American Slang / Американський сленг

Сленг – як потужне джерело поповнення лексичного складу на сучасному етапі

Є ще одна поширена сфера англійської лексики, яка останнім часом активно проникає в літературу і кіно і вимагає тому спеціальних пояснень – американський сленг. Сленг займає досить велику частину словника сучасної американця. В останні десятиліття не тільки американський, але й британський варіант в значній мірі поповнює свої лексико-фразеологічні та словотворчі ресурси із загального та спеціального сленгу (головним чином, з американського).

Запозичення одиниць сленгу та жаргонів, пов`язане, головним чином, з потребою в експресивних засобах. Такі одиниці, як правило, не стільки дають найменування речам, явищам тощо, скільки характеризують їх і функціонують як експресивно-стилістичні синоніми літературної лексики. Поширеним явищем можна вважати і безеквівалентність сленгізмів та жаргонізмів щодо літературних одиниць, тобто коли такі слова виникають в соціальних та професійних різновидах розмовного мовлення (а саме там виникає більшість неологізмів) як єдині позначення певних речей та явищ. Природно, що саме такі слова в першу чергу здобувають громадянство в літературній нормі: baby-boomer (boomer), bugging, crack, buster, mugging, yuppie. Зростання масштабів запозичення та асиміляції сленгізмів та жаргонізмів в британському "стандарті" пов`язане з їх широким вживанням в самих респектабельних британських джерелах, в "якісній" пресі, якій в останні десятиліття притаманною стає певна орієнтація на "розмовність" (за прикладом американської преси) .

Отже, у ХХІ столітті йде активний процес переходу сленгової лексики в літературну англійську. У недавньому минулому сленговими були такі нині поширені слова і вирази, як of course, to take part, to get up, lunch. Особливо слід сказати про вираз, який останнім часом входить у всі шкільні підручники англійської мови, будучи за походженням американської сленговою ідіомою. Це вираз ОК, розмовна абревіатура словосполучення all correct («все правильно»). Значення цього слова: 

1. «будь ласка» (відповідь на вираження подяки);

2. «здоровий», «здорова», «здорові» (у відповідь на питання типу «How are you?», «How is your wife?»);

3. «правильно»;

4. «все гаразд»;

5. «добре»,(«добре» синонім «all right»).

В даний час йде активне проникнення в англійську мову інших, незвичних для нас, варіантів ствердження і заперечення. Замість yes навіть британці нині вживають yea. Крім того, англійці на часто канадський манер говорять не yes, а yap, і не no, а nope. Американський варіант англійської вплинув і на функціонування власних назв. У нинішньому столітті продовжила розвиток традиція використання дериватів повних імен (зменшувальні і зменшувально пестливі форми) як самостійних імен. Деривати імен в сучасній англійській мові вживаються не тільки на приватно-побутовому рівні спілкування (серед родичів, друзів і знайомих), але і в офіційній обстановці. Прикладом цьому можуть служити імена деяких президентів США: James Earl Carter скоротилося до Jimmy Carter, William Jefferson Clinton - до Bill Clinton.

Останнім часом відзначається тенденція до певної демократизації британської літературної норми. Про сучасне поширення сленгу в порівнянні з попередніми роками писали ще в 2000 році укладачі словника The New Oxford Thesaurus of English . Якщо покоління тому принципом включення одиниць в британські словники була орієнтація “на мову освічених людей“, то зараз лексикографи, орієнтуються, в основному, “на мову вулиці“ . Певною мірою орієнтація “на розмовність“ стає характерною навіть для британської якісної преси.

Про це свідчить, насамперед, уживання в ній американського сленгу. Слово boomer (Амер.1) той, хто створює ажіотаж, галас 2) переселенець, що спішно переїжджає в роки буму в нове місто або район 3) мігруючий робітник, батрак), наприклад, запозичене з американського сленгу, вживається навіть у такій “високоякісній“ британській газеті, як «Financial Times»: Today the boomers happen to be passing through their 40s and 50s. (Financial Times, Sept. 6 -7, 2003).

Можна говорити про сучасну тенденцію “підвищення стилістичного статусу“ мовних одиниць. Так, у виданні 2003 року словника Коллінза більш 70 слів, що вважалися “табу“, вульгаризмами у попередньому виданні (2000 року), вже маркуються як одиниці сленгової і розмовної лексики. Взагалі вважається, що зараз “мову спускають в унітаз“, і в якості основної причини цього “явища“ відзначають зростання добробуту: чим багатіше стає суспільство, тим воно стає грубішим. Це відчувається, на думку дослідників, не тільки в одязі людей і в їх манерах, але й у їхній зміні ставлення до сленгу. Так, до останнього видання американського академічного словника на правах нормативної розмовної лексики внесено значну кількість“сленгізмів“, особливо одиниць молодіжного жаргону, наприклад, def, phat (informal excellent).

Матеріали дослідження свідчать, що в останні десятиліття соціолект афроамериканців (Ebonics [ɪ'bɒnɪks]) перетворюється на одне з головних джерел поповнення розмовного мовлення та літературного стандарту англійської мови в США і справляє певний вплив на британський варіант. 

Значна кількість слів і словосполучень діалекту афроамериканців в останні десятиліття перейшло в загальну мову не тільки американського, але й інших варіантів, наприклад, такі одиниці, як to bad-mouth, high-five, let it all hang out .

Процес запозичення афроамериканізмів посилився останнім часом. У книзі професора Смітермана наводяться, наприклад, понад 150 слів і словосполучень, що за останні роки були запозичені у розмовні різновиди американського варіанта англійської мови. Так, слово phat “чудовий, миловидний; гарний” було одним із популярних афроамериканізмів кінця ХХ сторіччя. На початку XXI століття це слово вже починає вживатися в середовищі “білої молоді“ .

Афроамериканізм bling-bling було запозичено із мови представників субкультури “хіп-хоп” і музики реп, які є невід'ємною частиною більш загальної субкультури негритянської молоді. Це слово ніби відтворює звукові і візуальні характеристики

ювелірних прикрас, а в літературній мові вживається в переносному значенні для

введення поняття слави, відомості, статусу зірки, знаменитості: Sports prodigies are not doing it for the bling-bling or the glory. (The New York Times Magazine, Sept. 21,2003). Hip-hop is not about “bling-bling”, Pharrell trucker hats and “phat” beats. (The

Daily Texan, Sept. 26, 2003). Це слово стало настільки відомим, що вживається в “якісній пресі“ без пояснень і вже включено в останні видання академічних словників.

 Із жаргону чорношкірих спортсменів-баскетболістів було запозичене дієслово to slam dunk. Якщо у цьому жаргон воно мало значення “відправити м'яч у кошик з великою силою“ то в розмовній літературній мові американського варіанту воно почало вживатися для номінації і характеристики поняття “завдати сильного, нищівного удару“, причому надалі цей жаргонізм зазнав і функціонально-семантичної “трансорієнтації“ і почав виконувати роль прикметника: He believes there’s no “slam-dunk” proof that any of the artificial sweeteners is clearly dangerous or perfectly safe. (Time, Sept. 15, 2005).

Можна відзначити особливу роль кінофільмів у популяризації “афроамериканізмів”, оскільки у зв'язку з дією чинника політичної коректності одним із головних героїв будь-якого американського художнього фільму повинні бути негр або негритянка. Стає модним уживати слова і вирази діалекту афроамериканців в офіційних виступах, у рекламі. Так, на судовому процесі проти президента Клінтона його захисник хизується образними афроамериканізмами типу like white on rice, а сам Білл Клінтон вже в якості колишнього президента в антинаркотичній рекламі вживає афроамериканізм upside the head .

Важливим джерелом поповнення розмовної лексики англійської мови можна вважати і молодіжний жаргон. Так, думку дослідників, великий внесок у розвиток сучасної англійської мови вносять звичайні американські дівчатка-тінейджери - модниці, озброєні незмінним мобільником, що мають численних друзів і шанувальників. Підліткова мова відрізняється "телеграфним стилем", що формується завдяки популярності SMS-повідомлень, електронної пошти, ICQ та інтернет-чатів. Найбільш виразними останніми неологізмами визнані: prostitot - дитина, одягнена як поп-зірка, chicken head - негарна дівчинка чи lollipopalooza - збіговисько привабливих молодих людей (lollipop / lollypop - льодяник - так американські дівчата іменують вподобаних хлопців). 

Безперечно, ми не можемо обійти стороною тенденцію до скорочення слів, яка є характерною рисою процесів, що відбуваються у сучасній англійській мові. Поруч з формами although, all right, through в AE все частіше зустрічаються форми altho, alright, thru. Тенденція до максимального «шарадного» типу скорочення особливо характерна для мови інтернету, де абсолютно звичними і всім зрозумілими стають такі, наприклад, форми, як:

  • who ru? замість who are you?; 
  • 4 u замість for you; ICQ замість I seek you.

Відзначимо, що навіть самі американські лексикографи свою професійну діяльність характеризують за допомогою таких жаргонних слів, як lexies, lexos:

  • Lexies who prefer to be called as “lexos” risk being prescriptive ( lexies is the common informal usage for writers of dictionaries). 

Наведений матеріал свідчить, таким чином, що на сучасному етапі розвитку англійської мови існує тенденція до її демократизації, до зближення писемно-літературнї частини англійської мови з усно-розмовним різновидом. “Внутрішні запозичення” не тільки кількісно збагачують словниковий склад, але й певним чином визначають і якісні зміни в процесах розвитку сучасної англійської мови шляхом словотвору та семантичної еволюції лексики.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Валерія В.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Лексичні помилки на ЗНО: Підготовка та запам'ятовування

З цими практичними порадами та стратегіями ви зможете ефективно вивчити лексику та підготуватися до успішного складання ЗНО з української мови.

Автор: Ірина З.

Різниця між синтезатором, акустичним піаніно та MIDI- клавіатурою

Перед тим, як почати займатися фортепіано, дуже багато учнів хочуть придбати інструмент, але не знають різницю між ними і просять допомоги при виборі. Тому хочу трохи обговорити цю тему.

Автор: Юлія А.

Як відрізнити Present Simple від Present Continuous, якщо Ви початківець?

Допомога в розумінв англійської граматики для початківців.

Автор: Юліанна С.

Логопедичні кейси

У даній статті представлено два логопедичні кейси, в яких описано роботу з клієнтами з мовленнєвими порушеннями.

Автор: Марина К.

Чи після 1 заняття з логопедом мовлення буде чітким?

Стаття про прогнозування результату 1 заняття та про те чи потрібно дотримуватися послідовності постановки звуків.

Автор: Марина К.

Інші новини:

Творення і відмінювання прізвищ, імен по батькові в українській мові

Творення і відмінювання прізвищ, імен по батькові в українській мові

01.03.2024

Вчимося рахувати швидко: що таке ментальна арифметика

Вчимося рахувати швидко: що таке ментальна арифметика

28.02.2024

Вивчаємо речення, які ускладнені вставними словами: правопис вставних конструкцій

Вивчаємо речення, які ускладнені вставними словами: правопис вставних конструкцій

27.02.2024

Відмінювання слів в українській мові: важливі відомості про кличний відмінок

Відмінювання слів в українській мові: важливі відомості про кличний відмінок

20.02.2024

;