Минулий час в англійській мові. Приклади речень в Past Simple

15.10.2020

Минулий час в англійській мові. Приклади речень в Past Simple

Час означає дію, яка відбулася або відбувалася (доконаний/недоконаний вид) у минулому. Ця часова форма також використовується для позначення стану, послідовності дій або неодноразово повторюваних звичок у минулому. Ось приклади речень англійською:

 • We were in London in 2017 (Ми були в Лондоні у 2017 році).
 • The museum had a great collection of paintings (Музей мав величезну колекцію картин).
 • Samanta received this present two days ago (Саманта одержала цей подарунок два дні тому). 
 • He finished his work in the garden and washed his hands (Він закінчив роботу в саду і вимив руки).
 • My child watched cartoons every weekends (Моя дитина дивилася мультики щовихідних). 

Розпізнати минулий час легко за допомогою не лише відповідних форм дієслова, а й часових слів-маркерів:

 • yesterday (вчора),
 • last summer, month,
 • year… (минулого літа, місяця, року …),
 • two years, five days … ago
 • (два роки, п’ять днів… тому),
 • in 2019… (у 2019… році),
 • How long ago…? (Як давно…?). 

Past Simple для передачі минулих звичок

Повторювані дії у минулому, які не продовжуються сьогодні, можна передавати за допомогою виразів «used to» або «would». Після них вживається неозначена форма дієслова. Зазначені конструкції означають, що дія відбувалася багато разів у невизначений час. При перекладі цих дієслівних виразів додаємо обставини часу «раніше», «колись давно». Але з «used to» та «would» не поєднуються слова-маркери минулого часу «yesterday», «last », «ago».

 • I used to travel a lot when I was young (Я багато подорожував, коли був молодим). Але: I travelled a lot last summer (Я багато подорожував минулого літа).
 • Helen used to eat meat, but now she is a vegetarian (Раніше Хелен їла м’ясо, але зараз вона вегетаріанка).
 • I would sit and watch the sunset in the evenings (Колись вечорами я сиділа і спостерігала за заходом сонця).
 • When I felt alone in long winter evenings, I would play the piano and sing (Коли я почувалася самотньою довгими зимовими вечорами, я грала на роялі і співала).

«Would», на відміну від «used to», більш формальне і використовується виключно для повторюваних дій. А от «used to» може також позначати стани або характерні людські риси. Наприклад:

 • Cristofer used to like seafood (Раніше Крістофер любив морепродукти).
 • There used to be a deep pond behind the pinewood (За сосновим лісом раніше був глибокий став). 

Схема побудови розповідного речення у Past Simple. Правильні та неправильні дієслова

Перш ніж перекладати речення, потрібно з’ясувати, з яким дієсловом маємо справу. До речі, поділ дієслів на правильні і неправильні притаманний лише для розповідних речень. Якщо дієслово нам невідоме, варто пошукати його у таблиці неправильних дієслів (іrregular verbs), друга колонка зліва. Або ж звернутися до електронного словника. Сучасні онлайн словники подають одразу всі форми неправильних дієслів. Усього в англійській мові виділяють близько 470 іrregular verbs, але чимало з них вже застаріли і вийшли з активного вжитку. 

Якщо дієслова немає в таблиці, значить – воно правильне. До правильних дієслів додаємо закінчення -ed: to work-worked, to clean-cleaned, to stay-stayed. Тож схема розповідного речення виглядає так:

Підмет + присудок (дієслово-ed або ІІ форма неправильного дієслова) + другорядні члени речення.

 • They forgot to leave a note (Вони забули залишити записку).
 • We discussed all questions yesterday (Ми обговорили всі питання вчора).

Правила додавання закінчення -ed. Чергування та подвоєння звуків

 • Якщо дієслово закінчується на або -ее, додаємо лише літеру d

arrive – arrived, underline – underlined, agree – agreed.

 • Якщо дієслово має закінчення –у, перед яким стоїть приголосна, то літера –у чергується з –і. Коли ж перед –у знаходиться голосна, жодних змін не відбувається:

try – tried, accompany – accompanied, marry – married, stay – stayed, enjoy → enjoyed

 • Якщо дієслово закінчується на –ic, то при додаванні –ed, буквосполучення –ic чергується з –ick

panic – panicked, picnic – picnicked

 • Коли дієслово закінчується на приголосну, перед якою стоїть коротка наголошена голосна, спостерігаємо подвоєння кінцевої приголосної букви. Винятком є літери –x та –w. Наприклад: omit – omitted, stop – stopped, occur – occurred, але cook – cooked, open – opened, mix – mixed
 • У британському варіанті англійської мови кінцева приголосна –l завжди подвоюється. В американському варіанті – лише коли на попередню коротку голосну падає наголос:

travel – travelled, cancel – cancelled, rebel – rebelled

Заперечні речення у минулому часі. Допоміжні дієслова

Аби передавати заперечення у Past Simple, використовуємо допоміжні дієслова і частку not. Виділяють 3 допоміжні дієслова: 

 • did (2-га форма дієслова to do)
 • was (був, була, було; аналог is в Present Simple)
 • were (були; аналог are в Present Simple)

Дієслово was вживається з особами I, he, she, it. Дієслово were – з особами you, we, they. 

Форми вираження «не» did not, was not, were not мають скорочені варіанти didn’t, wasn’t, weren’t.

У реченні лише одне дієслово може мати граматичну категорію Past Simple. Такі особливості має минулий час. Граматика англійської мови подає важливе правило: після «did» основне значуще дієслово вживається у початковій формі.

Ось схеми заперечного речення:

 1. Підмет + didn’t + присудок (дієслово в початковій формі) + другорядні члени речення.
 2. Підмет + wasn’t/weren’t + другорядні члени речення.

Приклади заперечних речень в past simple:

 • They didn’t pay the driver (Вони не заплатили водієві).
 • She didn’t use to eat porridge in the mornings (Раніше вона не їла вівсянку вранці).
 • I wasn’t at home yesterday (Мене не було вдома вчора).
 • Our guests weren’t surprised (Наші гості не були здивовані).

Як ставити запитання в Past Simple? Який порядок слів у реченні?

У питальному реченні використовуються допоміжні дієслова, а також особливий, «питальний» порядок слів: спочатку ставиться допоміжне дієслово, потім – підмет, потім – основне дієслово. Варто пам’ятати, що основне дієслово залишається у початковій формі.

Ознайомимося з детальними схемами запитань:

 • Питальне слово (якщо є) + did + підмет + присудок у початковій формі + другорядні члени речення?
 • Питальне слово (якщо є) + was/were +підмет + другорядні члени речення?

Приклади:

 • Did you suggest such an interesting trip? (Ви запропонували таку цікаву подорож?)
 • Why didn’t he tell about this? (Чому він не розповів про це?)
 • Were children at the playground an hour ago? (Діти були на майданчику годину тому?)
 • Where was your purse? (Де був твій гаманець?)

Особливі випадки використання форми Past Simple

Форма простого минулого часу вживається в умовних реченнях другого типу (Second Conditional) для вираження нереальної умови. Підрядні речення з цією умовою мають значення теперішнього або майбутнього часу. Зокрема, Past Simple слід вживати після сполучників та виразів:

 • if у значенні «якби».

If I were in your shoes, I would make a right decision (Якби я була на твоєму місці, я б прийняла правильне рішення). Дієслово «were» у цьому випадку використовується для всіх осіб однини і множини.

 • I wish – «шкода», «як хотілося б».

I wish I lived somewhere at the seaside (Шкода, що я не живу десь на березі моря. Або: Як хотілося б жити десь на березі моря).

 • It is time/ It is high time – «вже час», «давно пора».

It is high time you packed all the things. The plane leaves in three hours (Вже пора тобі зібрати усі речі. Літак відлітає через три години). 

Сподобалась стаття? Оцініть

4.13

На основі відгуків 47 користувачів

Схожі статті

BUKI

Платформа, що об’єднує репетиторів та учнів

Створити профіль репетитора

Експертні статті від репетиторів