Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

29.03.2021

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями
Вища освіта
 1. Кращі медичні вузи України за 2020 рік
 2. Рейтинг юридичних вузів України за 2020 рік
 3. Рейтинг педагогічних вузів України за 2020 рік
 4. Рейтинг економічних вузів України за 2020 рік
 5. Кращі вузи для програмістів
 6. Кращі вузи України за напрямом підготовки «Психологія»
 7. Кращі архітектурні вузи України
 8. Кращі лінгвістичні вузи України

Сьогодні вищою освітою вже нікого не здивувати. У сучасних роботодавців зросли вимоги до знань, умінь і навичок спеціалістів. Тому більшість абітурієнтів прагне вступити до престижних вузів країни, які також мають хороший міжнародний рейтинг. Вибір закладу вищої освіти може відіграти важливу роль у професійному майбутньому випускника.

Перевагами можуть стати не лише якісні знання і практика, але й можливість участі в міжнародних освітніх програмах, грантах, конференціях, семінарах. Важливим є також визнання університетського диплома за кордоном, а після закінчення українського вузу – можливість продовжити навчання в магістратурі чи аспірантурі іноземного вузу. Станом на 2020 рік за індексом рівня освіти ПРООН Україна знаходиться на 47-й позиції. 

У статті ми зібрали рейтинги вузів України в розрізі найбільш потрібних і популярних напрямів підготовки. 

Кращі медичні вузи України за 2020 рік

Сформований нижче рейтинговий список ЗВО опирається на виміри і дані, представлені рейтинговим ресурсом «Топ-200 Україна 2020», базою відстежування наукових публікацій «Scorpus», показниками міжнародної конференції IREG. При складанні таблиці враховувались як загальні критерії популярності вузів, так і фактори, що відповідають суто медичному напрямку. Такими критеріями є:

 • відкритість інформації

 • науково-навчальна робота

 • дослідницька діяльність

 • якість підготовки

 • міжнародна діяльність

 • науково-видавнича діяльність

Ось Топ-5 кращих медичних ЗВО за 2020 рік:

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

Рейтингову таблицю відкриває Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького. За результатами 2020 року середній бал абітурієнтів, зарахованих на бюджет, дорівнював 180,88, а конкурс на одне бюджетне місце – 5,46. За версією «Топ-200 Україна» вуз посів 17-е місце. 

ЛМНУ забезпечує підготовку лікарів і провізорів на 6-ти факультетах, у тому числі 49-ти клінічних кафедрах. В університеті багата матеріальна база, зокрема: Науково-дослідницький інститут епідеміології і гігієни, лабораторія промислової токсикології і цитології, центральна науково-дослідна лабораторія, власна науково-виробнича аптека, ботанічний сад лікарських рослин. Є також два симуляційні центри для створення клінічних умов у практиці студентів. 

Національний медичний університет ім. О.Богомольця не менш популярний. Минулого року університет прийняв 3931 заяву від абітурієнтів. За версією «Топ-200 Україна» навчальний заклад посів 33-є місце. У власності вузу знаходиться 139 клінічних баз для проведення практичних, лабораторних і семінарських занять. Навчатися можна за спеціальностями «Стоматологія», «Медицина», «Фармація, промислова фармація» українською і англійською мовами.

До Дніпровського державного медичного університету було подано 1022 заяви. Конкурс на бюджетне місце складав 3,33 від кількості заяв. Згідно з даними «Топ-200» вуз знаходиться на 46-й позиції. У цьому ЗВО налічується 6 факультетів: 2 медичних, 2 міжнародних, стоматологічний і післядипломної освіти. 

ХНМУ посів у поданому рейтингу 4-е місце, а в рейтинговому списку вузів Харкова – 3-є. В «Топ-200 Україна 2020» він знаходиться на 53-й позиції. Середній прохідний бал сертифікатів ЗНО в абітурієнтів, яких зарахували на бюджет 2020 року, склав 176,4. 

Останній у нашому списку Топ-5, Національний фармацевтичний університет, також знаходиться в Харкові. Це єдиний в Україні фармацевтичний вищий навчальний заклад. Рейтинг вузів України ЮНЕСКО відводить для цього вузу 15-е місце. ЗВО займається підготовкою спеціалістів для фармацевтичних і парфумерно-косметичних підприємств, аптек, державних установ з контролю якості лікарських засобів. 

До речі, за результатами вступної кампанії 2020 року на 1-му місці в Україні знаходиться НФУ, а на 4-му і 5-му – ЛНМУ ім. Д. Галицького і НМУ ім. О. Богомольця. 

Рейтинг медичних вузів України продовжують:

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

Рейтинг юридичних вузів України за 2020 рік

Список кращих ЗВО в галузі права складався експертами з урахуванням якості викладання, охоплення різних напрямів юридичної діяльності, престижності вузів серед абітурієнтів і відповідності міжнародним стандартам освіти. 

Близько 90% випускників вузів, які містяться в Топ-10, працюють у престижних компаніях, органах державної влади, започатковують власні юрфірми, стають провідними нотаріусами, адвокатами, суддями.

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

Харківська Національна юридична академія ім. Я.Мудрого вже багато років лідирує серед вузів за якістю надання юридичної освіти. Це широкопрофільний вуз, що готує юристів різних напрямів і кваліфікації. Для вступу потрібні хороші показники знань, зокрема – бали сертифікатів ЗНО. Так, 2020 року середній бал ЗНО у вступників, зарахованих на бюджет, склав 184, а середній бал атестата – 10,68. За рейтингом «Топ-200 Україна 2020» академія посідає 72-гу позицію, а в рейтинговій таблиці вищих навчальних закладів Харкова – 10-е місце. 

Одеська юридична академія також має визнаний міжнародний авторитет. Вуз є членом European University Association і European public law organization. Минулого року середній ЗНО бал вступників на бюджетну форму навчання був 181,06; середній бал атестата – 10,39. У рейтингу «Топ-200 Україна 2020» університет посів 76-е місце. ЗВО нараховує декілька філіалів, коледжів і підрозділів в інших містах. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності підпорядковується Держслужбі України із надзвичайних ситуацій. Найбільш перспективними спеціальностями, які можна отримати в цьому вузі, випускники і студенти вважають управління інформаційною безпекою і цивільний захист. Національний університет цивільного захисту в Харкові – єдиний вуз України, який готує кваліфікованих спеціалістів для всіх напрямів цивільного захисту в країні. Рейтинги вузів Харкова згадують його на 17-му місці з 30-ти. 

Одеський державний університет внутрішніх справ також користується великою популярністю у вступників. На базі університету діють: дві науково-дослідні лабораторії з проблемних питань протидії наркозлочинності і проблемних питань кримінального аналізу, науково-дослідний інститут права і кібербезпеки; факультети з підготовки професіоналів для кримінальної поліції, підрозділів превентивної діяльності, органів досудового розслідування. 

Також в рейтинг правових вузів України входять наступні ЗВО:

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

Рейтинг педагогічних вузів України за 2020 рік

Усього в Україні нараховується близько 30 закладів вищої освіти, які випускають педагогів. У формуванні рейтингу враховувалися тенденції розвитку вузу, активність студентів у науково-видавничих публікаціях, бали сертифікатів ЗНО вступників.

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

Тернопільський педагогічний університет ім. В. Гнатюка і Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова і в попередні роки очолювали рейтинговий список педвузів України. За результатами дослідження «Топ-200 Україна 2020» ТНПУ знаходиться на 56-й позиції, а НПУ – на 49-й. 

ТНПУ ім. В. Гнатюка розташувався на 8-му місці серед ЗВО країни за критерієм відкритості і прозорості. Абітурієнти можуть вибрати один із 10-ти факультетів. В НПУ ім. М. Драгоманова на вибір вступників представлені 16 факультетів. Обсяг державного замовлення в 2020 році склав 479 місць на всі спеціальності. Також НПУ є членом Міжнародної асоціації університетів та Європейської асоціації університетів. 

Широку науково-технічну базу і висококваліфікований викладацький склад мають також ДДПУ ім. І. Франка, ПНПУ ім. К. Ушинського і ХНПУ ім. Г. Сковороди. 

Дрогобицький державний педагогічний університет у 2021 році визначає обсяг державного замовлення в 1415 місць на всі напрями підготовки. Південноукраїнський університет в Одесі, окрім виключно педагогічних, має і медичний факультет. Харківський педвуз відзначається багатою історією, що бере початок з 1804 року. Університет пропонує своїм студентам гранти на проведення наукових досліджень в США, Німеччині, Ізраїлі, Австрії та інших країнах. 

Рейтинг гуманітарних вузів України у сфері педагогічної освіти після першої п’ятірки очолюють:

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

Рейтинг економічних вузів України за 2020 рік

Рейтинг вузів МОН України, опираючись на дослідження IREG Observatory, з урахуванням якості науково-педагогічного потенціалу, розвитку прикладної бази для навчання, міжнародної активності в сфері економічної освіти виділив такі вузи:

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

Тернопільський національний економічний університет, а після перейменування – Західноукраїнський національний університет, посів 5-е місце в рейтингу українських вузів за версією «Вебометрикс» і 13-е місце за версією «Топ-200 Україна». Університет дає своїм студентам можливість отримати два дипломи – як національного вузу, так і польського, німецького, угорського. Це дозволяє випускникам ЗВО влаштуватися на роботу за спеціальністю в Україні або Європі. 

Київський національний торгово-економічний університет знаходиться на 43-й рейтинговій позиції «Топ-200 Україна».  КНЕУ ім. В. Гетьмана розташувався на 38-му місці за підсумками дослідження «Вебометрикс». Київський національний економічний університет пропонує багато англомовних програм для бакалаврів і магістрів, а також можливість отримати міжнародну фінансову кваліфікацію SIMA і спільний диплом з університетом Redlands в США. Зазначені в таблиці вузи мають чимало позитивних відгуків від студентів і колишніх випускників. 

Рейтинг найбільш престижних вузів України, зокрема у галузі економіки, також представляють:

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

Кращі вузи для програмістів

Рейтинг вузів України ЮНЕСКО Топ-200 при порівнянні вузів у галузі програмування складався з урахуванням якості викладання, технологічних можливостей для навчання, можливостей працевлаштування, міжнародного визнання вузу. В інших рейтингах бралося до уваги співробітництво університету з ІТ-компаніями. 

В рейтинг ІТ вузів України увійшли наступні університети:

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

Саме КПІ очолює рейтингову таблицю «Топ-200 Україна 2020». ЗВО визнаний одним із кращих університетів світу за результатами оцінки аналітичного агентства QS Quacquarelli Symonds, а також кращим українським вузом у рейтингу uniRank 2021. Випускники Київської політехніки отримують диплом міжнародного зразка, який визнається у будь-якій країні світу. У 2021 році мінімальний прохідний бал для вступу – 125. Середній бал для ступу на бюджет в 2020 році дорівнював 165. 

Харківському національному університету 216 років. 6-та позиція в рейтингу «Топ-200 Україна» характеризує рівень освіти в ХНУ ім. В. Каразіна. Прохідний бал на бюджет минулого року дорівнював 189. Університет також представлений у багатьох міжнародних асоціаціях. Вже протягом 5-ти років поспіль заклад очолює Топ-9 українських вузів у рейтингу World University Rankings. 

ІТ-освіту в ЛНУ можна здобути на факультетах електроніки і комп’ютерних технологій, прикладної математики та інформатики. Харківський політехнічний інститут має сильні факультети комп’ютерних наук і програмної інженерії, комп’ютерних та інформаційних технологій. Львівській політехніці вдалось значно покращити своє міжнародне визнання та зайняти 6-ту позицію в рейтингу QS. 

Усі перераховані вузи мають всебічно розвинену систему міжнародного співробітництва і програм для студентів. 

Проте за результатами вступної кампанії 2020 і кількістю поданих заяв рейтинг ІТ вузів України виглядає дещо по-іншому.

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

Кращі вузи України за напрямом підготовки «Психологія»

Психологія – популярна і затребувана спеціальність. Абітурієнтів цікавить питання, куди вступи, щоб стати компетентним, успішним і кваліфікованим психологом. Цю науку добре викладають в класичних університетах і вузах з гуманітарним нахилом. Рейтингова таблиця університетів була сформована на основі престижності ЗВО за даними «Топ-200 Україна».

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

Виходячи з досліджень IREG і «Євроосвіти» за 2020 рік, КНУ ім. Т. Шевченка займає почесну 2-гу позицію, СНУ – 3-тю, ХНУ ім. В. Каразіна – 6-ту, Києво-Могилянська академія – 7-му, ЛНУ – 8-му. Ці вузи знаходяться в топі популярності серед вступників, при чому як українських, так і для іноземних студентів. 

Студенти-психологи отримують якісну підготовку і хороші можливості для проходження практики. У Львівському національному університеті спеціальність психолога можна здобути на філософському факультеті, а в НАУКМА – на факультеті соціальних наук і соціальних технологій. 

Кращі архітектурні вузи України

Майбутньому архітектору знадобляться розвинені практичні навички і просторове мислення. В рейтингу архітектурних вузів враховується повнота і якість освітніх програм, рейтингові показники вступників і тих, хто навчається, коефіцієнт працевлаштування. Окремі експерти беруть до уваги відгуки студентів і роботодавців.

Рейтинг архітектурних вузів України виглядає наступним чином:

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

Київський національний університет будівництва і архітектури пропонує майбутнім студентам 26 спеціальностей і 45 спеціалізацій. Університет знаходиться в топі рейтингових списків «Вебометрикс» і «Топ-200 Україна». Вуз є постійним учасником програми Erasmus+. Середній бал для зарахування на бюджет в 2020 році дорівнював 165,91, а максимальне охоплення державного замовлення – 541 місце. Мінімальний прохідний бал сертифіката ЗНО – 100. 

Обсяг держзамовлення для підготовки спеціалістів у Харківському державному технічному університеті будівництва і архітектури у 2021 році – 152 місця. Середній бал абітурієнтів, зарахованих на бюджет в 2020 році, – 153,45. В Одеській державній академії будівництва і архітектури максимальна кількість бюджетних місць у 2021 році дорівнюватиме приблизно 200. Університет бере участь в міжнародних програмах Tempus, Erasmus+ і Mevlana. Мінімальний прохідний бал – 100. 

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури займає позиції від 42-ої до 51-ої у різноманітних національних рейтингах. Вуз пропонує своїм студентам різні програми академічної мобільності у провідних європейських університетах і підтримує багато міжнародних грантів і стипендій. У 2020 році конкурс на одне бюджетне місце становив 6 осіб. 

У Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури можна навчатися на бакалаврській програмі «Архітектура будівель і споруд». Академія також має широкі міжнародні контакти.

Для вступу до вищезгаданих навчальних закладів абітурієнтам доведеться складати творчі екзамени з малюнка і креслення. 

Кращі лінгвістичні вузи України

Рейтинг вузів України за напрямами включає і філологічну галузь. Знання рідної і декількох іноземних мов – типова вимога сучасних роботодавців. На ринку праці філологи можуть реалізувати себе не тільки як викладачі чи перекладачі, але й як PR-менеджери, редактори, контент-менеджери, інтернет-маркетологи, копірайтери, журналісти, ведучі. 

Рейтинговий список вузів складався з урахуванням якості викладання, міжнародних тенденцій розвитку і популярності серед студентів і роботодавців за версією «Топ-200 Україна». Це провідні вузи України у світовому рейтингу.

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка надає найбільш широкий вибір спеціальностей і напрямів підготовки, а також іноземних мов. Охочі можуть вивчати в’єтнамську, перську, корейську та інші екзотичні мови. Інститут філології практикує активний обмін студентами з університетами 64-х країн за програмами академічної мобільності. В 2020 році конкурс при вступі на бюджет становив 8 осіб на місце. Середній бал ЗНО абітурієнтів, прийнятих на бюджетну форму навчання, був 185,46. 

У Київському національному лінгвістичному університеті можна навчатися на факультетах германської філології, романської філології і перекладу, перекладознавства, слов’янської філології. У цілому конкурс на одне бюджетне місце в 2020 році дорівнював 13 заявам від абітурієнтів. Середній прохідний бал на бюджет складав 182,66. 

У «Могилянці» можна отримати якісну підготовку з освітніх програм «Мова, література, компаративістика» та «Англійська мова і українська мова». А в ХНУ ім. В. Каразіна є два факультети – іноземних мов і філологічний. Вступивши на філолога до ЛНУ ім. І. Франка, ви будете навчатися на факультеті іноземних мов і отримаєте можливість взяти участь в програмах Erasmus+, Fullbright, міжнародних студіях. 

Рейтинг вузів для здобуття філологічної освіти також доповнюють:

Рейтинг ВУЗів України за спеціальностями

 

 

 

Оцініть новину

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Как повысить свою эффективность как преподавателя

Советы по повышению своей продуктивности, основаные на личном опыте

Автор: Вадим Н.

Простий інструмент для розвитку комунікативних навичок учнів

Комунікативні навички учнів набувають особливого значення під час розвитку і навчання учнів засобами онлайн-навчання.

Автор: Наталiя Г.

Рекомендации по выбору музыкального инструмента (фортепиано)

В статье рассматриваются виды фортепиано, в чем их отличие. Приведены примеры моделей цифровых пианино и их характеристики.

Автор: Анастасія М.

Необходимо ли ребенка готовить к школе?

Уважаемые родители, в данной статье постараюсь ответить на вопросы. Необходимо ли готовить ребенка к школе, должен ли он уметь читать, писать, считать или его научат в школе?

Автор: Марина Д.

Особові займенники в польській мові.

При вивченні іноземних мов дуже важливими є нюанси, певні особливості мови, які дозволяють нам чутися "своїми", відчувати мову, уникати тих помилок, які видають іноземця. Займенник - маленька, але важлива частина мови.

Автор: Христина Ш.