Використання Present Simple and Present Perfect Tense в англійській мові

Часи в англійській мові це тема, яка вимагає певного розуміння, особливо якщо говорити про ситуації, які трапилися в минулому. Чому в одних випадках використовуємо один час, наприклад,  PresentSimple, а в інших - PresentPerfect. Яка між ними різниця, і взагалі чи існує ця різниця?

Самий простий час в англійській мові так і називається простий минулий час –Present Simple Tense. Він утворюється з додаванням закінчення d, - ed до дієслова, якщо це дієслово правильне (to work- worked; to finish - finished; to look - looked, etc), а якщо дієслова неправильні, то вони змінюють свою форму (to go – went; to do- did; to be – was, were) і це є друга колонка неправильних дієслів.

Простий минулий час ми використовуємо у випадках, якщо подія або ситуація відбулася в минулому, ми вказуємо час цієї події, і дана ситуація є вже не актуальною на сьогоднішній день. Словами, які вказують на час події можуть бути yesterday, three days ago, at 5 o’clock, on Wednesday, last year, in spring and so on.

Наприклад:

 • We went on holidays to Greece last summer. –Ми їздили у відпустку в Грецію минулого літа.
 • Yesterday I was so tired, I did a lot of work. – Вчора я була дуже втомлена, я зробила багато роботи.
 • Three days ago I met Paul and he gave me all documents. – Три дні тому я зустрів Петра і віддав йому документи.

Також цей час ми використовуємо, коли говоримо про кілька дій, які відбулися одна за одною. Ось як у цьому реченні:

 • On Sunday woke up little late, washed my face, dressed myself, and went out to meet Linda for late breakfast. – В неділю я прокинувся трошки пізніше, вмився, одягнувся і вийшов зустріти Лінду на пізній сніданок (кілька подій, які відбулися одна за одною).

У випадках коли вживаються модальні дієслова, а це дієслова, які підсилюють значення основного дієслова і ніколи самі не використовуються, наприклад can, may, have to та інші, тоді модальне дієслово використовується в минулому часі, а основне дієслово в теперішньому  – can – could, may– might, have to – had to.

 • I was on rush, so I had to go.  – Я поспішав і тому мав піти.
 • I tried, but I could not do it. – Я намагався, але не міг цього зробити.

Present Perfect Tense утворюється з додаванням допоміжного дієслова have, has та з додаванням закінчення -d, - ed до основного дієслова, якщо воно правильне. Якщо дієслово неправильне – тоді воно змінює свою форму і це третя колонка неправильних дієслів (togo -gone; tobe - been; todo – done). Present Perfect використовуємо у тих випадках, коли не вказується час коли ця подія відбулася, тут акцентується увага на самому результаті події, чи вона відбулася чи не відбулася. Також  Present Perfect Tense ми використовуємо тоді коли є такі сигнальні слова, як наприклад, already, recently, since, for, just, yet, ever, never…  Як от:

 • I have not read this book yet. – Я ще не прочитав цю книгу.
 • I have already done all my housework. – Я вже зробив всю хатню роботу.

Однією з відмінністей між використанням Present Simple i Present Perfect є те, що Present Simple використовуємо тоді, коли подія відбулася в минулому і вона вже не є актуальною на сьогоднішній день, а Present Perfect – коли подія чи ситуація є ще актуальною до теперішнього часу. Порівняйте цих два речення.

 • I have been married for 20 years. – Я одружений 20 років (тобто, я все ще одружений).
 • I was married 20 years.  – Я був одружений 20 років (зараз я вже не одружений).

 • Olga lived in Lviv in 2015 year. – Ольга жила у Львові в 2015 р. (вказується конкретний час 2015 р. і вона вже там не живе).
 • Peter has lived in Lviv since 2015 year.  – Петро живе у Львові з 2015 р. (тобто, він все ще живе у Львові і є сигнальне слово since).

У випадку, коли ми говоримо про наш досвід, коли ми щось робили або не робили ми використовуємо  Present Perfect, але коли ми посилаємося на конкретний час тоді вживаємо Present Simple. Наприклад:

 • Have you ever been in France? – Yes, I have been there twice. – Так, я був там двічі (особливо коли говоримо про рази, то використовуємо перфектний час).
 • Have you ever played golf? - Yes, I played it last summer with my friends. - Так, я грав минулого літа з друзями (тут вказується час - минулого літа, тому вживаємо простий минулий час).

Гадаю, що ця стаття допомогла зрозуміти використання часів. Найголовніше - практикуйте і у Вас обов’язково все вийде!

Рейтинг:2.67 из 5

На основе отзывов 12 пользователей

Автор: Галина О.

Редакция не несет ответственности за наполнение блогов, они есть персональным мнением автора

Нужен репетитор?

Выбирай лучших преподавателей на сервисе Буки!

Другие статьи преподавателя

Регистрируйся как репетитор на BUKI!

Бесплатная регистрация за 10 минут

Занятия персонально или по Skype

Оплата напрямую от ученика

Также читайте раздел «Блоги репетиторов»:

Секретные методы изучения иностранного языка

В этой статье мы рассмотрим три секретных метода, которые могут помочь вам усвоить новый язык быстрее и эффективнее. Статья содержит ссылки на платформы и вебсайты, которые вам помогут в этом.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Другие новости:

;