Помилки в українській мові, які можуть все зіпсувати на ЗНО

09.04.2021

Статті автора: 65

Помилки в українській мові, які можуть все зіпсувати на ЗНО

ЗНО з української мови перевіряє рівень володіння нормами української літературної мови. Відповідно до порушення тієї чи іншої мовної норми і виділяють певні типи помилок. На загал помилки в українській мові поділяють на 3 великі групи:

 • граматичні (морфологічні, морфемні, словотвірні, орфографічні, синтаксичні)
 • лексичні
 • стилістичні

Завдання на виправлення або знаходження мовних помилок розміщені у тестовій частині і викликають в учасників оцінювання найбільше труднощів. До того ж ці помилки можуть суттєво знизити загальний бал за твір, а максимальна оцінка за це завдання – 20 балів. 

Наш досвідчений репетитор з української мови та літератури Марія Реутова розповіла про типові помилки, яких часто припускаються учні під час виконання тестових завдань та написання власного висловлювання. 

зно з української мови

Помилки з морфології:

 1. Дієвідміни дієслів, визначення дієвідмін за інфінітивом (боряться замість борються, колять замість колють, сиплять замість сиплють);
 2. Правопис прислівників (надобраніч замість на добраніч, доречі замість до речі, нагора замість на-гора, по троє, на троє, по-третє);
 3. Відмінювання числівників (двохста замість двохсот, п’ятьохсот замість п’ятисот, на п’ятисот замість на п’ятистах);
 4. Розмежування родів іменників (далекий путь замість далека путь, зла собака замість злий собака, біла тюль замість білий тюль, сильний мігрень (за аналогією до сильний біль/нежить) замість сильна мігрень);
 5. Розмежування розрядів займенників («його телефон» визначають як присвійний, не враховують, що у Н.в. «його-він», і це особовий займенник)

Помилки з орфографії: 

Правопис слів іншомовного походження (гравюра, пюпітр, фюзеляж, інтермецо, Геннадій, кювет, кон’юнктивіт, кон’юнктура, ад’ютант, нюанс)

Помилки з синтаксису:

 1. Неправильне вживання дієприслівникових зворотів під час написання твору. Не варто викидати з голови реальність, мріючи про свої майбутні досягнення.
 2. Неправильна побудова речень з дієприкметниковим зворотом. Вражений хлопець словами вчителя, захопився історією своєї країни.
 3. Розділові знаки у складносурядному реченні. Де-не-де біля вирв синіє безводний полин, або кущиться пахучий чебрець.Абітурієнти ставлять кому між граматичними частинами, не враховують спільну обставину на початку речення.
 4. Неправильне узгодження підмета з присудком у роді та числі. Більшість студентів вирушили. Ви правильно говорила про це у своєму виступі. 
 5. Відрив підрядного означального речення від пояснюваного слова. Я порадив колегам бути уважнішими під час обробки дерев’яних виробів, що працюють у другу зміну.

помилки в зно з української мови

Помилки з лексикології та стилістики:

У тестовій частині ЗНО включені завдання на знаходження лексичної помилки. У лексикології визначені норми використання слів залежно від контексту та мовної ситуації. До порушення лексичних норм належить: вживання слів у невластивому для них значенні, порушення сполучуваності слів, пропуск слова, повтори, стилістично невиправдане вживання слів, використання русизмів. 

Ось перелік найпоширеніших лексичних помилок та їх виправлення: 

 • відкрити вікно – відчинити вікно
 • відкрити підручник – розгорнути підручник
 • вірна відповідь – правильна відповідь
 • закрити очі – заплющити очі
 • зазначити адрес – зазначити адресу
 • згідно закону – згідно із законом
 • здавати іспит – складати іспит
 • вибачте мене – вибачте мені
 • заказати товар – замовити товар
 • їх будинок – їхній будинок
 • на протязі місяця – протягом місяця
 • на рахунок цього – щодо цього
 • пам’ятник І. Франка – пам’ятник І. Франкові
 • приймати участь – брати участь
 • прийняти міри – вжити заходів
 • по крайній мірі – принаймні
 • виключення – виняток
 • подорожувати по європейським країнам – подорожувати європейськими країнами
 • відповіді співпадають – відповіді збігаються
 • зраджувати принципам – зраджувати принципи;
 • навчатися малюванню – навчатися малювання
 • наслідувати відомій актрисі – наслідувати відому актрису
 • підводити підсумки – підбивати підсумки / підсумовувати
 • попередити хворобу – запобігти хворобі
 • приводити приклад – наводити приклад
 • приїхав вісім років назад – приїхав вісім років тому
 • проблема заклечається – проблема полягає
 • слідуюча зупинка – наступна зупинка
 • потерпіти поразку – зазнати поразки
 • одержати перемогу – здобути перемогу
 • задаватися метою – ставити за мету або мати на меті
 • слідувати звичаям – дотримуватись звичаїв
 • нанести удар – завдати удару
 • гарно виглядати – мати гарний вигляд
 • оточуюче середовище – довкілля
 • прийшло в голову – спало на думку

Учні часто вдаються до вживання двох слів з однаковим значенням (найчастіше прикметника та іменника). У мовознавчій науці для позначення цієї помилки існує спеціальний термін – плеоназм, або, простіше кажучи, уживання зайвих слів. Ось найпоширеніші приклади:

 • несподіваний сюрприз – сюрприз
 • пам’ятний сувенір – сувенір
 • вільна вакансія – вакансія
 • моя автобіографія – автобіографія або моя біографія (мій життєпис)
 • меморіальний пам’ятник – пам’ятник
 • адреса проживання – адреса
 • колишній екс-президент – колишній президент або екс-президент
 • спускатися вниз – спускатися або йти вниз

Тавтологією вважається повтор того самого слова або спільнокореневих слів в одному або сусідніх реченнях. Такі помилки часто трапляються у творах на ЗНО. 

Радіокоментатор розповість по радіо про хід спортивного матчу. 

Я передав листа сестрі, вона спочатку показала листа мамі, а потім прочитала листа сама. 

А ось приклад застосування мовних штампів, яких також варто уникати під час написання твору:

Необхідно відзначити, що він зробив вагомий внесок у розвиток мистецтва. 

Часто у творчих роботах учасників ЗНО трапляються суто стилістичні помилки, тобто вживання в тексті одного стилю слів і фраз, які притаманні іншому стилю. Наприклад, офіційно-ділова чи наукова лексика в художньому тексті: 

Скільки радості мені приносять вірші Пушкіна і Шевченка! Сяду в саду під яблунею і читаю, аналізуючи та систематизуючи прочитане. Деякі перечитую по кілька разів. Покличе мати додому. Не зразу йду, ніяк не можу відірватись від захопливих віршів.

До стилістичних помилок належить також невмотивоване використання експресивної лексики і емоційно забарвлених слів, невиправдане вживання діалектних і просторічних слів, змішування лексики різних історичних епох.

Сподобалась стаття? Оцініть

4.23

На основі відгуків 26 користувачів

Автор Олександр Я.

Репетитор з математики та фізики для школярів, студентів.

Статті автора: 65

Підібрати репетитора

Схожі статті

BUKI

Платформа, що об’єднує репетиторів та учнів

Створити профіль репетитора

Експертні статті від репетиторів