What's the difference between BIG and LARGE, SMALL and LITTLE?

When we're talking about the size of something, large and big mean the same thing. However, large is the more formal of the two words. So if you're writing an academic paper or giving a presentation LARGE is the better choice. However, in daily conversation we usually use BIG

Яка різниця між BIG and LARGE, SMALL and LITTLE? (ВЕЛИКИЙ, МАЛЕНЬКИЙ)

Коли ми говоримо про розмір чогось, слова "large" і "big" означають одне й те саме. Однак "large" є більш формальним з цих двох слів. Тому, якщо ви пишете наукову роботу або робите презентацію, краще використовувати слово LARGE. Однак у повсякденному спілкуванні ми зазвичай використовуємо BIG.

When we have a quantity word such as number of, amount of, or percent of we usually use LARGE, we don't usually use BIG with these words. So you would say I gave him a LARGE amount of money, not I gave him a BIG amount of money.

Коли ми вживаємо кількісні слова, такі як кількість, сума або відсоток, ми зазвичай використовуємо LARGE, ми не використовуємо BIG з цими словами. Тому ви скажете: "Я дав йому LARGE суму грошей", а не "Я дав йому BIG суму грошей".

BIG can mean important, serious, or powerful. We don't usually use LARGE this way. Tomorrow is a big day for me. That means that tomorrow is an important day for me. This is a big problem. That means that this is a very serious problem. There's going to be a big storm next week. That means that there is going to be a very powerful storm.

BIG може означати важливий, серйозний або потужний. Зазвичай ми не використовуємо слово LARGE у такому значенні. Завтра у мене великий день. Це означає, що завтра для мене важливий день. Це велика проблема. Це означає, що це дуже серйозна проблема. Наступного тижня буде великий шторм. Це означає, що буде дуже потужний шторм.

Now let's look at SMALL and LITTLE. 

Talking about size they mean the same thing. The difference is just how we use them. Both words can be used before a noun. So you can say I have a small dog or I have a little dog. Both are correct and mean the same thing. However, when we put the adjective after the noun, we almost always use small, not little. So we would usually say My dog is SMALL, not My dog is LITTLE

Тепер давайте розглянемо слова SMALL and LITTLE. (МАЛЕНЬКИЙ)

Говорячи про розмір, вони означають одне й те саме. Різниця лише в тому, як ми їх використовуємо. Обидва слова можна вживати перед іменником. Тому ви можете сказати "у мене є SMALL собака" або "у мене є LITTLE собака". Обидва варіанти правильні і означають те саме. Однак, коли ми ставимо прикметник після іменника, ми майже завжди використовуємо small, а не little. Тому ми зазвичай говоримо Моя собака SMALL, а не Моя собака LITTLE.

When we modify the adjective with an adverb such as quite, somewhat, or very, we almost always use SMALL. We rarely put those words before little. When comparing things we use smaller and the smallest. Littler and the littlest are real words but we rarely use them. So we would say My house is smaller than yours not My house is littler than yours. 

Коли ми змінюємо прикметник за допомогою прислівників, таких як quite, somewhat або very, ми майже завжди використовуємо SMALL. Ми рідко ставимо ці слова перед little. Порівнюючи речі, ми використовуємо smaller і smallest. Littler і littlest - це справжні слова, але ми рідко їх вживаємо. Тому ми говоримо "Мій будинок smaller за твій", а не " Мій будинок littler за твій".

When talking about quantities, we almost always use LITTLE, not SMALL. I have little money - it's correct. I have small  money - it's not correct. 

Коли ми говоримо про кількість, ми майже завжди використовуємо LITTLE, а не SMALL. У мене little грошей - це правильно. У мене small грошей - неправильно.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Світлана Д.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Секретні методи вивчення іноземної мови

У цій статті ми розглянемо три секретних методи, які можуть допомогти вам засвоїти нову мову швидше та ефективніше. Стаття вміщує посилання на платформи та вебсайти, які вам допоможуть в цьому.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Інші новини:

;