Що найчастіше трапляється на ЗНО/НМТ з біології?

1.Рівні організації живого та методи біологічних досліджень. Тут варто знати про послідовність рівнів організації життя від найменшого до найбільшого:

Уважно розглядайте наведені картинки в завданнях. Пам’ятайте, що одноклітинні організми, як-от евглена, амеба, інфузорія, хламідомонада належать до двох рівнів організації життя.

Методів у біології є всього 4. Найдавніший – це порівняльно-описовий, якщо описують дослід – це експериментальний, якщо бачите графік популяції тварин/рослин з роками – це моніторинг, якщо йдеться про якусь модель (наприклад, акваріум) – це моделювання.

2.Полісахариди.

Целюлоза – основний для рослин.

Крохмаль – резервний для рослин.

Хітин – основний для грибів, комах, раків, павуків.

Глікоген – резервний для тварин.

3.Функції білків. Гемоглобін – транспортна, кератин/еластин – структурна, інтерферон – захисна, усі ферменти – каталітична, актин міозин – рухова.

4.Відмінності між клітинами рослин, грибів та тварин. Щоб зрозуміти це, прикріплюю порівняльну табличку. 

5.Органели клітини та їх функції. Також запитують про кількість мембран цих органел. 

6.Етапи енергетичного обміну.

I етап (підготовчий) – полімери розкладаються на мономери під впливом ферментів у травній системі.

ІІ етап (безкисневий, він же анаеробний або ж просто гліколіз) – мономери перетворюються на піровиноградну кислоту у цитоплазмі. Тут виділяється 2 АТФ.

ІІІ етап (кисневий) – піровиноградна кислота окиснюється (тому етап називається кисневим) до вуглекислого газу й води. Це відбувається в мітохондріях: у циклі Кребса утворюється 2 АТФ, в електронно-транспортному ланцюзі 34 АТФ.

7.Синтез білка.

Транскрипція: відбувається в ядрі, основний учасник – РНК-полімераза, утворюється іРНК.

Трансляція: відбувається в цитоплазмі, основний учасник – рибосома, утворюється білок.

8.Поділ клітин. Якщо запам’ятаєте абревіатуру ПроМАТ, то знатимете порядок фаз мітозу: Про - профаза, М – метафаза, А – анафаза, Т – телофаза. Варто знати, що клітина більшість свого часу проводить в інтерфазі – періоді спокою (70-90% свого часу), а потім вступає у мітоз.

9.Задачі з генетики. Щороку є тести на моно-, дигібридне схрещування, схрещування, зчеплене зі статтю. Тут важливо правильно розписувати гамети і уважно читати, що вимагають знайти: генотип чи фенотип, особин, які здорові чи хворі, схожі на матір чи батька.

10.Віруси та бактерії. Віруси – неклітинні форми життя, мають нуклеїнову кислоту одного виду, вкриваються білковою оболонкою (капсидом) – прості віруси, додатковою оболонкою (суперкапсидом) – складні віруси. Віруси здатні до мутацій, не мають обміну речовин та не ростуть. Бактерії – без’ядерні організми (прокаріоти), клітинна стінка містить муреїн, відсутні мембранні органели.

11.Підземні видозміни пагона: кореневище, бульба, цибулина, бульбоцибулина. Чому це все пагони? Бо вони мають луски/листочки/бруньки, а корінь такого не має.

12.Водорості. Зелені водорості (хламідомонада, хлорела, спірогіра, ульва, улотрикс): запасають крохмаль. Червоні (порфіра, кораліна, філофора): запасають багрянковий крохмаль, йдуть на виробництво агару, є найглибоководнішими водоростями, мають дадаткові пігменти фотосистем. Бурі (ламінарія, фукус): запасають ламінарин, Йод, утворюють підводні ліси. Діатомові (навікула, пінулярія): мають Силіцій, використовують для шліфування виробів.

13.Покоління рослин. Гаметофіт – статеве покоління, переважає у мохів. Спорофіт – нестатеве покоління, переважає у плаунів, хвощів, папоротей.

14.Тканини рослин. Їх 5. Основна (сюди ж входить і фотосинтезуюча), механічна (забезпечує міцність), провідна (транспорт речовин), твірна (ріст в довжину/товщину), покривна (вкриває листок/стовбур).

15.Тип Хордові. Їх теж 5. Клас Риби, Земноводні (Амфібії), Плазуни (Рептилії), Птахи, Ссавці. В загальному, для них характерний внутрішній скелет, нервова система трубчастого типу, замкнена кровоносна система.

16.Розвиток тварин. Повне перетворення: яйце-личинка-лялечка-доросла особина. Неповне перетворення: яйце-личинка-доросла особина.

17.Тканини людини. Їх 4. Епітеліальна (шкіра + вистілка внутрішніх органів), нервова, м’язова, сполучна (кров, лімфа, підшкірний жир, кістки, хрящі).

18.Кістки людини. Структурна функціональна одиниця кістки – остеон. Кістки ростуть у довжину за рахунок хрящової тканини, у товщину – за рахунок внутрішнього шару окістя. Зверніть увагу на те, які кістки належать до поясу верхніх кінцівок, вільної верхньої кінцівки, поясу нижніх кінцівок, нижньої вільної кінцівки.

19.Форменні елементи крові – еритроцити (червоні, двоввігнуті, без’ядерні, містять гемоглобін, функція – транспорт газів), лейкоцити (білі, руйнуються в місцях запалення, функція - захисна), тромбоцити (функція – зсідання крові).

20.Будова серця і кола кровообігу.

Мале коло кровообігу називається так, бо кров рухається від серця по меншому «маршруту», досягаючи всього лиш легень, а кров по великому колі кровообігу охоплює весь організм, крім легень. Обидва кола починаються шлуночками, а закінчуються протилежними передсердями. Наприклад, мале коло кровообігу починається правим шлуночком, а закінчується лівим передсердям, велике коло кровообігу починається лівим шлуночком, а закінчується правим передсердям.

21.Видільна система. Структурна функціональна одиниця нирки – нефрон. Є два етапи утворення сечі: І етап – фільтрація (відбувається у капсулі нефрону), утворюється первинна сеча об’ємом 100-180 л. ІІ етап – реабсорбція (відбувається у канальцях нефрону), утворюється вторинна сеча об’ємом 1-5-2 л.

22.Класифікація імунітету.

23.Екологічні фактори: біотичні – зв’язки між живими організмами (мутуалізм – вигідно обом; коменсалізм – вигідно одному, іншому нічого не дістається від цього; паразитизм – коли один завдає шкоду іншому), абіотичні – це нежива природа (освітленість, вологість, температура повітря), антропогенні – це діяльність людини.

24.Ланцюг живлення. Типовий ланцюг живлення починається з рослин (продуцентів), потім йдуть консументи І порядку (їдять продуцентів), консументи ІІ порядку (їдять консументів І порядку), редуценти (розкладають мертву речовину).

25.Морфологічні докази еволюції: гомологічні органи – мають загальне походження, будову, але виконують різні функції (плавець дельфіна, кінцівка собаки) , аналогічні органи – не мають загальне походження, будову, але виконують однакові функції (крило птаха, крило метелика), рудименти – органи, які виконували певну функцію у предків, але нині перебувають на стадії зникнення (апендикс, третя повіка), атавізми – органи, що існували у предках, але ще зрідка з’являються в деяких осіб (народження дитини з хвостом або сильно розвиненим волосяним покривом на тілі).

Зичу вам успіхів та високих результатів на ЗНО/НМТ!

Рейтинг:5 из 5

На основе отзывов 1 пользователей

Автор: Сергій Д.

Редакция не несет ответственности за наполнение блогов, они есть персональным мнением автора

Нужен репетитор?

Выбирай лучших преподавателей на сервисе Буки!

Другие статьи преподавателя

Регистрируйся как репетитор на BUKI!

Бесплатная регистрация за 10 минут

Занятия персонально или по Skype

Оплата напрямую от ученика

Также читайте раздел «Блоги репетиторов»:

Ведення логопедичного YouTube каналу з завданнями українською мовою

Ведення YouTube каналу з розвиваючими завданнями українською мовою може принести значні переваги для логопеда, особливо у взаємодії з батьками. Запрошую до перегляду розвивальних відео.

Автор: Марина К.

Онлайн заняття з використанням інтерактивних завдань, ігор та без них

Інтерактивні презентації та завдання відіграють ключову роль у сучасних методиках логопедії, особливо під час онлайн занять.

Автор: Марина К.

Коли очікувати перших результатів від логопедичних занять?

Ця стаття описує, коли можна очікувати перших результатів від логопедичних занять, наголошуючи на унікальності кожної дитини та впливі різних факторів на швидкість прогресу.

Автор: Марина К.

Показникові рівняння

Де можна зустріти, практичне застосування

Автор: Сергій Б.

Множина, її елементи

Різноманітні приклади

Автор: Сергій Б.

Куля та сфера

В чому різниця, приклади, застосування в житті

Автор: Сергій Б.

Другие новости:

;