Дієприслівниковий зворот і правильне його вживання

При підготовці до ЗНО з української мови варто звернути увагу на правильне вживання дієприслівникових зворотів. Це має значення і при написанні власного висловлювання і для виправлення граматичних помилок в тестовому завданні.

Почнемо з того, що таке дієприслівниковий зворот і як його розпізнати. Дієприслівник – особлива форма дієслова, незмінна, закінчується на суфікси –учи, - ючи, - ачи, -ячи, -ши, -вши.
Приклади: пишучи, читаючи, лежачи, сидячи.

Наступне: дієприслівник означає додаткову дію. В реченні з дієприслівниковим зворотом обов’язково повинен бути підмет – особа, яка виконує дії, - основну (присудок) і додаткову (дієприслівник чи дієприслівниковий зворот).
Приклад : Виглядаючи сина, мати раз по раз виходила на вулицю. Підмет – мати, присудок і основна дія – виходила, додаткова дія – дієприслівниковий зворот - виглядаючи сина.

До речі, все-таки вкажемо на різницю між дієприслівником та дієприслівниковим зворотом, хоча стаття адресована випускникам, а це матеріал за 7 клас. Дієприслівник із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот.
Приклад: одиничний дієприслівник – усміхаючись, додаємо залежне слово усміхаючись (як?) привітно, отримуємо дієприслівниковий зворот привітно усміхаючись. Введемо його в речення. Для цього потрібно додати особу, яка виконує основну і додаткову дії, та власне основну дію. Марійка зустріла гостя, привітно усміхаючись.

Дієприслівник та дієприслівниковий зворот в реченні виконують роль обставин способу дії та виділяються комами, незалежно від місця в реченні. Не виділяється одиничний дієприслівник, який стоїть одразу ж після присудка та дієприслівник в складі фразеологізму.
Приклади: 1) Співають ідучи дівчата; 2) Працює спустивши рукави.

В тестах до ЗНО є речення, в яких допущено помилки при вживанні дієприслівників. Як правило, це речення без підмета, або основна і додаткова не стосуються однієї особи. Виправити їх можна, замінивши недоречний зворот підрядним реченням чи узгодивши дії і особу.
Приклади: Відчинивши вікно, мені стало холодно. Немає підмета та основної дії-дієслова. Виправляємо, додавши одне і друге: Відчинивши вікно, я змерз.

Попрацюваваши на різних тренажерах, спорт стане ще більш корисним. Помилка : основна і додаткова дія не стосується одного підмета. Виправляємо, замінивши неправильно вжитий зворот підрядним реченням: Якщо працювати на різних тренажерах, це принесе більше користі. Забираємо недоречне в даному випадку слово спорт.
Ще приклад: Мандруючи горами, учнями було зібрано колекцію рослин. Помилка: в реченні немає підмета, воно безособове односкладне. Перефразовуємо думку так, щоб з’явився підмет та особове дієслово у ролі присудка та основної дії: Мандруючи горами, учні збирали колекцію рослин. Зверніть увагу: важливо, щоб вид (доконаний чи недоконаний) співпадали в особового дієслова-присудка та дієприслівника.

Автор: Світлана С.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора