7 популярних ідіом, які прокачають вашу англійську

1. To have a bone topick with some one – точити на когось зуб, мати претензії, мати до когось питання

English:

- What’s up? I can sense a bit of tension!

- I’ve got a bone to pick with you about my video you put up on Instagram.

Переклад:

- Що сталося? Я відчуваю якусь напругу!

- У мене до тебе є питання щодо мого відео, яке ти виклав в Instagram.

2. To get up on the wrong side of the bed – встати не з тої ноги

English:

- The meeting is in the conference room, isn’t it?

- Yeah but prepare for the worst, Ms Simmonds got up on the wrong side of the bed this morning.

Переклад:

- Зустріч у конференц-залі, чи не так?

- Так, але готуйтеся до найгіршого, пані Сіммондс встала не з тої ноги сьогодні вранці.

3. To hold your horses – не поспішати, тримати коней

English:

- We need someone to be at the conference this weekend, so I suggested you might go because…

- Whoa! Hold your horses! I can’t go this Saturday because I’ve got a wedding!

Переклад:

- Нам потрібно, щоб хтось був на конференції в ці вихідні, тому я запропонував вашу кандидатуру, можливо …

- Ого! Не поспішайте! Я не можу поїхати цієї суботи, бо у мене весілля!

4. To go bananas – зривати дах, бути не в собі (від гніву чи захвату)

English:

- What was the concert like?

- Amazing! As soon as the band came on the stage, the crowd went bananas.

Переклад:

Як пройшлов концерт?

- Дивовижно! Як тільки група вийшла на сцену, натовп втратив дах.

5. To have more holes than a Swiss cheese – матибагато проблем, неточностей

English:

- Have you downloaded the app yet?

- Yeah, but it keeps crashing, so it has got more holes than a Swiss cheese.

Переклад:

- Ви вже завантажили додаток?

- Так, але в ньому відбувається постійний збій системи, тому клопот не оберешся.

6. To take everything with a pinch of salt (orgrain) – відноситися до чогось скептично, не приймати за цілковиту правду

English:

- Paul was telling me about his new business idea, and how he was planning to climb Mount Everest.

- Ha! I’ve heard it all before. Take everything he says with a big pinch of salt!

Переклад:

- Пол розповів мені про свою нову бізнес-ідею та про те, як він планував піднятися на Еверест.

- Ха! Я все це вже чув. Не сприймай все, що він говорить, за цілковиту правду.

7. Everything but the kitchen sink – понабирати з

English:

- So, how was the camping trip?

- The weather was great, but Pete insisted on bringing everything but the kitchen sink!

Переклад:

- Ну, як пройшов похід?

- Погода була чудова, але Піт наполягав взяти з собою все підряд!

Граматичний коментар

Означення в англійській мові (The Attribute)

Якими можуть бути означення в англійській мові? Найуживаніші види:

1. Прикметник:

The old woman were talking in low voices. – Стара говорила тихим голосом.

2. Дієприкметник:

The lightning flashed along the horizon, like a glittering blade. - Блискавка блиснула вздовж горизонту, немов блискуче лезо.

3. Кількісний або порядковий числівник:

You should copy the fourth lesson. - Вам слід скопіювати четвертий урок.

4. Займенник (різні види):

Each method was innovative. – Кожен метод був інноваційним.

Which article is the most eye-catching? - Яка стаття найбільше привертає увагу?

Take another book! - Візьміть ще одну книгу!

5. Іменник у присвійному відмінку:

Anna’s words sound very clear. - Слова Анни звучать дуже чітко.

6. Іменник у функції прикметника:

There was a long stone wall around the alley. - Навколо алеї була довга кам’яна стіна.

7. Прислівник у функції прикметника:

He lived in the flat upstairs. - Він жив у квартирі нагорі.

8. Займенник або герундій з прийменником:

It was a secret of hers. - Це була її таємниця.

They have a quite clear way of speaking. – Їх спосіб говорити досить чіткий.

9. Підрядне означальне речення:

He can’t recall the story which she told him last month. - Він не може згадати історію, яку вона розповіла йому минулого місяця.

Рейтинг:5 из 5

На основе отзывов 2 пользователей

Автор: Дар'я М.

Редакция не несет ответственности за наполнение блогов, они есть персональным мнением автора

Нужен репетитор?

Выбирай лучших преподавателей на сервисе Буки!

Другие статьи преподавателя

Регистрируйся как репетитор на BUKI!

Бесплатная регистрация за 10 минут

Занятия персонально или по Skype

Оплата напрямую от ученика

Также читайте раздел «Блоги репетиторов»:

Секретные методы изучения иностранного языка

В этой статье мы рассмотрим три секретных метода, которые могут помочь вам усвоить новый язык быстрее и эффективнее. Статья содержит ссылки на платформы и вебсайты, которые вам помогут в этом.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Другие новости:

;