисту даних;
 • призупинити доступ до Сайту у випадку виникнення технічних несправностей;
 • отримувати Винагороду за надання Послуг відповідно до умов цих Правил.

Компанія зобов’язується:

 • зареєструвати Репетитора на Сайті, а також створити та надати Репетитору в безкоштовне користування Обліковий запис, в якому є відповідні розділи, що містять інформацію про Репетитора, а також про послуги, що можуть надаватись Студентам;
 • повідомляти про будь-які зміни до цих Правил шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті, де Репетитору надається право погодитись або не погодитись на відповідні зміни, або шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу Репетитора щонайменше за п’ятнадцять (15) календарних днів до розміщення цих змін на Сайті, якщо коротший термін не застосовується у випадку внесення змін в національне законодавство;
 • виставляти рахунок Репетитору щодо виплати Винагороди Компанії після проведення ним відповідних занять і (або) надання інших послуг Студентам;
 • забезпечувати можливість користування Сайтом в порядку, визначеному цими Правилами.

 

 1. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ.

Доступ до Послуг Buki надається за принципом “В ТОМУ ВИГЛЯДІ, В ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ”. Компанія не несе жодної відповідальності, в тому числі за відповідність Сайту цілям Репетитора.

BUKI не гарантує, що:

 • Сайт відповідає чи відповідатиме вимогам та очікуванням Репетитора;
 • Послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок;
 • Якість будь-якої Послуги, інформації тощо, отриманих з використанням Сайту, відповідатиме очікуванням Репетитора;
 • Сайт не містить жодних вірусів, помилок, упущень, переривань, видалень, інших дефектів;
 • Усі користувачі досягли мінімально допустимого віку.

BUKI НЕ ГАРАНТУЄ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРА СТУДЕНТОМ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ТА ОПЛАТУ НИМ ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРА. РЕПЕТИТОР ПОГОДЖУЄТЬСЯ З РИЗИКОМ, ЯКИЙ ВИНИКАЄ У ЗВ’ЯЗКУ З НАДАННЯМ ЙОГО ПОСЛУГ МАКСИМАЛЬНОЮ МІРОЮ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНА ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЯКЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ.

 

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

Компанія не несе відповідальності перед Репетитором або будь-якими третіми особами:

 • за дії Консультанта, Репетитора чи Студента на Сайті;
 • за зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержаної Репетитором під час надання Послуг;
 • за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Репетитора до Сайту. BUKI вживає всіх необхідно можливих заходів для усунення будь-яких несправностей в роботі Сайту в найкоротший строк, але не гарантує відсутності збоїв та помилок. У такому випадку, Компанія не може гарантувати збереження даних;
 • за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли в Студента чи в Репетитора в результаті надання Репетитором послуг Студенту. BUKI ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Репетитором або третіми особами за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду;
 • за якість і строки послуг, що надаються Репетитором за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті;
 • за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням Репетитором Сайту, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Репетитора зі сторони третіх осіб;
 • за будь-який контент чи інше користування Послугами Buki особами, які не досягли вісімнадцяти (18) років для отримання статусу Репетитора або шістнадцяти (16) років для отримання статусу Студента. 

Компанія не може контролювати та не контролює дотримання Репетитором умов цих Правил та Студентом Правил користування послугами Buki студентом і не несе відповідальності за шкоду завдану користувачам або третім особам у разі порушення Репетитором положень цих Правил та Студентом Правил користування послугами Buki студентом чи вимог законодавства України. 

Будь-яку інформацію та матеріали, які Репетитор отримує з використанням Сайту, Репетитор використовує на свій власний ризик та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів. Інші користувачі можуть отримати особисту інформацію про Репетитора у зв’язку з користуванням Послугами Buki. Компанія не несе відповідальності за використання будь-якої особистої інформації, яка розкривається на Сайті Репетитором.  

BUKI відмовляється від будь-якої відповідальності за дії чи бездіяльність інших користувачів (включаючи несанкціонованих користувачів), які виникли при користуванні Сайтом чи будь-яким іншим способом.

За жодних обставин загальна відповідальність BUKI перед Репетитором у зв’язку з користуванням Сайтом чи Послугами Buki не повинна перевищувати 500 гривень.

Обмеження відповідальності, що передбачені цим Розділом, та відмова від гарантій, яка передбачена Розділом 7 цих Правил, не передбачають обмеження відповідальності або зміни прав Репетитора, які не можуть обмежуватися відповідно до законодавства, що застосовується.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. Спір із Buki.

Якщо в Репетитора є якісь запитання до Компанії щодо цих Правил або певні протиріччя, претензії, спори (“Спори”), які суттєво впливають на отримання Послуг BUKI, Репетитор зобов'язаний перше повідомити Компанію про суть такого Спору. Репетитор та Компанія зобов’язані докласти всіх розумних зусиль для вирішення таких Спорів шляхом переговорів.

9.2. Судовий процес.

Всі спори, які виникають із або у зв’язку з цими Правилами та які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, повинні розглядатись відповідними судами України. При вирішенні Спорів застосовується право України.

9.3. Спір між користувачами.

У разі виникнення будь-якого Спору між Репетитором та Студентом або іншим користувачем, включаючи, але не обмежуючись, наданням Репетитором послуг Студенту або їх оплатою, такий Спір вирішується самостійно між сторонами Спору без залучення Компанії.

9.4. Обмеження.

Якщо до BUKI буде пред’явлено позов третіми особами, пов’язаний з наданням Послуг Компанією, з вини Репетитора, останній зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Компанію від можливих спорів, збитків і відшкодувань.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА НАЛЕЖНЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ЦИМИ ПРАВИЛАМИ НЕСЕ ТОВ “БУКІ УКРАЇНА” ТА ПРИЙМАЄ СКАРГИ ВІД КОРИСТУВАЧІВ.

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.

10.1. Текст Правил.

Будь-які правила, політики та повідомлення, які пов’язані та можуть виникати на підставі умов цих Правил та розміщуються на Сайті, є невід’ємною частиною цих Правил. Текст цих Правил є відкритим і загальнодоступним. Ці Правила укладаються на невизначений термін і поширюють свою дію на Репетиторів, що здійснюють доступ до Сайту і використання Послуг Buki, на дату початку такого доступу та використання.

У разі, якщо будь-які з умов чи положень цих Правил будуть визнані судом або органом територіальної та інстанційної юрисдикції недійсними, це не призводить до недійсності будь-яких інших положень Правил.

10.2. Інтелектуальна власність.

Весь контент, дизайн, графіка, комбінації, переклад, цифрове перетворення та інші матеріали, пов'язані з Послугами BUKI , захищені відповідно до чинного законодавства про авторське право, товарні знаки та власність (включаючи, але не обмежуючись правами інтелектуальної власності) та належать ТОВ “БУКІ УКРАЇНА” та (або) афілійованим особам. Копіювання, перерозподіл, повторне поширення чи публікація вами будь-якої частини Сайту, якщо це прямо не передбачено цими Правилами, суворо заборонено. Використання Послуг Buki не надає прав інтелектуальної власності на контент, документи чи інші матеріали, до яких можна мати доступ. Розміщення інформації або матеріалів на Сайті не означає відмови від будь-яких прав на таку інформацію чи матеріали.

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА “BUKI” (ТА ГРАФІЧНИЙ ЛОГОТИП) Є ЗАРЕЄСТРОВАНОЮ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ / ЗНАКОМ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

УСІ АВТОРСЬКІ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.

КОМПАНІЯ ОДНООСОБОВО ТА ПОСТІЙНО ВОЛОДІЄ ВСІМА ПРАВАМИ ТА ІНШИМИ ТИТУЛАМИ НА ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ОПУБЛІКОВАНА НА САЙТІ. КОМПАНІЯ МАЄ ПРАВО ПОШИРЮВАТИ, ЛІЦЕНЗУВАТИ, СУБЛІЦЕНЗУВАТИ, РЕКЛАМУВАТИ, ПРОСУВАТИ, ДЕМОНСТРУВАТИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІ ПРАВА НА ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ У ВСЬОМУ СВІТІ, НА РІЗНИХ МОВАХ, У БУДЬ-ЯКИХ МЕДІА-ФОРМАТАХ ТА БУДЬ-ЯКИМИ ЗАСОБАМИ (ЯК ВІДОМИМИ НА ДАНИЙ МОМЕНТ, ТАК І ТАКИМИ, ЩО БУДУТЬ РОЗРОБЛЕНІ У МАЙБУТНЬОМУ) БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ДОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЧИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ.

10.3. Веб-сайти третіх сторін.

Сайт може містити гіперпосилання на інші веб-сайти в мережі Інтернет (веб-сайти третіх сторін). Зазначені веб-сайти третіх сторін та їх контент не перевіряються Компанією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Компанія не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на веб-сайтах третіх сторін, до яких Студент отримує доступ з використанням Сайту, в тому числі, за будь-які думки або твердження, розміщені на веб-сайтах третіх сторін, рекламу тощо, а також за доступність таких веб-сайтів чи наслідки їх використання Репетитором.