Емоційний вплив викладача на студента

Питання взаємин між викладачами та студентами в навчальному процесі та їхні міжособистісні стосунки завжди залишається актуальним. Безсумнівно, впродовж своєї співпраці суб’єкти освітнього процесу чинять вплив один на одного. Емоційний вплив передбачає спонукання до певного виду діяльності, апелюючи при цьому до емоцій співрозмовника.Емоційний фактор допомагає здолати психологічний бар’єр та забезпечити умови для вільного спілкування на занятті, що є особливо важливим для викладача іноземної мови, завданням якого є підвищити коефіцієнт говоріння та створити комфортне середовище, де студент може висловити свою думку.

Викладач здійснює вплив на студентів не тільки за допомогою змісту занять, але й завдяки соціально-емоційній компетентності, яка знаходить свій вияв у поведінці, манерах, ставлення до професії, науки, своїх колег і, звичайно, до студентів. Емоційний вплив викладача на студентів важко переоцінити, він відіграє важливу роль в ефективності навчання, швидкості та якості засвоєння студентами навчального матеріалу. 

Засоби емоційного впливу можна умовно розділити на 2 групи: вербальні та невербальні. До вербальних засобів належать:

 • відступи. Впродовж заняття, яке триває 90 хв. доцільно застосувати 1-2 відступи від основної теми. Важливим є аспект доцільності таких відступів.
 • риторичні фігури, тропи. Використання різноманітних художніх засобів, які сприяють унаочненню, конкретизують поняття, за умови доцільного та не надмірного їх вживання, робить мову викладача виразною та спонукає студентів до уважного слухання.
 • інтонація. За допомогою правильно підібраної інтонації та темпу мовлення викладачеві вдається керувати увагою студента, ставити акценти в навчальній інформації.
 • перефразовування. Коли викладач перефразовує думку студента, підсумовує її, це свідчить про те, що він уважно слухав, що провокує таку ж реакцію з боку студента.

Невербальними прийомами впливу вважаються:

 • жести. Жестикуляція викладача може суттєво вплинути на емоційний стан студента під час заняття, як позитивно, так і негативно. Для того, щоб жестикуляція мала позитивний вплив, вона не повинна бути надмірною. 
 • міміка. Вираз обличчя відображає почуття людини. Міміка викладача стимулює емоції студента, свідчить про небайдужість. 
 • візуальний контакт. Викладач повинен з перших хвилин заняття налагодити візуальний контакт, коли студент відчуватиме себе важливим та знає, що його думка буде почутою. 
 • правильно підібрана дистанція спілкування. Важливим є уникати надмірно фамільярного стилю спілкування, але при цьому не допустити утворення прірви між викладачем та студентом.

 Варто зауважити, що проведення занять в онлайн-форматі впливає на ефективність прийомів емоційного впливу, а саме редукує її у порівнянні із застосуванням таких методів на звичному аудиторному занятті. Обережним потрібно бути і з жестикуляцією, адже вона не завжди є доцільною в такому форматі навчання. Вплив міміки та дистанції спілкування залишається великим. Схвальне похитування головою, посмішка чи вияв здивування та зацікавлення студенти сприймають позитивно. За моїми спостереженнями саме такі дії роблять чималий внесок до створення на занятті комфортної атмосфери, де панувало відчуття психологічної безпеки.

 1. Emotionaler Einfluss in sozialen Entscheidungssituationen: веб-сайт. URL: https://www.psychologie.uni-wuerzburg.de/neuroeconomics/projektbeschreibung/emotionaler-einfluss-in-sozialen-entscheidungssituationen/
 2. Kort B., Reilly R. How People Learn: Cognition, Affect, and Learning —The Role of Emotions in Learning: веб-сайт. URL: https://web.media.mit.edu/~reilly/pedagogy.pdf
 3. Понікаровська С. Вплив емоційного компоненту на ефективність навчання іноземної мови у немовних ВНЗ: веб-сайт. URL: http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/full/156.pdf
 4. Young P. Motivation and emotion. A survey of the determinants of human and animal activity. — London, 1961.

Рейтинг:5 из 5

На основе отзывов 1 пользователей

Автор: Христина К.

Редакция не несет ответственности за наполнение блогов, они есть персональным мнением автора

Нужен репетитор?

Выбирай лучших преподавателей на сервисе Буки!

Другие статьи преподавателя

Регистрируйся как репетитор на BUKI!

Бесплатная регистрация за 10 минут

Занятия персонально или по Skype

Оплата напрямую от ученика

Также читайте раздел «Блоги репетиторов»:

Секретные методы изучения иностранного языка

В этой статье мы рассмотрим три секретных метода, которые могут помочь вам усвоить новый язык быстрее и эффективнее. Статья содержит ссылки на платформы и вебсайты, которые вам помогут в этом.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Другие новости:

;