Як вивчити вірш? Лайфхаки для школярів

07.05.2021

Як вивчити вірш? Лайфхаки для школярів
Шкільна освіта
 1. Як швидко вивчити вірш українською?
 2. Як швидко вивчити вірш російською?
 3. Як швидко вивчити англійський вірш?
 4. Як швидко вивчити великий вірш?
 5. Як вивчити верлібр?

Завдання вивчити вірш часто є одним із найскладніших для школярів. Вони не можуть запам’ятати незнайомі слова, поєднання метра і рим, послідовність строф. У результаті страждають діти та дорослі, які намагаються допомогти дитині завчити ненависний вірш. 

Причиною невдалих спроб може стати недостатньо розвинена пам'ять, уважність, незнання елементарних принципів запам’ятовування інформації. Адже вірші слугують потужним інструментом для покращення пам’яті та інших інтелектуальних здібностей дитини. 

Якщо у школяра є проблеми з вивченням віршів і запам’ятовуванням, варто звернутися до приватного педагога – репетитора з рідної чи іноземної мови та літератури. На BUKI завжди можна знайти кваліфікованого і надійного вчителя та витратити на пошук всього кілька хвилин. 

Як швидко вивчити вірш українською?

Вчити вірші українською мовою легко й приємно насамперед тому, що наша мова – одна з наймелодійніших у світі. Цей факт був підтверджений міжнародною комісією на конкурсі мов у Парижі. Милозвучність досягається за допомогою спрощення приголосних, чергування звуків, появи голосного чи приголосного звука у певній фонетичній позиції, суфіксів емоційного забарвлення. Власне, в українській мові немає складних для вимови поєднань голосних чи приголосних звуків. 

В українських віршах сьогодні переважає силабо-тонічна система віршування. Це означає, що ритм у віршовому рядку створюється за допомогою повторення стоп з однаковою кількістю наголошених і ненаголошених складів. Наголос в українській мові є вільним, тобто не має фіксованої позиції у слові. Часто наголос допомагає розрізняти лексичне значення (замок-замок, атлас-атлас) та граматичні форми слів (поле – поля, сходити-сходити). Такі слова використовуються у поезії для створення каламбурів – гри слів з метою досягнення комічного чи сатиричного ефекту. 

Тож перед тим як почати вивчення вірша, слід проаналізувати його за ідеєю та образами, лексичним складом. Не можна вчити вірш, не розуміючи, які думки та почуття хотів донести автор. У такому разі допоможуть критичні огляди та рецензії на твір. У тексті можуть траплятися застарілі, рідко вживані та запозичені з інших мов слова. За потреби слід звернутися до тлумачного словника. 

як вивчити вірш

У фольклорних поезіях та піснях широко використовується тонічна система віршування. Ритм у рядках створюється повторенням слів чи фраз, на які падає тонічний наголос. Паузи відіграють важливу смислову та інтонаційну роль, рими – другорядну. Аби легше вчити такі вірші, треба спочатку навчитися їх правильно декламувати. Вам слід визначити загальний настрій, ритмомелодику вірша. Якщо твір доволі відомий чи є народною піснею, варто послухати його звучання в устах професійних виконавців. 

Ось приклад мелодійності українського вірша. Погодьтеся – звучить, наче пісня: 

Прощай, Волинь! Прощай, рідний куточок!

Мене від тебе доленька жене,

Немов од дерева одірваний листочок…

(Л.Українка)

Тож як вивчити вірш швидко і якісно, щоб розповідати його з належною інтонацією і без запинок? Секрети досить прості:

 • Проаналізуйте вірш за ритмомелодикою: визначте наголоси та рими, паузи, поділіть слова в рядку на склади. Дізнайтеся, якою стопою написаний вірш – двоскладовою чи трискладовою;

 • Прослухайте текст вірша у чиємусь майстерному виконанні, якщо є така можливість;

 • Прочитайте вірш 4-5 разів з усіма необхідними паузами та наголосами;

 • Спробуйте перейнятися настроєм автора;

 • Складіть список окремих складних слів чи синонімів;

 • Спочатку завчайте римовані слова, окремі фрази, словосполучення з метафорами, порівняннями та іншими художніми засобами. А вже потім – сам порядок рядків і строф. 

Як швидко вивчити вірш російською?

В російській мові широко використовується система тонічного вірша. А також силабо-тонічна віршова система, яка ґрунтується на чергуванні наголошених і ненаголошених складів. Традиційно для російської мови елементами виміру ритмічності вважаються не стопи і склади, а наголоси. Види народної поезії класифікують за кількістю фразових наголосів у вірші. 

Послідовність наголошених та ненаголошених складів і є ритмікою вірша. У сучасній системі віршування розрізняють двоскладові стопи – ямб (з наголосом на другому складі) і хорей (наголосом на першому складі) – і трискладові стопи – дактиль (з наголосом на першому складі), амфібрахій ( наголосом на другому складі) і анапест (з наголосом на третьому складі). Тобто у межах стопи може налічуватися від одного до двох ненаголошених складів. 

Ось приклад чотиристопного амфібрахія:

Последняя туча рассеянной бури! Одна

ты несешься по ясной лазури...

(О.Пушкін)

Як швидко вивчити вірш напам’ять, володіючи основами російської віршованої системи? Якщо ви освоїли ази основних систем віршування, саме час застосувати їх у вивченні віршів:

 • поставте наголоси в словах;

 • поділіть кожний рядок на склади;

 • визначте розмір за допомогою скандування вірша;

 • продекламуйте вірш декілька разів, враховуючи риму і наголоси;

 • спробуйте визначити ритмічні контрасти і тональне забарвлення вірша;

 • помічайте гармонічне поєднання фраз і метра;

 • завчіть основні рими. 

як вивчити вірш

Як швидко вивчити англійський вірш?

В англійській мові домінує силабо-тонічна система віршування. У ній, як і в українській, відсутній фіксований наголос на визначений склад. Ритм вірша забезпечується чергуванням наголошених і ненаголошених складів. Також англійському віршеві притаманні всі п’ять віршованих розмірів – два двоскладових і три трискладових. Кількість стоп у рядку може коливатися від однієї до восьми. 

Головною перешкодою для швидкого вивчення віршів може стати незнання лексики і нерозуміння принципів побудови англійського речення. У цьому випадку доведеться просто зубрити кожне слово. Але це, м’яко кажучи, не найефективніший метод. Якщо ви добре запам’ятовуєте римовані фрази українською чи російською, то і з англійською мовою у вас не повинно виникнути жодних серйозних проблем. 

Щоб звикнути до англійських віршів було легше, потрібно самому спробувати створювати невеликі римовані чотиривірші. Спочатку – треба підібрати рими, потім – придумати речення. Також бажано щодня прочитувати невеликі вірші і скоромовки. 

Ось приклад англомовної рими: 

So early it's still almost dark out.

I'm near the window with coffee,

and the usual early morning stuff

that passes for thought.

(R. Carver)

Важливо постійно працювати над підвищенням свого мовного рівня. Досягти цієї мети вам допоможе репетитор мови англійської, якого можна знайти за допомогою сервісу BUKI. Ви можете вибрати кращого з кращих перевірених репетиторів, що буде відповідати вашим вимогам. Результат навчання з професійним педагогом помітно вже через кілька тижнів. У такому разі ви зможете не тільки легко вивчати вірші, а й цілком подолати мовний бар’єр. 

Розглянемо поетапно, як швидко вивчити вірш англійською мовою:

 • Попрацюйте зі словником і над розширенням свого словникового запасу. Спочатку запишіть до словника і вивчіть всі нові слова. Потренуйтесь їх правильно вимовляти;

 • Намагайтеся запам’ятати і зрозуміти окремі фрази та речення. Випишіть їх окремо і повторюйте по кілька разів;

 • Використовуйте метод мнемотехніки – вивчення за допомогою асоціацій та візуальних образів. На кожне словосполучення/речення придумайте незвичний пам’ятний образ. Використовуйте ілюстрації;

 • Повільно прочитайте вірш 2-3 рази і уявляйте події, про які там йдеться. Спробуйте намалювати основні персонажі чи образи;

 • Прослухайте аудіозапис вірша у своєму власному чи професійному виконанні. 

як вивчити вірш

Як швидко вивчити великий вірш?

Одна справа, якщо дитина сама може вибрати вірш собі до душі. Тоді вчити його буде просто і з задоволенням. Проте зазвичай у випадку зі шкільною програмою чи екзаменом вибирати не доводиться. Учень змушений зубрити, якщо не хоче отримати погану оцінку.  Під час концертів і виступів діти також відчувають стрес: великий шматок інформації треба не просто розповісти, а красиво продекламувати перед публікою. 

Вірші до п’яти строф запам’ятовуються без особливих труднощів. Що стосується поем та довгих віршів, то їх вже не вивчиш за вечір чи кілька годин. Бувають і трискладові вірші з занадто ускладненою стопою, перенасичені засобами художньої виразності. Це стосується в першу чергу зразків силабічної системи віршування. 

Школяреві важко запам’ятати рядок, в якому є історизми, архаїзми чи авторські неологізми. Труднощі виникають і з фольклорними текстами. Погодьтеся, дуже складно вивчити текст, якщо не розумієте його сенсу чи авторська ідея вам неблизька. 

У всіх цих випадках також є свої секрети. Давайте розглянемо своєрідну інструкцію, як легко і швидко вивчити вірш, великий за обсягом. 

 1. Розділіть вірш на кілька смислових частин і вчіть кожну окремо;

 2. Намагайтеся проникнутися настроєм вірша. Якщо ви не можете його зрозуміти чи відчути, пошукайте критичний аналіз і до кожної частини запишіть тему і основну думку;

 3. Якщо тематика і лексика вірша для вас чужі та незрозумілі, знайдіть пояснення у тлумачному словнику або критиці;

 4. Використовуйте метод асоціацій. На кожен початок рядка чи строфи придумайте свій образ;

 5. Прочитайте вірш 4-5 разів з необхідною інтонацією, тримаючи в пам’яті всі асоціації;

 6. Залучіть аудіовізуальну та моторну пам'ять. Запишіть читання вірша на диктофон. А потім, прослуховуючи запис, відтворіть частину вірша чи строфу, яку важко запам’ятати, на аркуші паперу. І так кілька разів;

 7. Спробуйте відтворити потрібну частину вірша по пам’яті за допомогою повторення. До кожної своєї заминки напишіть шпаргалки і звіряйтеся з ними під час розповіді. 

Наші можливості значно розширюються з допомогою сучасних програм та мобільних додатків для вивчення текстів напам’ять. Наприклад, програма може приховувати з тексту деякі слова і дає завдання їх пригадати, відтворити текст з різними інтонаціями і темпом, згадати рядки за картинками тощо. Та все це лише допоміжні ресурси, які сприяють тренуванню пам’яті. 

як вивчити вірш

Як вивчити верлібр?

Верлібр – це неримований вірш у художній літературі, який має свою окрему віршовану систему. У ньому немає рими і поетичного розміру. Зате є певний ритм, який досягається за допомогою наспівної інтонації. Верлібром може бути написаний як звичайний вірш, так і поезія в прозі. Такий вірш ще називають вільним, і він надзвичайно складний для запам’ятовування. 

Приклад вільного вірша:

Цей дивний звичай

Присвоювати людям імена

(чи іноді номери)…

Без імені я піду.

Без імені хіба знайдуть?

(Арво Метс)

Як правило, такі вірші повністю безсюжетні, вони описують емоції, почуття або пейзажі. Їх краще вчити наступними способами:

 • Малюйте свої асоціації до кожного слова;

 • Закривайте окремі слова або частини речення і просто відгадуйте їх;

 • Декламуйте рядки з інтонацією, ритмом і відповідними емоціями. Запам’ятайте свій настрій і смисловий рядок асоціацій;

 • Окремі слова під час читання або розповіді вірша можна показувати рухами чи жестами;

 • Перепишіть вірш декілька разів, підкресліть і виділіть слова, які складно запам’ятати. 

Якщо у вас чи вашої дитини виникають серйозні труднощі з вивченням поезії, варто замислитись про додаткові заняття. Репетитор у галузі філології, логіки та інших наук – це хороша можливість для тих, хто прагне до саморозвитку. Розвивайтеся і досягайте нового разом з BUKI!

 

 

Оцініть новину

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Как повысить свою эффективность как преподавателя

Советы по повышению своей продуктивности, основаные на личном опыте

Автор: Вадим Н.

Простий інструмент для розвитку комунікативних навичок учнів

Комунікативні навички учнів набувають особливого значення під час розвитку і навчання учнів засобами онлайн-навчання.

Автор: Наталiя Г.

Рекомендации по выбору музыкального инструмента (фортепиано)

В статье рассматриваются виды фортепиано, в чем их отличие. Приведены примеры моделей цифровых пианино и их характеристики.

Автор: Анастасія М.

Необходимо ли ребенка готовить к школе?

Уважаемые родители, в данной статье постараюсь ответить на вопросы. Необходимо ли готовить ребенка к школе, должен ли он уметь читать, писать, считать или его научат в школе?

Автор: Марина Д.

Особові займенники в польській мові.

При вивченні іноземних мов дуже важливими є нюанси, певні особливості мови, які дозволяють нам чутися "своїми", відчувати мову, уникати тих помилок, які видають іноземця. Займенник - маленька, але важлива частина мови.

Автор: Христина Ш.