Утворення слів в англійській мові

Для вивчення англійської мови дуже важливо поповнювати свій словниковий запас. Сьогодні я навчу Вас як збагатити свою мову, використовуючи ті слова, які вже Вам відомі. Потрібно лише додати до основи префікс чи суфікс, і Ви маєте нове слово.

Почнемо з префіксу. Префікс — частина слова, що ставиться перед коренем.

1. Існує група префіксів, що дарують словам негативне значення.

Щоб показати протилежну дію використовуємо наступні префікси:

• un-: unequal — нерівний,unlucky — той, кому не щастить;

• dis-: disagree— не погодитись,disappoint — розчаруватись.

Відповідники українській частці не-:

• im-: impossible — неможливий, immature— незрілий (вживається перед коренями слів, що починаються з b, p, m);

• il-: illegal — нелегальний, illegible — нерозбірливий (вживається перед коренями слів, що починаються з l);

• ir-: irreplaceable — незамінний, irrational— нераціональний (вживається перед коренями слів, що починаються з r);

• in-: insecure — невпевнений, indifferent— байдужий (вживається у всіх інших випадках).

Префікс, що позначає неправильно виконану дію:

• mis-: misinform — дезінформувати, misunderstand — неправильно зрозуміти.

2. Префікси з іншими значеннями :

• re-: rewrite — перечисати, rebuild— побудувати знову (суфікс вказує на повторну дію);

• co-: co-founder — співзасновник, co-worker — співробітник (означає спільно виконану дію);

• ex-: ex-president— колишній президент (позначає колишній статус);

• pre-: preorder — перед замовлення (префікс показує дію, попередньо виконану);

• post-: post-election — після виборчий (після якоїсь події);

• anti-: anti-crisis— протикризовий (проти чогось);

• auto-: autobiography — автобіографія (автоматичний, самостійний);

• over-: oversleep — проспати,overweight — зайва вага (використовується для позначення надлишковості, чогось зайвого);

•under-: underestimate — недооцінювати,undercook — недогодувати (зрообити щось не до кінця, також може вживатися в прямому значенні “під”:underground — метро);

• en-, em-: enclose — оточувати, embark — почати (втілення якості або стану);

• mid-: midnight — опівночі,midway — середина шляху (скорочено від middle — середина);

• extra-: extraordinary — незвичайний, extraterrestrial— неземний(в значенні за межами);

• inter-: international — міжнародний,interactive — інтерактивний (взаємодія когось або чогось).

Переходимо до суфіксів. Суфікс — це частина слова, що стоїть після кореня перед закінченням. За допомоги суфікса можна визначити, до якої частини мови відноситься слово. Також суфікси можна поділити на дві групи: суб’єкти діяльності та абстрактні поняття.

1. Суб’єкти діяльності:

• -er, -or: driver — водій, inventor — винахідник (рід діяльності чи тимчасова роль);

• -an, -ian: historian — історик, Ukrainian — українець (назва професії або національність);

• -ist: artist— художник, pianist— піаніст, capitalist — капіталіст(професія чи належність до соціальної течії);

• -ant, -ent: accountant— бухгалтер, student— студент (утворення іменника від дієслова);

• -ee: employee — найманий працівник, referee— рефері (утворення іменника від дієслова);

• -ess: actress — актриса, princess — принцеса, waitress — офіціантка (суфікс для позначення іменника жіночого роду).

2. Абстрактні поняття:

• -ty, -ity: safety— безпека, responsibility — відповідальність;

• -ion, -tion, -sion: collection — колекція, transmission — передача;

• -ance, -ence, -ancy, -ency: importance — важливість, difference — відмінність, consultancy — консультування,  agency — агенство;

• -hood: childhood — дитинство;

• -ure: mixture — поєднання,pleasure — задоволення;

• -dom: kingdom — королівство, wisdom — мудрість;

• -ness : happiness — щастя, kindness — доброта;

• -ment : development — розвиток;

• -ship: leadership — лідерство;

• -age: marriage — шлюб, dosage — дозування.

Утворення прикметниківза допомогою суфіксів:

• -able, -ible: eatable — їстівний, convertible — оборотний;

• -al: central — центральний, postal — поштовий;

• -ic: electric — електричний, historic — історичний;

• -ant, -ent: important — важливий, different — різний;

• -ary, -ory: monetary — грошовий, contributory — сприятливий;

• -ful: peaceful — мирний, useful — корисний;

• -less: powerless — безсильний;

• -ive: attractive — привабливий;

• -ous: famous — відомий;

• -y: dirty — брудний, windy — вітряний.

Утворення прислівників за допомогою суфіксів:

• -ly: slowly— повільно,easily — легко,quickly — швидко (аналогом в українській мові є закінчення –о в прислівників);

• -wise: clockwise— за годинниковою стрілкою, otherwise— інакше (означає спосіб дії);

• -ward: forward— вперед, southward— у напрямку до півдня, skyward — до неба(означає напрям руху).

Рейтинг:5 из 5

На основе отзывов 2 пользователей

Автор: Вікторія В.

Редакция не несет ответственности за наполнение блогов, они есть персональным мнением автора

Нужен репетитор?

Выбирай лучших преподавателей на сервисе Буки!

Другие статьи преподавателя

Регистрируйся как репетитор на BUKI!

Бесплатная регистрация за 10 минут

Занятия персонально или по Skype

Оплата напрямую от ученика

Также читайте раздел «Блоги репетиторов»:

Секретные методы изучения иностранного языка

В этой статье мы рассмотрим три секретных метода, которые могут помочь вам усвоить новый язык быстрее и эффективнее. Статья содержит ссылки на платформы и вебсайты, которые вам помогут в этом.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Другие новости:

;