Як вивчити фізику?

16.03.2018

Як вивчити фізику?
Шкільна освіта

Зміст

1. Навіщо вчити фізику?

1.1. Які бувають розділи фізики?

2. Чому фізика важко дається до вивчення?

2.1. Популярні помилки при підготовці до ЗНО з фізики

3. Так як вчити фізику ефективно?

3.1. Як зрозуміти фізику і її формули?

3.2. Як вирішувати завдання з фізики?

3.3. Як запам'ятати формули з фізики?

3.4. Поради, як підготуватися до ЗНО з фізики

4. Як знайти хорошого репетитора з фізики?

5. Чи потрібна фізика після школи?

5.1. Фізика як джерело знань

5.2. Фізика в технологічному прогресі

5.3. Фізика і філософія пізнання світу

6. Так в чому ж секрет вивчення фізики?

  

Фізику можна назвати основною наукою про вивчення природи. Всі закономірності її існування вивчає дана галузь знань. При всій її складності, знайти спосіб як легко вивчити фізику, не складає труднощів.

Головне - грамотно підійти до навчального процесу.

 Фізичний клас

Навіщо вчити фізику?

Після того, як тільки починаєш вивчати фізику, не завжди розумієш, навіщо вона може згодитися. Справа не тільки в тому, що набуті знання можуть знадобитися з професійної точки зору.

Фізика як наука, дає багато чого:

• формування абсолютної спостережливості;

• вміння бачити зв'язок, його збереження в явищах. (Якщо зарядити гармату, і підпалити гніт - вона вистрілить);

• правильно спрямоване мислення, часом нестандартне;

• вивчення фізики допомагає пізнати навколишній світ в повній мірі і дізнатися, що криється за самими буденними речами;

• хороші пізнання стануть основою для успішної кар'єри за кордоном.

При вивченні дисципліни вона може сприйматися як дуже важка і заплутана. Якщо ж вивчати науку як систему, постійно практикуватися і знайти хорошого викладача, вона стане простою, навіть цікавою.

 

Репетитор по фізиці.

Повернутись до початку статті

 

Які бувають розділи фізики?

«Фізика» в перекладі з давньогрецької означає «природа». Дана наука намагається охопити в своїх теоретичних викладках і практичних висновках всі форми і способи існування матерії і поля. Основи фізики вивчаються в двох різних розділах: мікро- і макрофізики.

Мікрофізика основним предметом вивчення має ті об'єкти, які неможливо побачити неозброєним оком (молекули, атоми, електрони, інші елементарні частинки).

Макрофізика вивчає як об'єкти звичних для нас розмірів (наприклад, рух м'яча), так і більшої маси (планети).

До складу макроскопічної фізики входить механіка - вивчає рух тіл і взаємодію між ними, швидкість, пересування, відстань (буває класичною, релятивістською, квантовою).

Траєкторія та переміщення

Далі йдуть термодинаміка (вивчення теплоти), оптика (світло), електродинаміка (електромагнітне поле, космічне випромінювання, зв'язок між електричними і магнітними явищами).

Мікроскопічна включає в себе розділи квантової, ядерної, фізики елементів, їх властивості.

Шкільний курс фізики формується в такому ж порядку. Це пояснюється тим, що набагато легше учні сприймають те, з чим знайомі з дитинства. Тому вивчення абстрактних фізичних категорій мікрофізики дається важче, ніж класична механіка.

 

Репетитор по фізиці онлайн

Повернутись до початку статті

 

Чому фізика важко дається до вивчення?

Перше ознайомлення з фізичними законами відбувається в школі, починаючи з 6-го або 7-го класів. Спочатку відбувається плавний перехід від природознавства до більш конкретних прикладів з життя. Вивчаються швидкість, шлях, маса тіла.

Вивчення фізики з нуля не завжди може бути ефективним. Причин цьому може бути декілька:

• відсутність необхідного обладнання для наочної демонстрації фізичних законів. Навіть найпростіші з них важко пояснити, оперуючи лише абстрактними поняттями «контур», «кінетична енергія», «потенційна енергія», «атом», «струм», «збереження енергії», «газова постійна», «хвиля». Лише абстрактний виклад в підручнику теми не замінить фізичного експерименту;

• вчителі не завжди зацікавлюють дітей дізнатися, що вивчає фізика. Навчальний процес зводиться до запам'ятовування визначень, заучування законів і сухої теорії;

• складні теми подаються суто в рамках навчальної програми, тільки впродовж тієї кількості годин, що було відведено. Цікаві приклади і парадокси залишаються осторонь.

Уроки фізики

Саме «відірваність» навчального процесу і поверховість вивчення дисципліни від реальних прикладів призводить до важкості вивчення фізики в школі і збереження знань.

 

Повернутись до початку статті

 

Популярні помилки при підготовці до ЗНО з фізики

Готуючись до ЗНО багато учнів допускають ті помилки, які можна охрестити типовими:

• практичні завдання і задачі вирішуються навмання, при цьому всі необхідні для вирішення формули по фізиці не були вивчені;

• нові формули і закони вивчаються напам'ять, при цьому не повторюються найнеобхідніші, базові;

• миттєве рішення практично завжди здається завжди правильним через простоту;

• готуючись до ЗНО з фізики, можна забути про те, що основна мова фізики - це математика. Необхідно повторити абсолютні і відносні величини, основні теореми (квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів);

• більш важкі теми (квантова фізика, теорія відносності, термодинаміка) залишаються осторонь;

• перед тим, як вирішити задачу з фізики, не допускається навіть думки, що вона може бути комбінованою: щоб знайти відповідь, необхідно поєднувати кілька розділів науки, згадати одиниці вимірювань величин;

• заняття з підготовки проводяться нерегулярно, і часто про них згадують лише за кілька місяців до ЗНО.

Щоб уникнути таких помилок, додатково необхідно вирішувати завдання більш високого рівня, вони допоможуть сформувати властивості швидкого і правильного рішення.

 

Повернутись до початку статті

 

Так як вчити фізику ефективно?

Розгляд фізичних явищ

Вивчення фізики може знадобитися в багатьох випадках: вступ до спеціалізованого вузу, здача іспиту, написання контрольної роботи, або просто для себе. З чого почати вивчення фізики - це є головним питанням, і відповідь на нього: оформити для себе план навчання. Це ефективно у всіх перерахованих випадках.

В цей план входить не тільки графік занять, але принцип їх засвоєння:

• при розгляді нової теми необхідно виписати всі визначення, величини, формули, одиниці виміру;

• розбираючи фізичний закон і його математичну інтерпретацію, з'ясувати, які величини в ньому взаємопов'язані;

• тренуючись у розв'язуванні нових завдань, для повторення вирішити кілька з минулих тем. Пробувати придумувати завдання самостійно;

• не працювати на швидкість - все робити поступово. Обсяг матеріалу необхідно дозувати;

    • вирішувати завдання, не вдаватися до проміжних розрахунків. Кінцева формула повинна містити лише величини, які дані в умові.

 

Повернутись до початку статті

 

Як зрозуміти фізику і її формули?

Спочатку фізика була невіддільна від природи. Перші спостереження велися завдяки тим предметам і явищам, які щодня оточували людини. Основні закони фізики формувалися на основі досвіду, який поступово накопичувався, рухаючись від контуру до центру. Лише з часом досвід оформлявся спочатку в розрізнені закони, а потім - в теорію.

Фізичні формули

Зрозуміла фізика становила основу для більш складних гіпотетичних побудов, які привели до сучасного розуміння світу.

Щоб зрозуміти фізику як науку і формули, які описують взаємозв'язки явищ, необхідно просто вийти на вулицю або поглянути в вікно. Всі теоретичні викладки, почуті на лекції, знаходяться на кожному миттєвому кроці.

Падіння каміння - це перетворення потенційної енергії в кінетичну, подолання відстані до землі. Натяг віконної фіранки - результат переміщення повітряних мас під дією різного тиску в різних точках. Газовий вихлоп автомобіля - дія тиску. А ось якщо вставити пальці в розетку - це електричний струм.

Цей предмет є не просто надрукованим параграфом в підручнику, або абстрактним завданням. Всі отримані знання необхідно проектувати на навколишній світ, і дізнаватися про нього пропорційно наявним.

 

Репетитор по фізиці Київ

Повернутись до початку статті

 

Як вирішувати завдання з фізики?

Розв’зування задач з фізики передбачає собою певний алгоритм:

• уважно прочитати умову завдання, з'ясувати, які розділи фізики в ньому задіяні;

• грамотно скласти умову, привести все одиниці виміру величин в систему СІ: кілометри - в метри, грами - в кілограми;

• мати під рукою список відомих формул. Вибрати з них ті, які можуть стати в нагоді;

• користуватися таблицями констант (швидкість світла, густина речовин, постійна газу, довжина хвилі, об'єм 1 моля ідеального газу);

• згадати закони, що описують взаємодію запропонованих величин (вони можуть бути як з початкових розділів науки, так з квантової фізики);

• використовуючи формули, скомбінувати їх для знаходження кінцевої відповіді;

• провести розрахунки і вивести одиницю виміру необхідної величини.

Карикатура на видатних фізиків

Якщо виникають труднощі, дієвим способом буде уявити умову в реальному житті. Звичайна життєва логіка підкаже, яку відповідь виявиться абсолютною і правильною, а які варіанти варто відкинути.

 

Повернутись до початку статті

 

Як запам'ятати формули з фізики?

На іспитах і контрольних роботах списком необхідних формул забороняється користуватися. Тому корисним буде використовувати мнемонічні правила для запам'ятовування співвідношень і законів - ось як швидко вивчити фізику.

 

Формули запам'ятовуються, якщо зв'язати в звукову асоціацію або звукоряд:

Закон Архімеда для рідини: F = pgV: РоЖа - Во!

Закон Ампера F = Bilsina: Ампер з силою бив синус альфа.

Потенційна енергія: E = mgh: МиЖе - Шшш!

Рух зарядженої частинки в однорідному електричному полі: p = qBR, імпульс частинки (p) - імпульс кобри (q, B, R).

Рівняння ідеального газу: pV = (m / M) RT. Поворот від Мадрида на Москву: pV - пово-, RT - рот, m / M - від Мадрида на Москву (R - константа, універсальний коефіцієнт).

Перший закон Ньютона: якщо не штовхнеш - не полетить;

Другий закон Ньютона (для прискорення): як штовхнеш - так і полетить;

Третій закон Ньютона: як штовхнеш - так і отримаєш.

 

Фізичні закони набагато легше запам'ятовуються в формі віршиків:

Закон Ома для ділянки кола:

Хто не знає закон Ома?

З ним, звичайно, всі знайомі.

Швидко схему повтори.

U дорівнює RI.

Визначення поняття «важіль»:

Якщо будь-який тверде тіло навколо нерухомої опори обертається,

Ти знай - воно важелем називається.

 

Повернутись до початку статті

 

Поради, як підготуватися до ЗНО з фізики

ЗНО з фізики

До підготовки до ЗНО з фізики необхідно підійти з усією серйозністю:

1. Розробити план навчання, і чітко слідувати йому.

2. Займатися регулярно, близько трьох разів на тиждень по півтори-дві години, без напруги.

3. Знайти список тем, рекомендованих для підготовки до ЗНО.

4. Всі формули і закони, одиниці виміру (напр., 1 кілометр = 1000 метрів) виписувати в окремий зошит.

5. Вирішувати завдання на кожну з тем і різних рівнів складності, а також завдання на поєднання різних розділів науки (наприклад, енергії і руху, теплоти і електричного поля, термодинаміки, теорії відносності).

6. За кілька місяців до ЗНО проходити приклади попередніх років, вирішуючи їх за один присід.

7. Якщо виникнуть питання - звернутися за допомогою або консультацією до професійного викладача.

 

Ефективними для підготовки теоретичними і практичними посібниками з фізики є:

• Яворський Б. М., Детлаф А. А. Фізика для школярів старших класів і вступників до ВНЗ. М. Дрофа. 2003.

• Савченко Н. Е. Завдання з фізики з аналізом їх вирішення. М .: Просвещение, 2000..

• Коршак Є. В., О.І. Ляшенко О. І. Фізика. К .: Перун, 2011 року.

 

Повернутись до початку статті

 

Як знайти хорошого репетитора з фізики?

Вивчення фізики передбачає собою формування цілісної теоретичної бази знань, оволодіння практичними навичками, умінням вирішувати завдання. Робити це самостійно досить важко, оскільки не завжди вдається побудувати ефективний графік занять. Відсутність контролю зі сторони теж може відігравати негативну роль. У цьому випадку варто звернутися до репетитора, який підкаже як швидко вивчити фізику.

Репетитор з фізики

Приватний викладач усуне «білі плями» в знаннях учня, допоможе зв'язати знання в систему, внесе в заняття елемент дисципліни. Завдяки можливості займатися один-на-один з учнем, всі зусилля педагога будуть спрямовані на підвищення і збереження знань конкретного дитини або дорослого.

Для зручності учня, можна буде вибрати різні формати занять, один з яких є підходящим. Ними можуть бути фізика (онлайн-уроки), вдома у репетитора, або учня. Оптимальний формат проведення занять допоможе швидше впоратися з поставленим завданням. Звичайно, вчитель не скаже, як вивчити фізику за 5 хвилин, але допоможе освоїти її добре.

Репетитора варто підбирати, звернувши увагу на відгуки попередніх учнів і те, якою освітою і досвідом роботи він володіє. Не останню роль відіграє відсутність напруги на заняттях.

 

Повернутись до початку статті

 

Чи потрібна фізика після школи?

Безліч учнів вважають, що фізика в майбутньому не знадобиться. Абстрактні теорії ніколи не будуть згадані в майбутньому житті. Насправді, це не так.

Основні закони фізики оточують нас кожен день. Всі електроприлади, цифрові пристрої, транспорт, використання газу і нафти, властивостей рідин і кристалів, атомне джерело енергії - було сформовано і винайдено на основі механічних відкриттів. Технологічний прогрес використовує напрацювання цієї науки за попередні роки, а поточні нововведення формують базу для майбутнього технологічного прориву.

Розвиток людства базується на використанні внутрішніх законів природи - того середовища, в якому існує людина з самого початку і її потенціалу. При цьому, не ставлячи собі питання «як вивчити фізику з нуля», вченими були сформовані передумови для подальшого розвитку.

Фізичний експеримент

Пізнаючи природу навколо себе, дізнаючись про неї все більше, формуються нові галузі знань. Це і є «двигун прогресу» планети - як фізичний, так і хімічний.

 

Повернутись до початку статті

 

Фізика як джерело знань

Дисципліна, яка зараз носить назву «фізика», починалася зі звичайного спостереження за природою. Спочатку це були записи про те, як поводять себе навколишні предмети, які явища і як впливали на речовини, і що в загальному відбувалося навколо.

Поступово були помічені певні внутрішні закономірності в «поведінці» природи, сформувалися ланцюжки пов'язаних явищ. На їх основі були розроблені перші фізичні теорії, які були пропорційними досвіду. Сьогодні космічне випромінювання є вже добре вивченим явищем, раніше було загадковим.

Сьогодні завдяки новим досягненням науки можна не тільки пояснювати банальні фізичні явища (вода стає льодом через формування кристалічної решітки при низьких температурах). Можна пояснити, використовуючи закони оптики, чому колір неба блакитний, чому людина відчуває навіть незначний перепад тиску, і чому маса тіла не змінюється при зміні агрегатного стану.

 

Повернутись до початку статті

 

Фізика в технологічному прогресі

Фізичні знання широко використовуються під час здійснення нових відкриттів, без яких неможливо уявити життя людини:

1903 й рік - літак, винахід братів Райт;

1907-08-й - телебачення (Дикман, Берда);

1908 й - запуск першого серійного механічного автомобіля (Генрі Форд);

1970-ті - мобільний телефон (Мартін Купер);

1946 й - комп'ютер (Джон Моклі);

1956 й - відеомагнітофон (Олексій Понятов);

1957 й - запуск першого штучного супутника Землі;

1961-й - вихід людини в космос;

1969-й - висадка людини на Місяць;

1912 й - парашут (Беррі).

Історія розвитку всесвіту

Такий невеликий перелік обраний не випадково. Зараз стає зрозумілим, що з часом всі ті винаходи і досягнення, в ньому містяться, зазнали значних змін. Але принцип роботи заснований на основних і ще не відкритих фізичних законах.

 

Повернутись до початку статті

 

Фізика і філософія пізнання світу

Завдяки знанням, отриманим при вивченні цієї дисципліни, можна створювати інше уявлення про оточуючі речі. Спочатку між об'єктами може не існувати очевидних взаємозв'язків. Поступово все те, що здавалося незалежним один від одного, отримує роль «двигуна» пізнання.

Це впливає і на світогляд людини, яка цими знаннями володіє, і на можливість впливати на навколишнє середовище. Те, що раніше здавалося незрозумілим і непізнаваним, стає очевидним потенціалом розвитку. Приклад - відкриття струму, без якого сьогодні важко уявити людство.

Філософія пізнання світу за допомогою фізики дозволяє як пояснити існуючі феномени, так і припустити існування інших, ще не пояснених. Такий тип пізнання дозволяє розширити межі мислення, винайти нові інструменти для досліджень.

Філософія та фізика

Повернутись до початку статті

 

Так в чому ж секрет вивчення фізики?

Будучи наукою багатогранною, фізика вимагає уважного і комплексного вивчення. Але просто сидіти над підручниками, день за днем вирішувати завдання - це не може бути запорукою успіху або секретом вивчення фізики.

Важливою складовою є вчитель, який не тільки сухою мовою пояснить основні закони фізики або покаже, як правильно вирішувати задачі. Він повинен дати імпульс учневі, зарядити, щоб той сам хотів вчитися далі.

Друга частина такого процесу навчання - самостійний творчий підхід: створювати, вигадувати, пробувати. Так і формується коефіцієнт корисної дії знання.

В результаті ця наука стане не просто мертвими знаками на листку паперу. Вона перетвориться в щоденного помічника в пізнанні навколишнього світу.

 

Повернутись до початку статті

 

Вам може бути цікаво:

https://buki.com.ua/materials/fizyka/

https://buki.com.ua/news/fizyka-v-budennykh-rechakh/

https://buki.com.ua/videos/fizyka/

Автор:

Оцініть новину