Як самостійно розрахувати конкурсний бал для вступу в університет у 2021 році

19.05.2021

Як самостійно розрахувати конкурсний бал для вступу в університет у 2021 році
Вища освіта

 

 1. Що таке конкурсний бал?
 2. Як порахувати свій конкурсний бал?
 3. Різниця між конкурсним і прохідним балом
 4. Як дізнатися конкурсний бал обраного університету?

Вступна кампанія – це період серйозних хвилювань для випускників. Від вибору вишу, спеціальності, форми навчання залежить чимало факторів, які впливають на подальшу успішність молодих фахівців. Більшість абітурієнтів прагне знати заздалегідь, на що їм розраховувати при вступі. 

Ми зібрали чотири найважливіші блоки інформації, з якими має ознайомитись кожен абітурієнт. 

Що таке конкурсний бал?

Конкурсний бал (КБ) абітурієнта – це сумарний бал, який обраховується шляхом додавання балів за конкурсні предмети, інші досягнення вступника та документ про освіту. На основі конкурсних балів складаються рейтингові списки абітурієнтів. Цей бал визначає конкурентоздатність вступника в цілому та його можливості щодо вступу на бюджет. Конкурсний бал визначає приймальна комісія вишу, до якого абітурієнт подав документи.

КБ – це комплексна величина, яка включає в себе наступні складові:

 • бали сертифікатів ЗНО з 3-х предметів або з 2-х предметів і творчого конкурсу;

 • середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту;

 • додаткові бали – за успішно пройдені підготовчі курси від ЗВО та за мотиваційний лист.

Стосовно балу за підготовчі курси є два важливі моменти, які слід враховувати вступникам: 

 1. Ви повинні закінчити курси того самого року, коли вступаєте до закладу вищої освіти.

 2. Бал надається спеціальностям, для яких передбачена особлива підтримка держави. Їхній перелік міститься у Додатку 2 до Умов прийому

як порахувати конкурсний бал

Як порахувати свій конкурсний бал?

Для розрахунку КБ використовується наступна формула:

як порахувати конкурсний бал

Ця формула застосовується за умов вступу на перший курс за освітнім рівнем бакалавра або магістра (виключно для ветеринарного, медичного та фармацевтичного напрямків). Випускники вступають на основі здобутої повної середньої освіти. 

Якщо розібратися із складовими формули, то кожен абітурієнт може сам визначити свій конкурсний бал. Це зовсім нескладно. Але треба знати величини коефіцієнтів до кожної складової. А вони визначаються кожним закладом освіти окремо. 

Як розшифровуються складові формули для визначення конкурсного бала?

 • К1-К6 – коефіцієнти, які встановлює ЗВО;

 • П1, П2 – результати ЗНО з 1-го та 2-го предметів;

 • П3 – бал за 3-ій, вибірковий, предмет ЗНО або творчий конкурс;

 • А – значення середнього бала свідоцтва;

 • ОУ – бал, що надається за проходження підготовчих курсів;

 • МЛ – бал за написання мотиваційного листа.

Формула складається з 6-ти доданків:

 • Перший доданок – коефіцієнт К1 (не менше 0,2) множимо на бал за 1-й предмет ЗНО;

 • Другий доданок – коефіцієнт К2 (не менше 0,2) множимо на бал за 2-й предмет ЗНО;

 • Третій доданок – коефіцієнт К3 (не менше 0,2) множимо на бал за 3-й предмет ЗНО або К3 (не більше 0,25) множимо на бал за творчий конкурс. Для напрямів підготовки «Культура та мистецтво» і «Архітектура та містобудування» кожен із коефіцієнтів К1, К2, К3 становить 0,6;

 • Четвертий доданок – коефіцієнт К4 (не більше 0,1) множимо на середній бал свідоцтва;

 • П’ятий доданок – коефіцієнт К5 (не більше 0,01) множимо на бал за мотиваційний лист;

 • Шостий доданок – коефіцієнт К6 (не більше 0,05) множимо на бал за підготовчі курси.

Оцінки за творчі конкурси, підготовчі курси, мотиваційні листи і середній бал свідоцтва переводяться у шкалу від 100 до 200 балів. Середній бал свідоцтва спочатку вираховується за 12-бальною системою. Потім визначений результат переводять у 200-бальну шкалу. Самостійно це можна зробити, скориставшись таблицею з Додатка 5 до Умов прийому. Якщо ваш додаток до свідоцтва з певних об’єктивних причин було втрачено, то зараховується мінімальний бал – 100. 

Конкурсний бал має бути помножений на додаткові коефіцієнти:

 • Регіональний – для міста Києва дорівнює 1, загалом для областей – 1,02, для певного переліку областей, який можна знайти в Умовах прийому за 2021 р., значення коефіцієнта становить 1,04;

 • Сільський становить 1,02 для вступників, які зареєстровані на території сіл або на момент вступу закінчили навчальні заклади, що розташовані у селах;

 • Галузевий визначається для спеціальностей, яким відповідно Наказу МОН надається особлива підтримка. Для таких напрямів підготовки значення коефіцієнта складає 1,02, для інших спеціальностей – 1;

 • Першочерговий – 1,05. Він застосовується до вступників на медичні та педагогічні спеціальності, якщо ці абітурієнти уклали з вузом договори про обов’язкове відпрацювання протягом 3-х років у сільській місцевості. 

Ці коефіцієнти означають можливість підвищити шанси на вступ.

Ви також можете провести розрахунок конкурсного бала онлайн, скориставшись спеціальним калькулятором. Бали за мотиваційний лист та інші додаткові бали маєте самостійно додати до отриманого результату. Але пам’ятайте, що ви отримаєте лише приблизне значення КБ. 

як порахувати конкурсний бал

Різниця між конкурсним і прохідним балом

Конкурсний бал абітурієнта – це його особистий результат, з яким він бере участь у конкурсі на певну спеціальність. Прохідний, або пороговий, бал – це мінімальна кількість балів, яку повинен набрати абітурієнт, щоб претендувати на вступ до певного закладу вищої освіти на ту чи іншу спеціальність. Значення прохідного бала кожен ЗВО встановлює самостійно.  

Прохідні бали також відрізняються залежно від спеціальностей. Цього року прохідний бал на бюджет для більшості напрямів підготовки складає 125. Однак існують спеціальності, для яких цей бал значно вищий:

 • 130 – для вступу на фармацевтичний напрямок;

 • 140 – для спеціальностей «Міжнародні відносини», «Право» та «Публічне адміністрування та управління»;

 • 150 – для вступу на медичний напрямок.

Ці порогові бали визначені Міністерством науки і освіти України. Проте виші можуть встановлювати і вищі прохідні бали.  Тому варто перевіряти цю інформацію на сайті бажаного університету.

Щоб отримати високі бали на ЗНО та претендувати на бюджетну форму навчання в хорошу вузі, потрібно ретельно готуватися до тестування з репетитором. Сайт BUKI допоможе знайти професійного репетитора для швидкої та якісної підготовки з будь-якого предмету. 

як порахувати конкурсний бал

Як дізнатися конкурсний бал обраного університету?

Конкурсний бал вашого вишу – це його місце у рейтинговій таблиці вишів України та світу за певними показниками. Якщо ви хочете дізнатися, чи достатньо престижний ваш виш; та чи має заклад міжнародне визнання, слід скористатися рейтинговими таблицями вишів України. Наприклад, практично усі рейтингові списки українських вузів очолює КНУ ім. Шевченка. Конкурсний бал університету дорівнює 1. 

Краще проаналізувати престижність ЗВО за різними показниками, наприклад: 

 • переглянути рейтинг вузу за балами сертифікатів ЗНО вступників;

 • пошукати рейтинговий список вузів за кількістю поданих заяв

 • ознайомитися з рейтингом за якістю викладання та відгуками студентів;

 • дізнатися про місце вузу в міжнародному рейтингу;

 • проаналізувати отримані результати і визначити для себе пріоритетність цього вишу. 

 

Оцініть новину

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Как повысить свою эффективность как преподавателя

Советы по повышению своей продуктивности, основаные на личном опыте

Автор: Вадим Н.

Простий інструмент для розвитку комунікативних навичок учнів

Комунікативні навички учнів набувають особливого значення під час розвитку і навчання учнів засобами онлайн-навчання.

Автор: Наталiя Г.

Рекомендации по выбору музыкального инструмента (фортепиано)

В статье рассматриваются виды фортепиано, в чем их отличие. Приведены примеры моделей цифровых пианино и их характеристики.

Автор: Анастасія М.

Необходимо ли ребенка готовить к школе?

Уважаемые родители, в данной статье постараюсь ответить на вопросы. Необходимо ли готовить ребенка к школе, должен ли он уметь читать, писать, считать или его научат в школе?

Автор: Марина Д.

Особові займенники в польській мові.

При вивченні іноземних мов дуже важливими є нюанси, певні особливості мови, які дозволяють нам чутися "своїми", відчувати мову, уникати тих помилок, які видають іноземця. Займенник - маленька, але важлива частина мови.

Автор: Христина Ш.