Цифрові технології в житті учня початкової школи

Цифрові технології в житті учня початкової школи

 

З невпинним розвитком та діджиталізацією сучасного світу цифрові технології впевнено займають все більше місця у повсякденні кожної людини. Вийнятком не стала й сфера освіти та зокрема учні початкової школи. Освітній простір наповнюється сучасними технологіями, які мають численний ряд переваг, розкривають нові можливості перед учасниками освітнього процесу, осучаснюють навчання. 

Розгляньмо цю модернізацію з точки зору учня початкової школи. Беручи за приклад рівень повноцінного забезпечення навчального закладу необхідними цифровими технологіями, ми бачимо, що здобувача освіти оточують прилади, що дозволяють підвищити ефективність навчального процесу. Наприклад, використання вчителем смарт-дошки задля забезпечення наочного супроводу уроку, впровадження інтерактивних видів діяльності. Вчитель має здатність швидко змінювати та органічно чергувати види роботи, завдяки цьому реалізується можливість опрацювати інформацію у різних формах, глибше засвоїти її.

Говорячи про швидкий, динамічний урок, мені одразу пригадується 4 клас звичайної школи де я проходила практику. Уроки були досить в‘ялими, малозмістовними. Значну частину уроку учні витирали дошку від щойно написаних задач та прикладів, а щоразу коли дошка ставала чистою, вчителька протяжно зітхала та говорила: «Так, переходимо до наступного завдання». Певна, що тут би не завадив помах чарівної цифрової палчки.

Другий аспект коли технології входять у життя учня початкової школи – використання смартфонів на уроці в навчальних цілях. Безумовно, що не варто було б впроваджувати це в кожен урок у великій кількості, проте значно зросла б якість уроків, коли учні самостійно, швидко та оперативно можуть відшукати певну інформацію в пошуковій системі, власноруч знайти приклад пейзажу чи натюрморту, що надихне їх на створення власної картини, зрозуміти значення слова щебінь, яке, спантеличуючи, спливло в математичній задачі. Суттєвим недоліком я вважаю те, що учні (та й не тільки вони) запам‘ятовують ЯК і ДЕ знайти інформацію, а не власне шукані відомості. Проте, при майстерному керівництву вчителя, учні зможуть легко оволодівати інформацією, закріплювати її та використовувати у майбутньому.

На якісно новий рівень вийшли уроки інформатики з часом коли технології стали більш доступними у використанні. Сучасне оснащення шкіл необхідною технікою відкриває перед вчителем широкі можливості для розвитку в учнів інформаційно-цифрової компетентності, набуття ними навичок існування в інформаційному середовищі.

Безумовно, співпраця учня початкової школи з цифровими технологіями не обмежується уроками інформатики та переглядом навчальних презентацій. Більшість учнів мають власні смартфони, персональні комп‘ютери вдома та знайомі з великою кількістю розумної техніки. Така забезпеченість відкриває нові можливості як мінімум в плані виконання домашнього завдання, коли вчитель дає завдання дослідницького характеру. Саме на перших етапах, коли в учнів початкової школи налагоджується контакт з цифровим світом, вчителеві та батькам, як учасникам освітнього процесу, слід приділити цьому значну увагу, щоб сформувати у дитини поняття про цифрові технології не тільки як можливість подивитися в Ютубі Містера Макса чи лестплеї майнкрафту, а як відкритий цифровий всесвіт, що може поміститися в долонях, як невичерпний ресурс для власного розвитку та пізнання цього безмежного світу. 

Зараз, коли я можу проспостерігати у знайомих дітей тенденцію цифрових технологій, я розумію, як багато було впущено їх батьками. Хоча впущено навіть не було, тому що, наприклад, планшет виконує ту функцію, задля якої його купували батьки – займає дитину. Як результат – дитина з легкістю може знайти новий огляд на ляльку LOL за допомогою голосового вводу, але не може чітко сформулювати свою думку, самостійно подбати про себе в побутовому плані, має низький рівень емоційного інтелекту.

Висновок з цього можна зробити такий: цифрові технології – чудовий ресурс для розвитку та пізнання всього довкола. Але він потребує великої відповідальності зі сторони дорослих та наставників, коли з’являється у житті учня початкової школи. Наше завдання – пристосувати дітей до розумного користування технологіями, сформувати у них інформаційно-цифрову компетентність, для того щоб вони, купуючи планшет своїм дітям, давали їм можливість до розвитку та відкривали нові двері, а не намагалися таким чином звільнити собі годинку-другу від дитини.

Автор: Руслана Д.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Останні блоги

Раніше дітей вчили зубною щіткою чистити зуби, а тепер - малювати. Нащо потрібно і що може з цього вийти? Відповідаю на питання.

Автор: Анжеліка Г.

Тут мы поговорим о наболевшем и о том, как это наболевшее «вылечить». В изучении языка любого есть один камень преткновения – это правила!

Автор: Вікторія К.

У статті йдеться про 10 найпоширеніших дієслів, після яких вживаємо герундій в англійській мові. Стаття може бути корисна для всіх, хто вивчає граматику англійської мови

Автор: Маркіян Т.

Хочете отримати одновлену підбірку цікавих (справді цікавих!) і сучасних ресурсів для вивчення англійської? Тоді вам саме до нас. Англомовні YouTube канали, Instagram профілі, сайти, щирі рекомендації. Я чекаю на Вас.

Автор: Яна Д.

О том, что является важнейшим условием эффективного и безопасного тренинга.

Автор: Олександра П.