Tutor - Vіktorіia H. id:66450

Vіktorіia H.

90 UAH per hour
90 UAH per hour

Vіktorіia H.

Subjects taught

History of Ukraine

Law

World History

Teaching levels:

(EIT) External Independent Tests

11 grade

State final examination (9 grade)

9th grade

Teaching levels:

11 grade

9th grade

Teaching levels:

11 grade

Preparation for ZNO for magistracy

Lessons may take place

At students’ place:

Chernihiv:

Desnianskyi

Berezky, Bobrovytsia, Centre, Dytynets, Hradetskiy, Kordivka, Kovalivka, Okolnyi hrad, P'iat Kutiv, Peredhoroddia, Tretiak, Yalivshchyna, ZAZ

Novozavodskyi

Astra, Chervonyi Khutor, Chortoryivski Yary, Koty, Liskovytsia, Masany, Podusivka Nova, Podusivka Stara, Proletarskyi Lis, Sherstianka, Zabarivka, Zakhidne, Zarichnyi, Zhavynka
At tutors' place:

no

Online:

yes

Classes schedule

Here you can see time intervals when the tutor has spots for a new student. The exact time should be settled with the tutor.

Morning

6:00-9:00

Late morning

9:00-12:00

Midday

12:00-15:00

Afternoon

15:00-18:00

Evening

18:00-21:00

Late evening

21:00-00:00

Monday

Is available

Is available

Is available

Tuesday

Is available

Is available

Is available

Wednesday

Is available

Is available

Is available

Thursday

Is available

Is available

Is available

Friday

Is available

Is available

Is available

Saturday

Is available

Is available

Is available

Is available

Sunday

Is available

Is available

Is available

Is available

- available time for classes