Слава Україні! Героям слава!Підтримка армії »

Як побудувати умовні речення англійською?

21.02.2022

Як побудувати умовні речення англійською?
Вивчення іноземних мов
  1. Що таке умовні речення в англійській мові?
  2. Conditionals: типи умовних речень
  3. Conditionals: таблиця

   

  Умовні речення – це одна із найскладніших тем в англійській мові, проте використовують їх в усному мовленні щодня. Вони бувають декількох типів, кожен з яких характерний для тієї чи іншої ситуації. Щоб навчитися вживати умовні речення в потрібному контексті та передавати правильно суть сказаного, важливо навчитися відрізняти один тип речення від іншого, про що докладно написано в цьому матеріалі.

  Що таке умовні речення в англійській мові?

  В англійській мові всі умовні речення можна розділити на 5 типів. Незалежно від цього, кожне з них складається з двох частин: основної (main clause) та умовної (if-clause). Основне значення умовного речення наступне: якщо виконана якась умова, буде отримано певний результат.

   

  Першою на зображенні позначено стандартну схему. У другому прикладі ви бачите, що частини речення можуть мінятися місцями, - у цьому випадку кома між ними не потрібна.

  як побудувати умовне речення в англійській

  Деякі правила можуть вам стати в пригоді під час побудови речень, а саме:

 • Деякі модальні дієслова (can/could, may/might, should) з основної частини можуть заміняти дієслово will: You can go to Grandma if you have time next week. Ти можеш з'їздити до бабусі, якщо ти маєш наступного тижня час.

 • Слова will та would зазвичай не використовуються в умовній частині речення, якщо тільки вони не висловлюють ввічливість у проханнях: I would be very grateful if you would turn the music down. Я буду дуже вдячна, якщо ви зробите музику тихіше.

 • Слово should в умовній частині може мати смисловий відтінок «якщо це можливо»: The son would be surprised if he should see his father at his swimming competition. Син здивується, якщо побачить батька на змаганнях з плавання (у цьому контексті це навряд чи можливо).

 • В негативних реченнях конструкція if…not може бути заміщена словом unless: You won't lose weight unless (= if you don’t) you eat right. Ви не схуднете, якщо не харчуватиметеся правильно.

 • Іноді сполучник if може опускатися, якщо порядок слів в умовній частині змінюється: Were I younger, I would buy a motorcycle. Якби я був/був би я молодший, я купив би мотоцикл.

Як було зазначено, тема Conditional Clauses є досить складною, тому для повного засвоєння матеріалу рекомендуємо звернутися до репетитора.

Читайте також: 10 подкастів для вивчення англійської

типы условных предложений

Conditionals: типи умовних речень

 

Zero Conditional

У повсякденному спілкуванні цей тип речення використовується досить часто. Його застосовують у тих випадках, коли йдеться про якісь універсальні, загальновідомі факти; про речі, які відбуваються завжди, щоразу, постійно, якщо дотримуватися певних умов. Запам'ятати граматичну конструкцію легко, тому що в обох частинах речення стоїть Present Simple.

як побудувати умовне речення в англійській

   1. I don’t sleep if I watch scary movies before going to bed. Я не сплю, якщо дивлюсь перед сном страшні фільми.

   2. If you multiply three by three, you get nine. Якщо множите три на три, виходить дев'ять.

   3. If I work with computer for a long time, my eyes hurt. Якщо я довго працюю за комп'ютером, мої очі болять.

   4. If you repeat some action regularly, it becomes a habit. Якщо регулярно повторювати якусь дію, це перетворюється на звичку.

   5. If the sun shines after the rain, a rainbow appears in the sky. Якщо після дощу світить сонце, на небі з'являється веселка. 

У такому типі речення частинку if також можна замінити на when: When winter comes, bears go into hibernation. Коли приходить зима, ведмеді йдуть у сплячку.

First Conditional

Перша частина у цьому типі залишається без змін, але в основній частині вже інший час – тепер це Future Simple. Головна відмінність First Conditional від попереднього типу умовних речень у тому, що тут йдеться про можливі події у майбутньому. Таку конструкцію використовують, коли хочуть щось передбачити, припустити, вгадати, оцінити можливі наслідки, можливу розв'язку якоїсь дії.

як побудувати умовне речення в англійській

   1. If you say no to sweets, your health will be better. Якщо ти відмовляєшся від солодкого, твоє здоров'я покращає. 

   2. He will be able to buy a good phone if he doesn't spend money on unnecessary things. Він зможе купити хороший телефон, якщо не витрачатиме гроші на непотрібні речі.

   3. If it snows outside, I'll wear a warm coat. Якщо на вулиці йде сніг, я вдягну тепле пальто. 

   4. If you lose this game, your opponent will get all the winnings. Якщо ти програєш цю гру, ворог отримає весь виграш.

   5. If you tell me about your problem, you'll feel better. Якщо ти розповіси мені про свою проблему, тобі стане легше.

Ви могли помітити, що if-частина перекладається у майбутньому часі, однак за правилами використовується Present. Тому що з граматичного погляду використання Future Simple в умовній частині неможливе.

Second Conditional

Зверніть увагу, що в умові використовується вже минулий час, а в основній частині – дієслово в умовному способі (до інфінітива додаються модальні дієслова would/could/might). Цей тип речень використовується, коли йдеться про щось неможливе у майбутньому чи теперішньому. Це можуть бути якісь мрії, поради, припущення щодо чогось.

як побудувати умовне речення в англійській

   1. If David were a little stronger and more agile, he might be able to play professional boxing. Якби Девід був трохи сильнішим і рухливішим, він би зміг грати у професійний бокс.

   2. If Kat won the grand prize at the competition, she would open her own ballroom dancing school. Якщо Кет виграє головний приз на конкурсі, вона відкриє власну школу бальних танців.

   3. If I read your mind, I would give you a nice gift. Якби я читав ваші думки, я зробив би вам гарний подарунок.

   4. If I had a beautiful voice, I would sing on a stage. Якби у мене був гарний голос, я співала б на сцені.

   5. If I were your mom, I would take away all your gadgets. Якби я була твоєю мамою, я відібрала б у тебе всі твої гаджети.

В останньому прикладі ви могли помітити, що в конструкції «I were» стоїть нехарактерна для першої особи минулого часу форма дієслова to be. Адже було б правильно сказати I was. Але коли ви використовуєте Conditional, де частина речення з if має гіпотетичний характер, використовується саме were. Різницю можна побачити у перекладі «if I was» – якщо я був, «if I were» – якби я був.

Third Conditional

Третій тип умовного речення має складну структуру, але використовувати його легше, ніж може здатися. В основній частині стоїть модальне дієслово would (або будь-яке інший) у комбінації з дієсловом have та третьою формою головного дієслова. Використовується таке речення, коли йдеться про втрачені можливості; про дії в минулому, які не можна змінити; коли той, хто говорить, уявляє, що було б, якби він вчинив чи не вчинив якусь дію.

як побудувати умовне речення в англійській

   1. If I had gone to music school as a child, I would have played at school concerts. Якби я ходив у дитинстві до музичної школи, міг би виступати на шкільних концертах.

   2. If I had trained regularly, I would have become a professional dancer. Якби я тренувався регулярно, я вже став би професійним танцюристом.

   3. If I had been given that chance then, I would have left from here. Якби мені тоді дали такий шанс, я б поїхав звідси.

   4. I would have had a successful business if the pandemic hadn't started. У мене був би успішний бізнес, якби пандемія не почалася.

   5. If Jim hadn't lost his keys that day, he would have made the exam. Якби Джим не загубив ключі того дня, він би успішно склав іспит.

Mixed Conditional

Як видно на зображенні, змішані умовні речення бувають двох типів. Один з них використовується для позначення нереальних ситуацій у теперішньому з можливим (нереальним) результатом у минулому, а другий – для ситуацій, що не відбулися, у минулому та з можливим результатом у теперішньому або майбутньому. Простими словами, перший змішаний тип – це комбінація умови від Second Conditional та результату від Third Conditional, другий змішаний – умови від Third Conditional та результату від Second Conditional.

як побудувати умовне речення в англійській

Отже, розглянемо приклади першого типу:

   1. If I were you, I wouldn’t have argued with the boss yesterday. Якби я був на вашому місці, я б не став учора сперечатися з начальником.

   2. If I didn’t need to meet Tom at the airport, I might’ve gone to the country house for all day. Якби мені не потрібно було зустрічати Тома в аеропорту, я поїхала б у заміський будинок на весь день.

   3. If Jameson was more confident, he could’ve made a better impression at his last interview. Якби Джеймсон був більш упевнений у собі, він міг би справити краще враження на останній співбесіді. 

   4. If I knew how to cook well, I would have invited all my friends to dinner last night. Якби я вмів добре готувати, я запросив би всіх своїх друзів на вечерю вчора увечері.

   5. If I was a great IT-designer, I would have worked in Apple. Якби я був хорошим IT-дизайнером, я працював би в Apple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Другий тип: 

   1. If I had eaten something for lunch, I would not be so hungry now. Якби я з'їв що-небудь на обід, я б зараз не був такий голодний.

   2. If you had studied English better at school, you could speak it fluently now. Якби ви краще вивчали англійську мову в школі, ви могли б зараз вільно говорити нею.

   3. If I had taken French in high school, I would have more job opportunities. Якби я вивчав французьку мову у старшій школі, у мене було б більше можливостей для працевлаштування.

   4. If she had been born in the USA, she wouldn’t need a visa to work here. Якби вона народилася в США, то їй не потрібна була б віза для роботи тут.

   5. If I had told him about my feelings, we would be together now. Якби я розповіла йому про свої почуття, ми б зараз були разом.

Читайте також: Вчимо англійську: що таке Passive Voice

умовні речення в англійській

Conditionals: таблиця

Звертаємо вашу увагу, що за необхідності платформа BUKI може допомогти з пошуком хороших викладачів, які дохідливо пояснять складні теми не лише в англійській мові, а й у будь-якому іншому предметі. А поки що скористайтеся цією зведеною таблицею, де зібрані всі типи умовних речень з відповідними кожному типу правилами.

як побудувати умовне речення в англійській

Читайте також: Сучасний англійський сленг

 

Оцініть новину

Рейтинг: 5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Як побудувати умовні речення англійською?

Що таке умовні речення?

В англійській мові всі умовні речення можна розділити на 5 типів. Незалежно від цього, кожне з них складається з двох частин: основної (main clause) та умовної (if-clause). Основне значення умовного речення наступне: якщо виконана якась умова, буде отримано певний результат. Першою на зображенні позначено стандартну схему. Читайте більше на BUKI

Як побудувати 1 Conditional?

Перша частина у цьому типі залишається без змін, але в основній частині вже інший час – тепер це Future Simple. Головна відмінність First Conditional від попереднього типу умовних речень у тому, що тут йдеться про можливі події у майбутньому. Таку конструкцію використовують, коли хочуть щось передбачити, припустити, вгадати, оцінити можливі наслідки, можливу розв'язку якоїсь дії. Читайте більше на BUKI

Як побудувати 2 Conditional?

Зверніть увагу, що в умові використовується вже минулий час, а в основній частині – дієслово в умовному способі (до інфінітива додаються модальні дієслова would/could/might). Цей тип речень використовується, коли йдеться про щось неможливе у майбутньому чи теперішньому. Це можуть бути якісь мрії, поради, припущення щодо чогось.Читайте більше на BUKI

Як побудувати 3 Conditional?

Третій тип умовного речення має складну структуру, але використовувати його легше, ніж може здатися. В основній частині стоїть модальне дієслово would (або будь-яке інший) у комбінації з дієсловом have та третьою формою головного дієслова. Використовується таке речення, коли йдеться про втрачені можливості; про дії в минулому, які не можна змінити; коли той, хто говорить, уявляє, що було б, якби він вчинив чи не вчинив якусь дію. Читайте більше на BUKI

Як побудувати Mixed Conditional?

Як видно на зображенні, змішані умовні речення бувають двох типів. Один з них використовується для позначення нереальних ситуацій у теперішньому з можливим (нереальним) результатом у минулому, а другий – для ситуацій, що не відбулися, у минулому та з можливим результатом у теперішньому або майбутньому. Простими словами, перший змішаний тип – це комбінація умови від Second Conditional та результату від Third Conditional, другий змішаний – умови від Third Conditional та результату від Second Conditional. Читайте більше на BUKI

Інші новини:

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Сленг крізь призму англійської мови

Хоча підручники та класичні форми навчання відіграють величезну роль у навчанні студента, єдиний спосіб стати експертом, вільно володіти англійською мовою – це спілкуватися з людьми в реальному житті

Автор: Ольга К.

Прогресивні методи розвитку лексичної компетентності учнів

Ключовим є дослідження особливостей застосування сучасних та прогресивних методів розвитку лексичної компетентності на уроках англійської мови. Аналіз їх місця та ролі під час навчання у стратегії роз

Автор: Катерина Г.

Макро- та мікроелементи

Всі, мабуть, чули про макро- та мікроелементи, а також те, що вони необхідні всім живим організмам. Це стосується як рослин, так і тварин. Пропоную більш детально поговорити саме про елементи, що необ

Автор: Андрій В.

Confusing Words (Слова, які вводять в оману)

В даній статті розглянемо різницю деяких слів в англійській мові, які, на перший погляд, видаються синонімами, проте це не зовсім так. Надзвичайно часто отримую подібні запитання від своїх учнів. Отож

Автор: Тетяна В.

Чи скасовано ЗНО у 2022 році?

У цій статті ти дізнаєшся чи скасовано ЗНО у 2022,розберемо теми,які слід знати,щоб скласти тест з математики та розглянемо структуру самого тесту

Автор: Євгенія Г.